laupäev, 24. november 2018

LOODUSE LINK HARJUTAMISEKS

Mered, ookeanid
https://www.taskutark.ee/m/ookeanid-ja-mered/

EESTI KEELE LINGID SÕNALIIKIDE HARJUTAMISEKS

Nimisõnad
https://www.taskutark.ee/m/nimisonad/
Omadussõnad
https://www.taskutark.ee/m/omadussonad/

ADVENDIAEG JA KLASSI JÕULUHOMMIKUD

Jälle on käes aeg, kus hommikuti esitame omaloomingut. Seekord tuli sul kirjutada klassikaaslasest luuletus või lühike lugu. Õpi oma lugu/luuletust esitama. Chupa Chupsi kalender ootab avamist!
Siin esinemisjärekord:
3.12-Kristofer, Romi ja Karl   4.12- Jürgen  5.12-Maris  6.12-Marcus  7.12-Anette, Ramon
10.12-Elle, Lenna   11.12-Kristella  12.12-Meelis   13.12-Roger   14.12-Markus, Teele, Diana, Märten
18.12-Carmen  19.12- Steveri  20.12-Alice, Kevin, Karmo, Lisete, Martin, Lisandra

I TRIMESTRI VIIMANE NÄDAL

TEATED:
OMA HINDEID SAAB VEEL PARANDADA TEISIPÄEVANI!
 • Too riputusaasaga suss kooli!
 • 29.11 pannakse hinded välja.
 • 3.12 stiilipäev. Tule kooli päkapikuna!
 • 13.12 jõululaat
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
 • 19.12 jõulupidu
 • 21.12 kontsert
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Kontrolltöö nr 3 (esmaspäeval)
                          Kontrolltööks aitab sul korrata tv lk 90-91.

LOODUSÕPETUS-Ristsõna lahendamine teksti abiga. Hinne läheb uude veerandisse.


ESMASPÄEV - Täna on 5 tundi, sest muusika jääb ära!
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 96, tv lk 64)
Arvud 100 000-ni.
eesti keel (õp lk 132-133)
Kontroltöö. Alustame uue teemaga, räägime selle teema arvestuslikust tööst (referaat sind "kõnetaval teemal").
kunst
A4, markerid või laia otsaga vildikad


TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 97)
Arvud 100 000-ni
eesti keel (õp lk 134-137, tv lk 92-93)K
 Tutvume Kalju Saaberi loominguga.
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (õp lk 138-139, tv lk 94-95) E
Alustame sõnaliikide õppimisega. Nimisõnad, kokku- ja lahkukirjutamine.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 98-101 )
Peast korrutamine ja jagamine 10-, 100- ja 1000-ga                                        
loodusõpetus (õp lk 68-71, tv lk 38-39)
Ookeanid ja mered
kunst
A4, vesivärvid, valge guašš, must vildikas

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 140-143, tv lk 96-97)K
Astrid Reinla ja "Teofrastus"
eesti keel (reedene tund)
Raamat infoallikana.
matemaatika (õp lk 102-103, tv lk 66-67)
Peast korrutamine ja jagamine 10-, 100- ja 1000-ga
loodusõpetus (õp lk 72-73, tv lk 40-41)
Eesti geograafiline asend
                                                       
REEDE
eesti keel (õp lk 144-149, tv lk 98-101)K ja E
Omadussõna, kokku- ja lahkukirjutamine. Tänases tunnis läheb vaja telefoni otsimisülesanneteks.
matemaatika (õp lk 104-105)
Mitmesugused ülesanded
klassijuhataja- I trimestri kokkuvõte, tublide tunnustamine

TOREDAT ADVENDI OOTUST! PÄKAPIKUD JUBA PIILUVAD!

laupäev, 17. november 2018

I ja j

Siin link harjutamiseks
https://www.taskutark.ee/m/i-ja-j-oigekiri/

KAASHÄÄLIKUÜHEND

Siin link harjutamiseks
https://www.taskutark.ee/m/kaashaalikuuhend-3/

UUS NÄDAL

TEATED:
VAATA ÜLE OMA HINDED JA KIIRUSTA NENDE PARANDAMISTEGA!
 • 29.11 pannakse hinded välja.
 • 13.12 jõululaat
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
 • 19.12 jõulupidu
 • 21.12 kontsert
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-Etteütlus "Helitu hääliku naabrid" (esmaspäeval)
                         Etteütlus "Kaashäälikuühend" (tv harj 165 lk 83)-kolmapäeval
                         Etteütlus "I ja j" (tv harj 181 lk 89)-reedel
MATEMAATIKA- Kontrolltöö nr 3 (neljapäeval)
 • peastarvutamine 1000 piires- NB! Mõtle tehete järjekorrale!
 • kirjalik arvutamine (korrutamine, jagamine, liitmine ja lahutamine)
 • täht otsitava arvu tähisena (õp lk 71, 72, 73, 74). Kolmapäeval saad tunnis selle teema kordamiseks lehe.
 • tekstülesannete lahendamine. Üks tekstülesanne on õp ül 193, 194 lk 68 tüüpi. Lahendasime need ülesanded vihikusse.

LOODUS-Kontrolltöö nr 4 (õp lk 46-63)-kolmapäeval
 • Mõistetega lausete moodustamine-Antud 3 sõna, moodusta neist lause. Vaata üle õp lk 46-47 , 51 tumedas trükis sõnad, mõisted lk 51,55,59.
 • Piltide põhjal seletamine, et Maa on kerakujuline (õp lk 46-47)
 • Mille poolest erineb gloobus Maast? (õp lk 50-51). Sind aitab gloobuse mõiste. Mille poolest erineb kaart Maast? (mõiste õp lk 55).
 • Joonisele ekvaatori, nullmeridiaani, põhja- ja lõunapooluse, ida- ja läänepoolkera märkimine. Vaata üle, mis ilmakaarde jääb Eesti nullmeridiaanist.
 • Mõõtkava liigid (õp lk 59)
 • Kaardilt 3 peamise osa leidmine. Need peamised osad kaardil  on: pealkiri, legend ja mõõtkava.
 • Teksti järgi kaardi joonistamine. Korda üle ilmakaared!

ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 86-88)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 122-123, 82-83)E
Kirjutame etteütluse ja uurime kaashäälikuühendit.
kunst
A4, vildikad, ajaleht, liimipulk. Kindlasti läheb vaja musta vildikat.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 88-89)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 124-127, tv lk 84)K
Siiri Laidla "Nõiatembud raamatukogus"
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (tv lk 85-87)K
Etteütlus ja "Nõiatembud raamatukogus". Tunnis läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 89-91)
Mitmesugused ülesanded                                        
loodusõpetus
Kontrolltöö
kunst
A4 (2 lehte), vesivärvid, pulgaliim.

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 128-129, tv lk 88)E
I ja j õigekiri
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 64-67, tv lk 36-37)
Mandrid ja maailmajaod
                                                       
REEDE
eesti keel (õp lk 130-132, tv lk 89-91)K ja E
eesti keel
Loeme luuletusi, analüüsime neid, kordame kontrolltööks. Võta kaasa telefon!
matemaatika (õp lk 92-95, tv lk 64)
Arvud 100 000-ni
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Vaja läheb A4, kääre, pruuni värvilist paberit, valget guašši ja liimi.
TOREDAT HINGEDEKUUD!

kolmapäev, 14. november 2018

REEDENE KODUS ÕPPIMISE PÄEV

EESTI KEEL
 • Tõmbasid loosiga klassikaaslase nime. Kirjuta temast luuletus (vähemalt 3 salmi) või lõbus kirjeldus tema iseloomust, tegemistest vahetundides, hobidest. Vormista oma lugu A4-le ja joonista alla pilt. Esitame lugusid advendihommikutel.
 • Värvi värvimispilti ja korda õp lk 112-113, tv lk 76 harjutuste sõnu, sest järgmine nädal on nende sõnadega etteütlus. Link harjutamiseks: https://www.educaplay.com/en/learningresources/3347027/helitu_haaliku_naabrid.htm
 • Täida ära tv lk 80-81.
MATEMAATIKA
 • Õp ül 271, 272,273, 275 lk 86 suuliselt
 • Õp ül 269, 270 lk 86, ül 277 lk 87  kirjalikult. Vormista korralikult! Igal ülesandel on pealkiri ja pealkirjal on joon all.
TOREDAT PÄEVA KODUS!

esmaspäev, 12. november 2018

VEEBIVIKTORIIN

Osale veebiviktoriinil
13. novembrist kuni 15. novembrini 2018 toimub üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldab Pärnu Rääma Põhikool.
Eesmärk on kaasata koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus.

Vastamiseks võid kasutada kaht võimalust:
1) mine lehele: http://nutiraama.weebly.com/nutiviki.html ja vajuta seal nuppu “VAJUTA SIIA VASTAMISEKS VIKTORIINILE”;
2) mine lehele: lingid.ee/viki2018

Osalema on oodatud 1. - 12. klassi õpilased kui ka teised huvilised (kutsekoolid, ülikoolid, täiskasvanud), maksimaalne võistkond on kuni 3-liikmeline, kuid võib osaleda ka üksi.

NB! Igas vanuseastmes on 5 valikvastustega küsimust!

Õigesti vastanud koolivõistkondade vahel loositakse välja auhindu, millega sel aastal on nutiviktoriini abistanud HITSA, Haridus- ja Teadusministeerium, Päästeamet. Lisaks nendele ka LHV, Tele2, Telia, Icefire, COOP, Insplay, Tactic, Microsoft ja Swedbank.

PILDIGALERII "LUURERETK NEERUTIS"


https://photos.app.goo.gl/GZJc52gc8KWTfZDFA


laupäev, 10. november 2018

REEDENE TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUS

Seekord surisesid tunnis puurid ja akutrellid, et valmiksid üllatused isadele.

TEATED

TEATED:
 • 12.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€).
 • 15.11 on ainult 3 tundi, sest õpetajad on Rakvere Reaalgümnaasiumis koolitusel.
 • 16.11 on kodus õppimise päev. Õpetajad külastavad Konguta kooli. Kodus õppimise ülesanded tulevad blogisse kolmapäevaks
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
Hindelised ülesanded
MATEMAATIKA-Tunnikontroll nr 5 (neljapäeval)
 • Jagamine peast. Korda üle ka jäägiga jagamine ning kontrollimine (õp lk 64)
 • Kirjalik jagamine
 • Tekstülesande lahendamine
 • Tehete järjekord
 • Avaldise koostamine teksti järgi ning selle arvutamine
LOODUS-Töö atlasega (kolmapäeval)

ESMASPÄEV -Luureretk Neerutis. Sul on täna 2 tundi!!!                                            
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
10.10 läheme sööma. Buss väljub 10.30, et oleksime 11.00 Neerutis. Oleme seal 3 tundi väljas: orienteerume, mängime, teeme lõket. Neerutis küpsetame viinereid ja joome kuuma teed. Kui soovid, siis võid võtta kaasa oma sööki-jooki. Tagasi oleme 14.30 paiku.

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 84-85)
kirjalik jagamine
eesti keel (õp lk 106-111, tv lk 74-75)K
Jätkame "Karupoeg Puhhi" teemadel.
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (õp lk 112-113,tv lk 76-77)E
Helitu hääliku naabrid
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (tv lk 58-61)
Kirjalik jagamine                                          
loodusõpetus(õp lk 60-63, tv lk 32-35)
Kaartide mitmekesisus
kunst
A4, õlipastellid, vesivärvid, liim

NELJAPÄEV- Täna on ainult 3 tundi! 11.05 oled vaba.
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 116-121, tv lk 79-81)K
L.Snicket ja "Ahastav algus"
matemaatika (tv lk 62)
Tunnikontroll nr 5 ja kordamine
                                                       
REEDE-Kodus õppimise päev
Täpsem info ilmub blogisse kolmapäevaks.
TÖÖKAT NÄDALAT!laupäev, 3. november 2018

Siin saad harjutada helilisi ja helituid häälikuid ning liidet -gi ja -ki.
http://web.zone.ee/oppematerjal58/haalikud.html
https://www.taskutark.ee/m/haalikud/

REEDENE KOKANDUSTUND GUSTAVI MAJAS

MÜSLI meistrid
LAVAŠI valmistajad
SALATI segajad
Nämm-nämm!


TEATED

TEATED:
 • 5.11 esitada rühmatöö "Minientsüklopeedia pillidest"
 • 8.11 kooli aulas 3D planetaarium. Vaatame 3.tunni ajal filmi "Elu tekkimine". Pilet kinno on 3€.
 • 12.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€). Raha saab tuua 9.novembrini.
 • 16.11 on kodus õppimise päev. Õpetajad külastavad Konguta kooli. Kodus õppimise ülesanded tulevad blogisse.
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-ÕPI PÄHE ÕP LK 104 HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD!
Test sel nädalal õpitu kohta (reedel): funktsionaalne lugemine, tähestikuline järjekord, liide -ki ja -gi.

MATEMAATIKA-Tunnikontroll nr 4(teisipäeval)
 • kirjalik korrutamine
 • tehete järjekord
 • tekstülesande lahendamine
LOODUSÕPETUS-Kaart (erinevad ülesanded kaardi kohta). Teeme kolmapäeval.


ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika ( õp lk 78-79, tv lk 56-57)
Kirjalik korrutamine                
eesti keel (õp lk 95-98, tv lk 64-67)K
Tänaseks tunniks peab sul olema läbi loetud "Matilda" tekst (õp lk 92-95) ja täidetud tv lk 64-65. Täna uurime erinevaid raamatukogusid ja nende plaane.   
kunst
värvilised paberid, käärid, liim
muusika


TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 79, tv lk 57)
kirjalik korrutamine ja tunnikontroll
eesti keel (õp lk 99-101, tv lk 68-69)K
Juhan Saar "Kaks hobust".
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (õp lk 102-103,tv lk 70-71)K
Õige keel ja ilus keel
inglise keel                                                         
muusikaõpetus 
tasemetöö matemaatikast arvutiklassis                                             
matemaatika (õp lk 80-82)
Kirjalik jagamine                                          
loodusõpetus(õp lk 52-55, tv lk 28-29)
Kaart


NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 104-105, tv lk 72-73)E
Helilised ja helitud häälikud. Liide -ki ja -gi
film "Elu tekkimine"
matemaatika (õp lk 83)
Kirjalik jagamine
loodusõpetus (õp lk 56-59, tv lk 30-31)
Kuidas mõõta vahemaid? Tunnis läheb vaja joonlauda!
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 106-110, tv lk 74-75)E ja K
Kordame helilisi ja helituid häälikuid, loeme Puhhist ja Iiahist, teeme testi.
matemaatika (õp lk 84)
Kirjalik jagamine
töö- ja tehnoloogia
töö- ja tehnoloogia
TOREDAT ISADEPÄEVA JA LÕBUSAT MARDIPÄEVA!