pühapäev, 27. jaanuar 2019

MATAMÄNGUD

Osaleme kogu klassiga 30.jaanuaril üle-eestilises matamängudes.
Meie võistkonnad:
4A-Kristofer, Teele, Markus, Lisete, Lenna
4B-Meelis, Märten, Steveri, Kevin, Kristella
4C-Jürgen, Lisandra, Carmen, Marcus, Ramon
4D-Maris, Roger, Karmo, Martin, Elle
4E-Karl, Anette, Alice, Romi, Diana

laupäev, 26. jaanuar 2019

Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu vihmametsades

https://www.taskutark.ee/m/elu-erinevates-keskkonnatingimustes/
https://www.taskutark.ee/m/elu-vihmametsades/

Korrutamine ja jagamine järkarvuga

http://korrutaminejagamine.weebly.com/jagamine-jaumlrkarvuga.html

UUS NÄDAL

TEATED
 • SELLEL NELJAPÄEVAL ON TUNNIPLAAN MUUTUNUD!
 • Reedel alustab töö- ja tehnoloogiaõpetust 2.rühm
 • 11.02 on koolis kontsert, kus esinevad Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattisen. Kontsert maksab 2€ ja toimub 4.tunni ajal. Raha saab tuua 8.veebruarini.
 • 15.02 läheme Valgehobusemäele uisutama ja tuubitama. Retk maksab 19€. Raha saab tuua 14.veebruarini.

Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Jutuke paberile (õp ül 8 lk 42 juhiste järgi). Jutuke kirjuta kirjanduse vihikusse. Juurde joonista ka pilt. Esita töö neljapäevaks.
                          Kontrolltöö nr 5 (reedel)
                          Kontrolltööks harjutame töövihiku abiga neljapäeval.

ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 30-32, tv lk 14-15)
Järkarvuga jagamine
eesti keel (õp lk 38-39, tv lk 22)E
Tegusõna eitus ja jaatus
kunst
Sinine värviline paber (A4), A4, käärid, liim
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus-suusatund
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 33-35, tv lk 16)
Järkarvuga jagamine
eesti keel ( õp lk 40-42, tv lk 23)K
Eleanor Farjeon ja "Daami tuba"
õpiabi
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV           
eesti keel (õp lk 43-45)K
Luuletused
inglise keel                                
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 36-37)
Järkarvuga jagamine                     
loodusõpetus (õp lk 22-25, tv lk 12-13)
Elu erinevates keskkonnatingimustes
kunst
A3, õlipastellid

NELJAPÄEV- Tule kooli 8.00. Täna on 3 tundi ilma vahetundideta. Riided toome klassi.
9.30 oled vaba ja lähed kohe koju, sest koolis algab kell 10.00 maakondlik emakeeleolümpiaad ning majas peab olema vaikus.
eesti keel (õp lk 47, tv lk 24-25)E ja K
Kokkuvõte ja kordamine kontrolltööks. Võta kaasa täring.
matemaatika (tv lk 16-18)
Järkarvuga jagamine
loodusõpetus (õp lk 26-29, tv lk 14-15)
Elu vihmametsas

                                                       
REEDE
matemaatika (Õp lk 38, tv lk 20)
Järkarvuga jagamine-jääk
eesti keel (õp lk 47)K
eesti keel E
Teeme kontrolltöö. Võta kaasa täring.
töö- ja tehnoloogiaõpetus
2 roosat värvilist paberit, pikka joonlauda, kääre ja liimi.

TOREDAT "KRÕBEDA" TALVE JÄTKU!

laupäev, 19. jaanuar 2019

UUS NÄDAL

TEATED
 • 11.02 on koolis kontsert, kus esinevad Tanja Mihhailova ja Mihkel Mattisen. Kontsert maksab 2€ ja toimub 4.tunni ajal. Raha saab tuua 8.veebruarini.
 • 15.02 läheme Valgehobusemäele uisutama ja tuubitama. Retk maksab 19€. Raha saab tuua 14.veebruarini.
 • Reedel on töö- ja tehnoloogiaõpetust ainult 1 tund. 1.rühm lõpetab oma tunnid ja järgmisel nädalal  (1.02) alustab 2. (õp Andra) rühm.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Test "Tegusõna"(reedel)
 • sõnaliikide määramine
 • tegusõna pööramine olevikus ja minevikus
 • on antud olevik, kirjuta need sõnad minevikus
 • lausete järjestamine jutuks
 • töö luuletusega
MATEMAATIKA- Rühmatöö "Järkarvu korrutamine" (teisipäev)
 • Koos lahendatakse tekstülesandeid, avaldisi
LOODUSÕPETUS-Tunnitöö hindamine
 
ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 25-27)
Järkarvu korrutamine
eesti keel (õp lk 29, tv lk 16-17)E
Tegusõna olevik ja minevik
kunst
A4, vesivärvid, guašid, käärid, liim. Võta kaasa 1 metslooma pilt.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus-suusatund
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 26-27, tv lk 12)
Järkarvu korrutamine- rühmatöö
eesti keel ( õp lk 30-32, tv lk 18-19)K
Elar Kuus ja "Masina jalad"
õpiabi
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV           
eesti keel (õp lk 33, tv lk 20)K
Tegevuskoht
inglise keel                                
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 28-29)
Järkarvu korrutamine                       
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 8-9)
Elu tunnused
kunst
Raku mudeli tegemiseks on vaja: 6 erinevat värvi plastiliini, joonlauda, kääre, liimipulka, voolimisalust ja plastpudelit rullimiseks

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 34-37, tv lk 14)K
C.S.Lewis ja "Lucy kiikab kapiuksest sisse"
matemaatika (õp lk 29)
Järkarvu korrutamine
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 18-21, tv lk 10-11)
Organismide mitmesesisus
õpiabi
                                                       
REEDE
matemaatika (tv lk 10, 13)
Järkarvu korrutamine
eesti keel (õp lk 34-37, tv lk 21)K
eesti keel (õp lk 38-39, tv lk 22)E
"Lucy kiikab kapiuksest sisse, eitus ja jaatus, teeme testi
töö- ja tehnoloogiaõpetus
A4, pikk joonlaud, terav harilik, kustukas, vildikad.
Täna joonestame.
TOREDAT NÄDALAT!

kolmapäev, 16. jaanuar 2019

VÄLJASÕIT VALGEHOBUSEMÄELE

15.02 läheme Valgehobusemäele tuubitama ja uisutama. Sõidame välja 10.00. Väljasõidu hind on 19 € ( uiskude ja tuubide laenutamine, söök ja kuum tee, bussisõit). Too raha ära 14.02. Need, kes kaasa ei taha tulla, teatavad sellest õpetajale.

laupäev, 12. jaanuar 2019

ELU TEKE JA SELLE ARNEMINE VEES JA MAAL

https://www.taskutark.ee/m/elu-teke-ja-selle-arenemine-vees/
https://www.taskutark.ee/m/elu-arenemine-maismaal/

NULLIGA LÕPPEVATE ARVUDE KORRUTAMINE

http://www.realmath.de/english/age12/decimalscalc/multiplydecimals1.html

TEGUSÕNAD

https://www.taskutark.ee/m/test/tegusonad-missugused-neist-sonadest-on-tegusonad/
https://www.taskutark.ee/m/test/tegusonad-missugused-neist-sonadest-on-tegusonad-vali-oiged-sonad/
https://www.taskutark.ee/m/test/tegusonad-vali-oiged-vastused/
https://www.taskutark.ee/m/test/tegusonad-vali-tegusonad-mis-on-samas-poordes-arvus-ja-ajas/

UUS NÄDAL

Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Test "Tegusõna pöörded" (õp lk 20 tabel, tv ül 15, 16 lk 10)- reedel
                          Töö ajal saab kasutada õp lk 20 tabelit.
MATEMAATIKA-Kontrolltöö  (teisipäeval)
 • Arvude kirjutamine numbritega  (õp ül 687 lk 11)
 • Arvude kirjutamine järkarvude summana (õp ül 688 lk 11). Näide: 234 681= 200 000+ 30 000+4000+600+80+1  
 • Peastarvutamine (õp ül 689 lk 11)
 • Kirjalik liitmine, lahutamine, jagamine ja korrutamine
 • Tekstülesanded  (õp ül 724, 725 lk 16)
 • Tehete järjekord   
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 7 (neljapäeval). Kontrolltööks loe tähelepanelikult mitu korda läbi õp lk 8-15.
 • Lünktekst elu tekke ja arengu kohta vees
 • Väidete  kontroll ehk kas lause tõene või väär
 • Lausete parandamine  
                                 Ristsõna lahendamine õpiku abiga
  
ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 17, tv lk 8)
Kordame
eesti keel (õp lk 20-21, tv lk 7-9)E
Tegusõna pöörded
kunst
A3, värvilised paberid, käärid, pulgaliim.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus-suusatund
kehaline kasvatus
matemaatika 
Kontrolltöö 
eesti keel ( tv lk 10-11)E
Tegusõna pöörded
õpiabi
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV           
eesti keel (õp lk 22-23, tv lk 12-13)K
Hille Karm ja "Kuidas minu kuldnokk ära lendas"
inglise keel                                
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 18-21, tv lk 11)
Järkarvu korrutamine                       
loodusõpetus (õp lk 12-15, tv lk 6-7)
Elu arenemine maismaal
kunst
2 A4 paberit, guašše, segamisalust, erinevaid rohelisi värvilisi pabereid, pruuni värvilist paberit, kääre, liimi

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 24-25, tv lk 14)K
Tegevusaeg
matemaatika (õp lk 22-23, tv lk 12)
Järkarvu korrutamine
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö
õpiabi
                                                       
REEDE
matemaatika (õp lk 24-25)
Järkarvu korrutamine
eesti keel (õp lk 26-27, tv lk 15)K
eesti keel (õp lk 28-29)E
G.Rodari ja "Telefonilood", olevik ja minevik ja teeme testi
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Kartongid, käärid, liim
TOREDAT NÄDALAT!

reede, 4. jaanuar 2019

UUS NÄDAL

TEATED:
 • Tunniplaan on sama.
 • Pane uutele õpikutele kaaned ümber.
 • Teisipäeviti (kui lumi on maas) on kehalises suusatamine.
 • 10.jaanuariks peab olema vastatud 2.raamat.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Test (reedel)
 • sõnaliigid: tekstis sõnad allajoonitud, määra, kas see sõna on nimi-, omadus- või tegusõna.
 • teksti põhjal ristsõna lahendamine

MATEMAATIKA-Etteütlus  (teisipäeval)
  Õpetaja ütleb arvu ja sina pead selle numbritega kirja panema (õp ül 686, 687)
                      
ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 8-11, tv lk 4)
Arvud miljonini
eesti keel (õp lk 4-8, tv lk 3-4)K
Tutvume uue õpikuga, alustame uue teemaga.
kunst
A4, sinine ja valge guašš, segamisalus, pulgaliim.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus-suusatund
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 12-13, tv lk 5)
Arvud miljonini ja teeme etteütluse.
eesti keel (õp lk 9-13, tv lk 5)K
A.Lindgren ja "Rasmus, Pontus ja Lontu".
õpiabi
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV           
eesti keel (õp lk 13-15, tv lk 6)K
Arutleme eilse loo üle ja hakkame analüüsima lugude sündmustikke.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 14-15)
Arvud miljonini                             
loodusõpetus (õp lk 6-11, tv lk 4-5)
Elu teke ja selle arenemine vees. Teeme rühmatööd. Selleks on vaja A3, kääre ja liimipulka.
kunst
A3, õlipastellid. Kontrolli, et sul oleks kindlasti must õlipastell.


NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 16-19, tv lk 7-8)K
Jaak Kõdar ja "Kriimureinulised lood"
matemaatika (õp lk 16-17, tv lk 7, 9)
Arvud miljonini
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 6-11, tv lk 4-5)
Jätkame teemaga "Elu teke vees"
õpiabi
                                                       
REEDE
matemaatika (tv lk 6, 8)
Arvud miljonini
eesti keel (õp lk 16-19, tv lk 7)K
eesti keel (õp lk 20-21, tv lk 9)E
Õpime tegusõna pöördeid, teeme testi.
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Munakarp (papist) kaanega, guašid, värvilised paberid, plastiliin. Kui sul on, võta kaasa merikarpe, kivikesi. Teeme ookeani põhja.
TOREDAT UUT AASTAT!