reede, 24. veebruar 2017

UUS NÄDAL

Too ära tunnistus!
Kanna kaasas täringut ja nuppu!
Neljapäeval läheb matemaatikas vaja kellamudelit.
27.02-Too ära "Sipsiku" piletiraha, sest õpetaja Aire peab täna piletid välja ostma!
27.02 (2.tunni ajal) tuleb kooli A.Turovski. Kõik, kes soovivad kuulama minna, toovad 4€. Need, kes ei lähe, on klassis ja värvivad värvimislehte.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€.

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Eesti hümni vastamine peast. Vastata võib lugedes või lauldes. Viimane vastamispäev 27.veebruar.
                  Etteütlus-Komad (reedel) Sul peavad peas olema sidesõnad, mis tahavad enda ette koma ja mis ei taha.
          
Matemaatika-  Õpi pähe 3-ga korrutamine! Esmaspäeval teeme tunnikontrolli. Hinne läheb uude veerandisse.
                          Arvutamise-BINGO (reedel)
       Kordamisküsimused:
 • Mitu meetrit on pool kilomeetrit? Mitu g on pool kg-i? Mitu cm on pool detsimeetrist?Mitu cm on ühes meetris? Mitu g on ühes kilogrammis? Mitu m on ühes kilomeetris?
 • Mitu minutit on tunnis? Mitu sekundit on ühes minutis? Mitu minutit on pool tundi, veerand tundi, kolmveerand tundi?
 • Arvust poole leidmine
 • Poole järgi terve leidmine
 • Korrutustabel 2 ja 3-ga
Inimeseõpetus -Funktsionaalne lugemine- Sõidupiletilt info otsimine.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 66-69, tv lk 45)
Alustame uue teemaga-"Eesti Vabariik". Tutvume tähtsate inimestega Eesti ajaloost, räägime elust Eestis.
A.Turovski loeng
Matemaatika (tr lk 52-53)
Korrutame arvuga 3.
Inimeseõpetus ( tr lk 30-31, tv lk 16)
Teemaks post ja kirja saatmine. Tänases tunnis pead teadma oma aadressi. Kirjuta see päevikusse! Kindlasti kirjuta ka oma postiindeks.
Õpiabi

TEISIPÄEV-Tänaseks on II trimestri hinded välja pandud!
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 70-71, tv lk 46-47)
Loeme Eesti lipust, tähtsatest kuupäevadest Eesti jaoks ja harjutame komade panekut. Õpi pähe sidesõnad, mis koma ei taha!
Matemaatika (tööraamatut täna ei täida)
Harjutame 3-ga korrutamast.Täidame paljundatud lehti.
Käeline
Sul läheb vaja A4, vesivärve, kääre, vildikaid, joonlauda, liimi.
Rütmika
Loovusring/Õpiabi

KOLMAPÄEV-algab uus trimester! Stiilipäev-prillid. Täna saan tunnistuse.
Tule täna kooli prillidega!
Eesti keel  (õp lk 72-73)
Loeme luuletuse Eestimaast, illustreerime seda ja esitame rühmades.
Muusika
Matemaatika (tr lk 54-55)
Õpime leidma arvust pool ja poole järgi tervikut.
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV-
Matemaatika (tr lk 56-57)
Õpime kella. Võta täna kaasa kellamudel!
Teater
Eesti keel ( Tv lk 48-49)
Korrastame lauseid, harjutame komade panekut ja seletame piltlikke väljendeid.
Inimeseõpetus (tr lk 32-33)
Räägime transpordist, sõidukite ajaloost, uurime sõidupileteid.
Muusika


REEDE
Eesti keel (õp lk 74-75, tv lk 50)
Arutleme teemal "Riik", kirjutame loovjutukest ning etteütlust.
Matemaatika (täna tööraamatut ei täida)
Bingo täitmine hindele.
Kehaline
Loodus (tr lk 34-35, tv lk 17)
Jätkame transporditeemaga.
Arvutiõpetus
TOREDAT MÄRTSIKUU ALGUST!

teisipäev, 21. veebruar 2017

SUUR TÕLL

Tänases tunnis rääkisime Suurest Tõllust ja vaatasime temast filmi. Pärast proovisime ise Jüri Arraku stiilis joonistada. Pildid tulid väga ägedad.

 

laupäev, 18. veebruar 2017

UUS NÄDAL

Toon ära tunnistuse!
Kanna kaasas värvimislehte, täringut ja nuppu.
27.02 (2.tunni ajal) tuleb kooli A.Turovski. Kõik, kes soovivad kuulama minna, toovad 4€.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Eesti hümni vastamine peast. Vastata võib lugedes või lauldes. Viimane vastamispäev 27.veebruar.
              
Matemaatika-  Õpi pähe 2-ga korrutamine!Töö nr 12 (kolmapäeval)
 • joonise järgi korrutamistehte kirjutamine (ül 1 ja 2 lk 44);
 • Tehte ja vastuse sobitamine (sama ülesanne, mis tr lk 45 ül 4);
 • 2-ga korrutamine;
 • puuduva teguri leidmine (ül 4 lk 47. ül 1 lk 48);
 • arvutamine ja võrdlemine;
 • poeülesanne-antud kaupade hinnad. Sa pead lugema ja koostama tehte.
Inimeseõpetus -Funktsionaalne lugemine- info otsimine teatri mängukavast (esmaspäeval)

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 60-61 ja lk 165-166 tv lk 39)
Alustame uue teemaga-"Maailm". Loeme legende maailma loomisest, teeme nende kohta skeeme, lahendame kuulamisülesannet.
Matemaatika (tr lk 42-43)
Korrutame arvuga 2.
Inimeseõpetus ( tv lk 15)
Uurime teatrite mängukavasid.
Käeline
Valmistame endale 2-ga korrutamise ketta ja kirjutame A4-le hümni sõnad ning kaunistame seda.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 62-63, tv lk 40)
Loeme lugu üksindusest, sõprusest ja kurjusest, seletame mõtteteri, kordame loetelu õigekirja.
Matemaatika (tr lk 48-49)
Korrutame arvuga 2.
Käeline
Kujundame rahvuslikke mustreid.
Rütmika
Loovusring/Õpiabi

KOLMAPÄEV-Täna pole muusikat!
Eesti keel ( 2tundi) (õp lk 64-65, tv lk 41-42)
Loeme lugu edasi, vaatame sidesõnu, mis nõuavad enda ette koma. Õpi need sidesõnad pähe!
Matemaatika
Töö nr 12
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV-Täna on 3 tundi ja pidulik aktus. Tulen kooli pidulikes riietes! Olen vaba 12.10.
Matemaatika (tr lk 50-51)
Alustame 3-ga korrutamist.
Eesti keel ( Õp lk 66)
Räägime maailmast, kirjutame loovjutukest, kordame komade panekut.
Inimeseõpetus (tr lk 29)
Räägime kinost. Teeme sissejuhatuse järgmise tunni aktuseks.
AKTUS
TOREDAT PIDULIKKU NÄDALAT!laupäev, 11. veebruar 2017

KOLMAPÄEVAL ON SÜNNIPÄEV RAMONIL

PALJU ÕNNE!!!

UUS NÄDAL

Klassis avatud sõbrapäeva postkast. Kirjuta ja üllata oma sõpru!
Kanna kaasas värvimislehte.
14.02-sõbrapäevalaat Tule täna varem kooli, sest laat avatakse juba 8.00. Too oma kaup alusel kooli. Võta kaasa raha!
27.02 (2.tunni ajal) tuleb kooli A.Turovski. Kõik, kes soovivad kuulama minna, toovad 4€.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Ristsõna lahendamine õpiku abiga (teisipäeval)
                  Etteütlus-lauselõpumärgid, loetelu (reedel)
Matemaatika- Töö nr 11 (kolmapäeval)
 • arvutamine 100 piires;
 • puuduva liikme leidmine  16=23-... ;
 • kaalude arvutamine  Selles ülesandes pead oskama 300g kirjutada 2 ühesuguse arvuga ehk 300g=150g+150g ning töötama joonisega (tr ül 3 lk 40);
 • võrdlema masse;
 • tekstülesannete lahendamine.
Inimeseõpetus -Funktsionaalne lugemine- info otsimine teatri mängukavast

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 52-53, tv lk 33)
Alustame uue teemaga-"Apteek". Lahendame kuulamisülesannet, tutvume Eestimaa vanima apteegiga, räägime vanarahvatarkustest ja kordame lauselõpumärke.
Matemaatika (tr lk 38-39)
Tegeleme massiühikutega. Õpi selgeks: 1t=1000kg  1kg=1000g.
Õpilasesindus tutvustab 4.tunni ajal enda tegevusi koolis.
Inimeseõpetus (tr lk 24-25, tv lk 13)
Teemaks ajalugu meie ümber.
Õpiabi

TEISIPÄEV-LAADAPÄEV!!!! VÕTA KAASA RAHA!
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 164-165 ja 54-55, tv lk 34)
Loeme Naksitrallide ravimisvõtetest ning Pipist, kes külastas apteeki. Uurime loetelusid ning komade panekut.
Matemaatika (tr lk 40)
Kordame.
Käeline
Vaja läheb A4, musta ja punast värvilist paberit, vildikaid, liimi ja kääre.
Rütmika
Loovusring- Õpiabi jääb täna ära!

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 56-57, tv lk 34-35)
Loeme Pipist edasi, leiame loetelusid.
Muusika
Matemaatika (tr lk 41)
Töö nr 11
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV
Matemaatika (tr lk 42-43)
Alustame korrutamise olemuse õppimist.
Eesti keel ( tv lk 36-37)
Nuputame rohtude nimetusi, uurime ravimtaimi.
Inimeseõpetus (tr lk 26-27, tv lk 14)
Räägime sõpradest, sõprusest. Avame sõbrapäeva postkasti.
Klassijuhataja
Karu-koosolek
Muusika

REEDE
Eesti keel (õp lk 58-59, tv lk 38)
Räägime tervisest, haigustest hoidumisest, kirjutame etteütluse ja täidame loovülesannet.
Matemaatika (tr lk 44-45)
Tutvume korrutamise seadusega.
Kehaline (sisetund)
Inimeseõpetus (tr lk 28-29, tv lk 15)
Räägime tatrist ja kinost, uurime teatrite mängukavasid.
Arvutiõpetus
TOREDAT SÕBRANÄDALAT!

neljapäev, 9. veebruar 2017

UUS HUVIRING

Kutsun kõiki lapsi vanuses 7-17 osalema Uue Ajastu Huviringis, mille eesmärgiks on arendada lapses:
Keskendumisoskust
Eneseväljendusjulgust
Loovust
Õppimisvõimet ja õppimise tahet (mis kipub tänases koolisüsteemis lastel kaduma)
Keha tunnetust
Rütmitaju
Eneserahustamisoskust
Lõdvestumisoskust
Suhtlemisoskust
Ideede genereerimist
Koostööoskust...

ja veel palju muudki.

Tundides õpib laps läbi mängu selgeks paljud võtted ja viisid, mis on tegelikult siin elus vajalikud, et elada iseenda ja ümbritsevaga rahus ja harmoonias kasutades maksimaalselt ära oma potentsiaale. Laps saab olla laps. Ja samas õppida iga tund midagi uut enese, oma kaaslaste ja maailma kohta.
Tundides mängitavad mängud on näiteks:
Rütmimängud (uurime ka erinevaid pille, kindlasti trummi, mis on suurepärane pill tõstmaks lapse enesekindlust ja usku endasse, lisaks tasakaalustab ta mõlemaid ajupoolkerasid)
Laulumängud
Rollimängud
Tunnetus – ja tähelepanumängud
Tantsumängud
Meisterdamismängud

Kindlasti tegeleme tunnis ka meditatsiooniga (mis on kõige tõhusam eneseabi vahend kõigile inimestele) ning joogaga (keha ja meele ühendus, aitab lapsel rahuneda ja arendab füüsilist ja vaimset vastupidamist ning tahtejõudu).

Huviringi juhendan esialgu ainult mina, Marin Mägi-Efert, edaspidi on plaanis kutsuda tundidesse ka külalisjuhendajaid.
Olen õppinud mängimist Kõrgemas Lavakunstikoolis (21.lend) ja mänginud professionaalses teatris alates 2004. aastast. Olen uurinud ja praktiseerinud erinevaid vaimseid praktikaid, teooriad ja maailmakäsitlusi. Olen valmis oma õpitut edasi andma nii hästi kui oskan. Ja kellele siis veel, kui mitte meie lastele? Neile, kellele me selle maailma jätame. Ja ma usun, et kui lapsel on tema rõõm ja mäng, teda kuulatakse, temaga arvestatakse, tema eest hoolitsetakse ja teda armastatakse, siis kasvab temast ilus, õnnelik ja terve inimene, kes suudab omakorda maailmale palju ilusat anda.
Kohtume tunnis!
Armastusega, Marin Mägi-Efert.
TUNNID TOIMUVAD TEISIPÄEVITI 14.15-15.45 Pikk tn 28.

NB! Vajalik eelregistreerimine!
Info ja registreerimine hetkimeline@gmail.com

kolmapäev, 8. veebruar 2017

MIDRIMAA

Täna toimus koolis "Midrimaa" konkurss. Meie klassist osalesid Teele ja Lisandra. Teele saavutas 1. koha ja Lisandra 2.koha.  Oleme uhked!

laupäev, 4. veebruar 2017

UUS NÄDAL


Need, kes osalevad "Midrimaa" konkursil,  toovad esmaspäevaks oma luuletuste pealkirjad mulle.
8.02 3.tunni ajal (10.20) koolisisene "Midrimaa" konkurss.
14.02-sõbrapäevalaat: Igal klassil on oma müügilett. Tulu läheb kevadise klassiekskursiooni korraldamiseks. Neljapäeval klassijuhatajatunniks mõtle valmis, kas valmistad "tooteid", teed hinnasilte jne. Mõelge ka, mis üllatuse võiks lisaks kaubale ostjale teha.
27.02 (2.tunni ajal) tuleb kooli A.Turovski. Kõik, kes soovivad kuulama minna, toovad 4€.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Funktsionaalne lugemine-töö teatri mängukavaga
Matemaatika- Tunnikontroll üleminekuga lahutamine (neljapäeval)
Lisaks korda üle pikkusühikute teisendamine! 6dm=60 cm, 2m=200cm, 7m=70dm jne.
Inimeseõpetus -Töö kalendriga-kalendrist info otsimine. Võta kalender kaasa (neljapäeval ja reedel).

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 42-43, tv lk 27)
Alustame uue teemaga-"Kino". Räägime multifilmi tegemisest, loeme intervjuud, kujundame plakatit.
Matemaatika (tr lk 30-31)
Lahutame 100 piires üleminekuta.
Inimeseõpetus (tr lk 20-21, tv lk 11)
Teemaks uus elu, loote areng. Uuri tänaseks vanematelt, kuidas sa endale nime said.
Käeline
Voolime multifilmi tegelasi.Võta kaasa plastiliin ja tühi võikarp (paneme sinna tegelased). Mõtle, mis multifilmi tegelasi voolida tahaksid. Multifilmi võid ka ise välja mõelda.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 44-45, tv lk 28)
Täida tänaseks ära tv lk 32. Uurime filmide kaadreid, loeme muinasjutu I osa, tuletame meelde lauselõpumärke.
Matemaatika (tr lk 32-33)
Lahutame 100 piires üleminekuga.
Käeline
Vaja läheb kääre, liimi. Joonistame multifilmi kaadreid.
Rütmika
Õpiabi/Loovusring

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 46-47, tv lk 29)
Loeme muinasjuttu edasi, kirjutame jutu järgi stsenaariumi.
Muusika
Midrimaa konkurss
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV
Matemaatika (tr lk 34-35)
Lahutame 100 piires üleminekuga ja teeme tunnikontrolli.
Eesti keel (õp lk 48-49, tv lk 30)
Loeme luuletusi, jutustame luuletusi ümber, kordame lauselõpumärke.
Inimeseõpetus (tr lk 22-23)
Räägime meie mineviku tähtsatest päevadest. Võta tänasesse tundi kaasa kalender.
Klassijuhataja
Arutleme sõbrapäevalaada teemadel.
Muusika

REEDE
Eesti keel (õp lk 50-51, tv lk 31)
Räägime tarkusest, loeme filmitutvustust ja vastame küsimustele.
Matemaatika (tr lk 36-37)
(tr lk 36-37)
Kordame massiühikuid gramm ja kilogramm
Kehaline (sisetund)
Inimeseõpetus (tv lk 12)
Võta ka tänasesse tundi kaasa kalender. Teeme töö kalendri kasutamise kohta.
Arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT!