laupäev, 23. september 2017

UUS NÄDAL

ALGAB TEADUSTE NÄDAL
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Suuline eneseväljendus - loo ümberjutustamine (õp lk 26-28)
 • Ümberjutustuse kirjutamine
 • Etteütlus-pealkirjade õigekiri (õp lk 17), suur ja väike algustäht (nimed ja nimetused)Etteütluseks aitavad õppida kodused lehed.

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 5 (esmaspäeval)
 1. Tekstülesannete lahendamine
 2. Lahutamine 100 piires
 3. Tekstülesande lahendamine
 • Tunnikontroll nr 6 (neljapäeval)
Tekstülesannete lahendamine ja piltidel olevate andmete kohta küsimuse koostamine

LOODUSÕPETUS
 • Kontrolltöö nr 1(õp lk 6-17)
 1. Pead teadma peast 15 Eesti maakonda. Vaata üle nimede õigekiri. Eriti pööra tähelepanu Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa nimede õigekirjale.
 2. Teksti parandamine- selleks loe tähelepanelikult läbi tekst õp lk 8-9.
 3. Ajatelg-on antud aastaarv koos sündmusega. Sina pead sellele ajateljele märkima 3 oma elu tähtsamat sündmust koos aastaarvuga. Jälgi tähelepanelikult aastaarvude kirjutamist ajateljele!
 4. Rahvariided-antud rahvariiete pilt ja sõnad. Kirjuta sõnad õigesse kohta (õp lk 14 joonis)
 5. Talu hooned-loetelust talu juurde kuuluvate hoonete leidmine ning nende ühendamine õige seletusega (õp lk 10-13)
 6. Küsimustele vastamine- Mis on minevik? (õp lk 16-17) Miks on haridus oluline? (õp lk 8-9)
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel (õp lk 26-27, tv lk 22)
Loeme Viplalast.
loeng
eesti keel
matemaatika (õp lk 21, tv lk 15)
Lõpetame lahutamise teema ja teeme tunnikontrolli lahutamise kohta.
õpiabi

TEISIPÄEV-Täna on TEELE SÜNNIPÄEV ja vahetunnid on teadust täis! 
eesti keel (2 tundi) (õp lk 28-29, tv lk 22-23)
Räägime Viplalast edasi, jutustame lugu ümber ja teeme loost lühikokkuvõtte.
muusika
matemaatika (õp lk 22, tv lk 16)
Õpime tekstülesannetele küsimusi koostama ja avaldiste kohta tekstülesandeid koostama.
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 12-13)
Räägime mineviku pärandist ja kodukandi minevikust.
käeline
Sul läheb vaja plastiliini, PVA-liimi, pintslit ja veetopsi.

KOLMAPÄEV- Kell 17.00 on koolis etendus "Don`t try this at home"
matemaatika-(õp lk 23, tv lk 17)
Lahendame tekstülesandeid.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
8.00 liiklusring
eesti keel (õp lk 30, tv lk 24)
Analüüsime jutu ülesehitust, lahendame loovülesannet.
matemaatika (õp lk 24, tv lk 18)
Alustame kontrolltööks kordamisega ja teeme tekstülesannete kohta tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 1
õpiabi

REEDE-
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 31, tv lk 25)
Kordame nimede ja nimetuste õigekirja, teeme etteütluse.
matemaatika (õp lk 25, tv lk 19)
Kordame
loodusõpetus (õp lk 20-21, tv lk 14-15)
Alustame uue osaga- selgroogsed loomad.
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT MEILE KÕIGILE!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar