laupäev, 24. september 2016

TÖF RakveresMüüdimurdjate õhtu Rakvere Põhikoolis
28.septembril kell 18.00
TASUTA!

Kolmapäeva õhtul saab Rakvere Põhikoolis võimatu võimalikuks! Tule kohale ja saad teada, kuidas eirata gravitatsiooni ja muuta asjad nähtamatuks. Tegeleme silmamoonduse ja illusioonidega, murrame müüte ja vääname füüsikaseaduseid. Meil on külas RRG teadusteater Tipp ja Pauk! Ära maga maha põnevat teadusetendust! 


29.septembril Teaduskatsed ja -töötoad vahetundide ajal saalis.
Alustame kell 8.00 põnevate katsete ja töötubadega. Katsed jätkuvad vahetundide ajal. 


Teadlaste ÖÖ Rakvere Reaalgümnaasiumis
30.septembril kell 17.30
Pilet 1 EUR

Ulmeline teadust täis õhtu Rakvere Reaalgümnaasiumis, kuhu on oodatud nii muusikud kui füüsikud, nii teaduse kui ulmefännid. Teeme ise projektorit, ajame oma tundemeeled segadusse, lollitame loodusseadustega ja pakume ulmelisi sööke vahvas teaduskohvikus. Oled väga oodatud, olgu su vanus 5 või 85! 
 

SELLE NÄDALA PRANGLIJATE ESIKUUIK

1.koht-Kristofer  2.koht-Maris  3.koht-Markus  4.koht- Teele  5.koht-Steveri  6.koht-Märten

CARMEN JA RAAGRITSIKAS


26.septembril on sünnipäev Teelel. Palju õnne!


UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda ka tunnis.
Esmaspäevaks too ära Kilplala raha (14€).
Hindelised ülesanded
Eesti keel: Etteütlus sulghäälikute pikkuse kohta (neljapäeval). Harjutame seda osa koduste lehtedega.
                  Eesti rahvusloomast muinasjutu kirjutamine (tv lk 27)-kodutöö neljapäevaks
                  Kirjatehnika hindamine-töövihikust ilukirja lehekülg
Matemaatika: Töö nr 2 (esmaspäeval)
                         Nimetused avaldistes (tr lk 16, 18)-Sul on antud liitmistehe või lahutamistehe, kirjuta numbri alla nimetus (liidetav, summa, vähendatav, vähendaja või vahe).
                        Arvutamine 20 piires
                        Tekstülesande lahendamine- tuleta meelde, mis tehe teha, kui on tekstis sõnad võrra rohkem, võrra vähem, kokku.
                        Pöördtehe-Antud lahutamistehe, tee kontrollimiseks pöördtehe (tr ül 3 lk 20).
Loodusõpetus: Test "Okaspuud" (kolmapäeval)
                          Pead ära tundma kuuse oksa ja käbi ning männi oksa ja käbi.
                          Vaata üle värvitud laused tr lk 16-17, mis puudel on marikäbid.
                          Õpi selgeks tr lk 18 joonis.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 38-41, tv lk 23)
Räägime Venemaast, uurime kaarti, loeme venelaste kommetest.
Matemaatika
Teeme töö nr 2 ja värvime värvimislehte.
Käeline
Teeme matrjoškasid. Selleks läheb vaja kääre ja liimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 42-43, tv lk 24-25)
Räägime kahjulikest nõuannetest, tuletame meelde sünonüüme ja antonüüme ning tegeleme sulghäälikute pikkustega.
Matemaatika (tr lk 24-25)
Täna läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest meie teemaks on sirglõik.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 44-45, tv lk 26-27)
Võta tänasesse tundi kaasa oma väike karu. Loeme vene muinasjuttu "3 karu", etendame seda, arutleme tegelaste käitumist.
Muusika
Matemaatika (tr lk 26-27)
Ka täna läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest mõõdame asjade pikkusi, tutvume uue pikkusühikuga- millimeeter. Õpin pähe, et 1 cm=10 mm.
Arvuti
Loodus (tr lk 20-21, tv lk 12)
Teeme testi okaspuude kohta. Meie uueks teemaks on "Põõsad". Joonime lauseid, vastame küsimustele, täiendame jooniseid.
Õpiabi

NELJAPÄEV
Eesti keel (tv lk 27-28)
Etendame muinasjuttu (võta kaasa oma karuke), täidame kordamislehekülge ja kirjutame etteütluse. Õpetaja korjab töövihikud kontrollimiseks.
Matemaatika (tr lk 28-29)
Ikka läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest mõõdame ja teisendame.
Loodus (tr lk 22-23, tv lk 13)
Tänaseks teemaks on "Puhmad ehk kääbuspõõsad". Joonime lauseid, arutleme, kleebime.
Klassijuhataja
Käeline
Vaja läheb A4, guašše, pintslit, lappi, värvilisi pabereid, kääre, liimi.

REEDE-KILPLALA
Tule kooli 8.45. Buss väljub 9.00. Riietu vastavalt ilmale, sest tegevused on sees ja väljas. Võta kaasa sööki-jooki, natuke ka raha, sest seal on puhvet. Tagasi peaksime olema 14.00 paiku.
TOREDAT NÄDALAT!

reede, 16. september 2016

22. SEPTEMBRIL ON SÜNNIPÄEV KARL HAINIL. PALJU ÕNNE!


UUS NÄDAL

Tunniplaan on muutunud, praegusel juhul lõplikult. Kirjuta uus tunniplaan päevikusse.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda tundides.
Kilplala raha on 14 €. Too raha ära 26.septembriks!
Hindelised ülesanded:
Eesti keel-Hääliku pikkused ehk 1 või 2 tähte? Teeme testi reedel.
                  Jutustamine (õp lk 36-37)- loetud pala jutustamine. Õpetaja küsib jutustama neljapäeval ja reedel. Ära kasuta jutustamisel lause algusena JA SIIS!
Matemaatika-Liitmine 20 piires (esmaspäeval). Paberil on 50 tehet.
                        Lahutamine 20 piires (kolmapäeval). Paberil on 50 tehet.
Loodusõpetus- Tunnikontroll (tr lk 11-15)-kolmapäeval
                          Vaata üle tunnis värviliseks tehtud laused ja lehtede ning viljade pildid.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 30-33, tv lk 17)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv lk 16. Sellel nädalal räägime arvutist, internetist, täidame arvutikasutaja ankeeti ja mõtleme välja oma arvutimängu.
Matemaatika
Tänaseks peavad olema peas mõisted liidetav, summa. Teeme testi. Pärast testi jääb aega värvimislehte värvida.
Käeline
Joonistame arvutimängu. Selleks läheb vaja A4.
Kehaline kasvatus
Loodusring

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 34-35, tv lk 18)
Loeme loo, kuidas olla vinge arvutikasutaja, räägime interneti ohtudest ja kordame häälikute pikkuste kuulamist ning määramist.
Matemaatika (tr lk 18-19)
Lahutame 20 piires. Õpi homseks pähe mõisted: vähendatav, vähendaja, vahe.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 36-37, tv lk 20)
Loeme loo Vollist, proovime aheljutustamist ja määrame hääliku pikkusi. Homseks jääb Volli lugu jutustada.
Muusika
Matemaatika
Teeme testi ja värvime värvimislehte.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 16-17)
Teeme tunnikontrolli. Täna õpime okaspuid. Kui sul on võimalus, siis võta tänasesse tundi kaasa 1 väike kuuse oksake ja männi oksake, 1 männi käbi ja 1 kuuse käbi.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 36-37, tv lk 21)
Pala jutustamine, luuletusele lõpu mõtlemine, kuulamisülesande täitmine, hääliku pikkuste määramine.
Matemaatika (tr lk 20-21)
Uurime liitmise ja lahutamise seost.
Loodus (tr lk 18-19, tv lk 11)
Uurime okaspuid edasi, joonime tähtsaid lauseid, teeme diagrammi.
Klassijuhataja
Spordipäeva autasustamine. Elle ja Madis saavad rääkida, kuidas nad Sõbrakesega koos nädalalõppu veetsid.
Käeline
Vaja läheb A4, värvilisi pabereid, kääre ja pulgaliimi.
Plokkflöödiring

REEDE
Eesti keel (tv lk 22)
Testi tegemine ja kordamislehekülje täitmine.
Matemaatika (tr lk 22-23)
Täna alustame tööks kordamist.
Kehaline
Loodus (õuetund)
Võta kaasa kirjutamisalus ja mõõdulint.
TOREDAT NÄDALAT!


NATUKE MUUTUNUD TUNNIPLAAN

ESMASPÄEV                    TEISIPÄEV                   KOLMAPÄEV
eesti keel                              eesti keel                          eesti keel
eesti keel                              matemaatika                     muusika
matemaatika                         eesti keel                          matemaatika
käeline                                  muusika                           arvutiõpetus
kehaline kasvatus                 rütmika                             loodusõpetus/inimeseõp.
                                              õpiabi                               õpiabiNELJAPÄEV                       REEDE
matemaatika                          eesti keel
eesti keel                                matemaatika
loodusõpetus/inimeseõp.       kehaline kasvatus
klassijuhataja                         loodusõpetus/inimeseõp.
käeline

esmaspäev, 12. september 2016

MEIE KLASSI SPINNER

<iframe src="http://www.classtools.net/random-name-picker/74_CVWJF9" style="position:relative;top:0;left:0;width:675px;height:600px;overflow:none;border:none"></iframe>

laupäev, 10. september 2016

16.SEPTEMBRIL ON SÜNNIPÄEV CARMENIL JA MARCUSEL. PALJU ÕNNE!


UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan. Selle nädala tunniplaan on kehalise pärast natuke muutunud.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda ka tunnis.
Sel nädalal läheb sul vaja lehtpuude lehti. Vaata neljapäevase ja reedese looduse alt!
Too ära klassipildi raha (3€)
Too ära Kilplala raha (14€) 26.septembriks.

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Tähestiku tundmine. Kõik vastavad peast. Pööra rõhku "susisevatele" (š-šaa, z-tsett,  ž-žee). Õpetaja alustab küsimist teisipäeval.    
                   Test täishäälikuühendi ja kaashäälikuühendi õigekirja kohta ja  iseseisev töö tekstiga
Päeva ei oska nimetada, vaatame, millal osa selge ja testiks aega on. Testi eest saad 2 hinnet.
Matemaatika- Töö nr 1 (teisipäeval)
  • Arvude järjestamine
  • Arvude võrdlemine
  • Arvu kirjutamine (NÄIDE: Kirjuta arv, milles on 4 kümnelist ja 5 ühelist)
  • Töö joonisega. Antud üksikute lillede maksumus. All on nendest moodustatud kimbud. Arvuta kimbu väärtus.
                       Test 20 piires liitmisele. NB! Testi ajal ei saa kasutada arvutamiseks joonlauda. Küll võib kasutada sõrmi, abipaberit.
Loodus- Tunnikontroll (reedel)
               Tr lk 10-15 -tähtsad laused, mõisted ja pildid. Tunnis joonime tähtsatele lausetele ja mõistetele, mida õpetaja küsib, jooned alla. Vaata üle ka tööraamatu pildid, sest samad pildid on  töös.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 22-25, tv lk 10-11)
Lõpetame Lotte-teema, räägime kuulsusest ja hakkame Saaremaad uurima.
Matemaatika (tr lk 12-13)
Sul peab olema täidetud tööraamat 11.-nda leheküljeni. Täna võrdleme arve.
Käeline
Vajab läheb A3, õlipastelle, paberteipi.
Kehalist täna pole, selle asemel on osal õpilastel õpiabi.
Kuna eelmisel nädalal jäime ainetes natuke ajahätta, siis kasutame ärajäänud kehalist. Sa pääsed 5.tunnist, kui sul on tehtud:
  • eesti keele tv lk 4-9;
  • matemaatika tr lk 4-11;
  • matemaatika arvutamis-värvimislehel on värvitud 30 tehet.
Loodusring

TEISIPÄEV-Täna võta kaasa lühike dress ja sisetossud. Kehalise õpetaja viib sind täna uude Reketlon halli. Tund kestab 13.00-14.00-ni.
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 26-27, tv lk 12-13)
Loeme luuletust, uurime Eesti kaarti, kordame täishääliku- ja kaashäälikuühendi mõistet.
Matemaatika
Teeme testi ja värvime arvutamislehte.
Muusika
Kehaline
Õpiabi

KOLMAPÄEV- TÄNA ON MEIE KOOLIS LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK, MIS ALGAB 18.00. KLASSIKOOSOLEKUT EI JÄRGNE, SEST ALLES KOHTUSIME. KOOSOLEKU PÄEVAKORD ON KODULEHEL.
Eesti keel (õp lk 28, tv lk 14)
Loeme Rannakülast, kordame täis- ja kaashäälikuühendit.
Muusika
Matemaatika (tr lk 14-15)
Kordame 20 piires arvutamist. Võta kaasa arvukaardid 0-9.
Loodus (tr 10-11, tv lk 8-9)
Sul peavad olema täidetud tr lk 4-9, tv lk 4-7. Täna alustame looduse teemadega. Teemaks on mets. Loeme teksti, joonime mõisteid, mis esinevad tunnikontrollis, võrdleme ja täidame ülesandeid Puhhi metsa kohta. Võta kaasa värvipliiatsid ja vildikad.
Käeline
Vaja läheb A4.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
SPORDIPÄEV
Tule 8.30 staadionile. Võta kaasa jook! Spordipäev on läbi 10.30.

REEDE
Eesti keel (õp lk 29-31,tv lk 15-16)
Täidame töövihikust kordamislehe.
Matemaatika(tr lk 16-17)
Kordame 20 piires liitmist.
Kehaline
Loodus (tr lk 12-15, tv lk 10)
Täna räägime lehtpuudest. Võta kaasa tamme, kase, vahtra, pärna ja pihlaka leht.
Pallimängude ring
TOREDAT NÄDALAT!

neljapäev, 8. september 2016

MEIE KLASSI LASTE EESNIMED (kodutöö eesti keele tv lk 7)


Anette, Ramon, Steveri, Karl Hain, Martin, Lisandra, Kristella, Lisete, Karmo, Märten, Meelis, Kevin, Alice, Markus, Eleonor, Maris, Diana, Romi, Teele Ann, Madis, Hanna-Liina, Marcus, Carmen, Roger, Kristofer, Lenna

kolmapäev, 7. september 2016

RINGID


Ringi nimi
Juhendaja
Sihtrühm
Toimumise aeg
Eesmärk
Loodusring
V. Padonik
1.-2. kl
E 6. tund
Huvi äratamine looduse vastu, looduse tundma­õppimine ja väärtustamine, koostööoskuste ja eneseväljendusoskuste arendamine.
Plokkflööt
A. Aros
1.-7. kl
E 14.10
(3.-4. kl)
T 14.10
(altplokkflööt)
N 13.30
(1.-2. kl)
Ringis kaasa löömine annab võimaluse saada muusikalisi algteadmisi noodi- ja rütmiõpetusest, annab võimaluse omandada koosmängu oskuse ning kuulamisoskuse ning demonstreerida seda ka teistele.
Mudilaskoor
A. Aros
1.-5. kl
K 13.30 – 14.30
N 07.50
Lapsed õpivad matkimise teel oma häält juhtima. Peale laulmise saavad lapsed ka liikuda ning mängida ja tunda rõõmu koosolemisest.
Loovusring
E. Rikma
1.-2. kl
N 13.30 – 15.00
Pakkuda erinevaid käeliseid tegevusi, mis annaksid võimaluse rakendada loovust ja fantaasiat. Tutvustada taaskasutamise ja säästva tarbimise põhimõtteid. Erinevad temaatilised näitused koolimajas.
Pallimängud
K. Põdra
1.-5. kl tüdrukud
R 12.30
Ettevalmistus maakonna rahvastepalli võistlustest osavõtuks.
Registreeri ennast huvijuhi juures!

Siin lehel saad nuputada koos Lottega

http://koolimaterjalid.weebly.com/lotte.html

teisipäev, 6. september 2016

VANAVANEMATE PÄEV

ESINEMINE

Pühapäeval, 11.septembril tähistab Rakvere Kultuurikeskus vanavanemate päeva Rohuaia kontserdisaalis. Ka meie kool on palutud sinna esinema.
Palume vanematel tuua MUDILASKOORI-laps ja PLOKKFLÖÖDI-laps kella 11.30-ks Rohuaia tn lasteaia majja ning u 13.30-ks tulla ka järele. Muidugi võib lahkesti ka kuulama tulla. Eriti oodatud on ju vanavanemad!
Kontsert algab 12.00

Pidulik riietus selga ja pill kaasa!

Kohtumiseni kontserdil!

LOOVUSRING


Loovusring alustab 15.septembril uut õppeaastat, kuhu on oodatud meisterdamishuvilised 1.-2.klassi lapsed.

Saame kokku ÜLE NÄDALA neljapäeviti, kell 13.30 - 15.00 ajalooklassis (asub kohe õpetajate toa vastas, pikapäevarühma ruumi kõrval).

Pikapäevarühma lapsed, kes käivad söömas, peaksid jõudma selleks ajaks kenasti kõhu täis.

Ringitunnis hakkame uue hooga põnevaid väikeste viguritega asju tegema, millest koolimajas ka mininäitused üles paneme.

Ringi mahub meisterdama 15 last, kes ees, see ringis sees :)

Pane ennast huvijuhi juures kirja 12.septembriks, siis jõuame nimekirjad ringipäevikusse sisestada ja mina saan sulle ekooli kaudu kirjutama hakata, mida tundi kaasa vaja võtta on.

Ootan juba väga sinuga kohtumist, et saaksime koos meisterdama hakata!

ringijuht Evelin

laupäev, 3. september 2016

8. SEPTEMBRIL ON SÜNNIPÄEV LENNAL

PALJU ÕNNE!

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda ka tunnis.
Hindelised ülesanded- logopeedi etteütlus
                                      eesti keele test (reedel)-Tunniplaan
                                      Teksti järgi tunniplaani täitmine
                                      matemaatika iseseisev töö nr 1 (kolmapäeval)
                                      1. Jätka arvurida-kordab kodune leht
                                      2. Kirjuta eelnev ja järgnev arv-kordab kodune leht
                                      3. Paaris või paaritu - kordame tunnis
                                      inimeseõpetuse jutuke oma kodust (neljapäeval)-Tr lk 5 (kodutöö)


ESMASPÄEV-matkapäev
Täna tähistame oma kooli 107.sünnipäeva ülekoolilise matkaga. Matkal vaatame ajaloolisi kohti Rakvere linnas. Tule kooli ilmale vastavas riietuses, sest vihmaga matk ära ei jää. Pane jalga mugavad jalanõud, sest käia tuleb päris palju. Matk algab kooli juurest 8.30 ja peaks lõppema 11.00.

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi)-(õp lk 12-13)
Tänaseks joonista tv lk 2-3 pilt lõpuni. Too ära abijoonega vihik ja vormista see.
Esimeses tunnis tuleb logopeed meile etteütlust tegema. Pärast seda räägime oma suvest edasi, sest reedel ei jõudnud kõik lapsed veel oma põnevatest seiklustest jutustada.
Matemaatika (tr lk 5-6) Täna läheb tunnis vaja ruudulist vihikut.
Kordame geomeetrilisi kujundeid, järjestame arve kasvavas ja kahanevas järjekorras, tuletame meelde paaris- ja paarituid arve ja mängime Bingo lotot.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 16-17, tv lk 5)
Läheme Leiutajatekülla, uurime kaarti, kirjeldame tegelasi, mängime Miljonimängu, loeme väiteid ja paneme kuulutustele pealkirju.
Muusika
Matemaatika (tr lk 7)
Teeme väikese iseseisva töö, lahendame paarilisega koos ülesandeid ja nuputame.
Loodus (tr lk 5-7, tv lk 5-6)
Täida ära tööraamatus ja töövihikus lk 4. Täna räägime oma kodust, elust maal ja linnas. Tunnis läheb vaja kääre ja liimi.
Käeline
Joonistame ruudustiku järgi Lottet. Selleks läheb sul vaja teravat harilikku, kustukat ja värvilisi pliiatseid.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 18-20, tv lk 6 ja 8)
Räägime Leiutajateküla koolist, võrdleme nende kooli tunniplaani enda omaga, loeme intervjuud, alustame oma koolipäeva kohta pildiseeria joonistamist.
Matemaatika (tr lk 8-9)
Kordame mõisteid üheline ja kümneline, uurime piltkirja.
Loodus (tr lk 8-9, tv lk 7)
Tänaseks jääb kirjutada lühijutt oma kodust ja joonistada pilt juurde (tr lk 5). Katsu kõik read täis kirjutada. Õpetaja hindab seda. Täna räägime lähedastest. Ka täna läheb vaja kääre ja liimi.
Klassijuhataja
Täna räägib Martin oma seiklustest Sõbrakesega. Tänase Karu koosoleku teemaks on sõbrad ja sõprus. Võta kaasa oma väike karu.
Käeline
Joonistame oma koolipäevast pildiseeriat. Selleks läheb vaja joonlauda.
Plokkflöödiring

REEDE
Eesti keel (õp lk 21, tv lk 7, 9, 4)
Eilses käelise tunnis joonistasime oma koolipäevast pildiseeria. Õpi selle pildiseeria järgi ka jutustama. Kordame tähestikku ja tähestikulist järjekorda, teeme ilukirja ja testi.
Matemaatika (tr lk 10-11)
Ka tänases tunnis kordame ühelisi ja kümnelisi, arvutame kahekohaliste arvudega, võrdleme arve.
Kehaline
Loodus (tv lk 7)
Lõpetame lähedaste teema. Kui jõuame, läheme õue õppekäigule. Õppekäiguks võta kaasa kirjutamisalus, millele saab kinnitada vaatluslehe ja mille peal saab kirjutada. Neid aluseid saab osta poest või teha ise mõnest karbi/kasti küljest omale alus. Aluse jätame kooli.
SEE KÕIK OOTAB MEID UUEL NÄDALAL EES.
OLE TUBLI!