laupäev, 28. jaanuar 2017

UUS NÄDAL29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€
1.02-värvimis-arvutamisleht nr 6 esitada
14.02-sõbrapäevalaat: Igal klassil on oma müügilett. Tulu läheb kevadise klassiekskursiooni korraldamiseks.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
Kes tahavad osaleda E.Niidu "Midrimaa" konkursil, alustavad luuletuste õppimist.
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Võõrsõnastikust sõnadele tähenduse otsimine ehk töö sõnaraamatuga. Kui kodus on kellelgi "Võõrsõnastikke", siis võtke kaasa. Klassis on 20 raamatut.
                  Funktsionaalne lugemine-töö tekstiga
Matemaatika- Töö nr 9 (teisipäeval)
 • Arvutamine 1000 piires
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Võrdlemine (Korda üle: 1km=1000m)
 • Mõõtmine jooniselt. Võta kaasa joonlaud!
 • Ringjoonte joonestamine.Võta kaasa töökorras sirkel! Töö ajal me sirklit ei laena!
             Tunnikontroll kahekohaliste arvude liitmine (neljapäeval)
                      
Inimeseõpetus -Tunnikontroll " Kehaosad" (tr lk 16-17)
 • Loetelust näo osade leidmine
 • Joonise täiendamine ja parandamine-poisi joonis eestpoolt ja tagantpoolt. Pead kirjutama puuduvate kehaosade nimetused ning kontrollima, kas kirjutatud kehaosade nimetused on õiges kohas.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 34-35, tv lk 21)
Alustame uue teemaga-"Kool". Lahendame kuulamisülesannet, loeme lugu uuest õpilasest, kavastame ning otsime võõrsõnu.
Matemaatika (tr lk 24-25)
Kordame tööks. Enamus sai tr lk 23-24 täidetud. Need, kes ei saanud, saavad tänases tunnis neid lehekülgi lõpetada.
Inimeseõpetus (tr lk 14-15, tv lk 9)
Teemaks inimene, inimese areng Maal.
Käeline
Vaja läheb A4, guaššvärve (maalime sinise, valge ja pruuniga), pintslit, liimipulka.
Õpiabi

TEISIPÄEV-Rütmika jääb ära!
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 36-37, tv lk 22-23)
Loeme koomiksit, õpime kontrolltööks kordamise nippe, koostame tarkuse retsepti.
Matemaatika
Töö. Võta kaasa värvimisleht!
Käeline
Vaja läheb sinist värvilist paberit, kääre, liimi, A4, värvilisi pabereid ja sirklit.
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 38-39, tv lk 24 )
Räägime õppimisest väljaspool kooli, vestleme õpetlikest olukordadest ja uurime võõrsõnu.
Muusika
Matemaatika (tr lk 26-27)
Liidame omavahel kahekohalisi arve. Harjutame liitmist peast ja kirjalikult. Võta kaasa väike joonlaud!
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV
Matemaatika (tr lk 28-29)
Liidame kahekohalisi arve 100 piires ja teeme liitmisoskuse kohta tunnikontrolli.
Eesti keel (tv lk 25)
Loeme teabeteksti ja luuletust ning otsime sealt infot.
Inimeseõpetus (tr lk 16-19)
Õpime kehaosi.

REEDE
Eesti keel (õp lk 40-41, tv lk 26)
Räägime mõtetest ja mõtlemisest, täidame loovülesannet ja teeme tööd sõnaraamatuga.
Matemaatika (tr lk 30-31)
Lahutame 100 piires.
Kehaline (sisetund)
Inimeseõpetus (tr lk 18-19, tv lk 10)
Kordame kehaosi, räägime inimese elundkonnast, teeme tunnikontrolli.
TOREDAT NÄDALAT!


reede, 20. jaanuar 2017

UUS NÄDAL


Too ära hundiretke raha!
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Uurimisülesanne (Aega esitada on reedeni)
Uuri ühte Lääne-Virumaa mõisa. Kirjuta selle mõisa ajaloost, valitsejatest. Kindlasti joonista või kleebi sinna juurde mõisa pilt.
                   Etteütlus (h sõna alguses)
Matemaatika- Test - 100 piires liitmise ja lahutamise kohta (esmaspäeval)
                      
Inimeseõpetus -Tunnikontroll (reedel)
 1. Sul on antud lause. Sina pead lause lõppu kirjutama sobiva mõõteriista. Kirjutame tööraamatusse lk 12.
 2. Pead leidma loetelust mõõtühikud. Korda üle ka ajaloolised mõõtühikud (tr lk 12)
 3. Pead kirjutama õige mõõtühiku.Selleks mõtle, mis ühikutes mõõdetakse pikkust, kaalu ja kehatemperatuuri.
ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 26-27, tv lk 15)
Alustame uue teemaga-"Mõis". Lahendame kuulamisülesannet, loeme kirjeldusi ja räägime mõisakoolidest.
Matemaatika
Teeme testi 1000 piires arvutamise kohta.
Inimeseõpetus (tr lk 12-13)
Teemaks on mõõtmine, mõõtühikud ja mõõteriistad. Võta kaasa joonlaud ja mõõdulint.
Käeline
A4, värvilised paberid, käärid, liim. Meisterdame kukkesid.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 28-29, tv lk 16-17)
Loeme järjejutu I osa, õpime h-tähe ortograafiat, kirjutame legendi.
Matemaatika (tr lk 18-19)
Teemaks pikkusühik-kilomeeter. Õpi pähe: 1000m=1km.
Käeline
Sirkel, värvilised paberid, käärid, liim
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel  (2 tundi)(õp lk 30-31 )
Loeme järjejuttu edasi, kavastame loo ja räägime põneva seiklusjutu tunnustest.
Matemaatika (tr lk 20-21)
Võta kaasa sirkel. Õpime joonestama sirkliga.
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV-HUNDIRETK
 Buss väljub 9.15. Tule selleks ajaks kooli. Pane selga ilmastikule vastav riietus. Võta kaasa sööki-jooki. Saame õues ka grillida. Õpetaja ostab kaasa viinereid, ketšupi. Tagasi oleme 13.30 paiku.

REEDE
Eesti keel (õp lk 32-33, tv lk 18-20)
Räägime julgusest, loeme pikka luuletust, leiame riimuvaid sõnu, seletame väljendeid ja kirjutame etteütluse.
Matemaatika (tr lk 22-23)
Kordame õpitut.
Kehaline (suusatund)
Inimeseõpetus (tv lk 8)
Võta kaasa joonlaud ja mõõdulint. Joonestame pealtvaateid ning teeme tunnikontrolli.
TOREDAT NÄDALAT! VAHVAT KUKEAASTA ALGUST!

kolmapäev, 18. jaanuar 2017

ÜRITUS REEDEL

Kutsume arvuti abil joonistamisest huvitatud lapsi raamatukogusse kuulama-vaatama ühe tubli noore tegemistest selles vallas.
Kadrina Keskkooli 7.a klassis õppiv Mirjam Mäekivi on juba aastaid tegelnud digikunstiga.
Reedel, 20. jaanuaril kell 15 tutvustab Mirjam Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis oma teekonda digikunsti juurde, jagab oma kogemusi programmide kasutamise ja kujundusnippide osas. Ootame igas vanuses ja erineva varasema kogemusega huvilisi Mirjamiga kohtuma. Ehk on siit üht-teist kõrva taha panna, et oma oskusi arvutiga joonistamisel lihvida.

laupäev, 14. jaanuar 2017

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas arvutamis-värvimislehte ja täringut.
26.01-läheme hundiretkele
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Kuulamisülesanne
                   Laps kuulab teksti ja joonistab selle järgi pildi (esmaspäeval või teisipäeval)
                  Test
                 Lugemisülesanne ja sõnaliikide määramine
Matemaatika-Töö nr 8 (teisipäeval)
 1. Kujunditel täisnurkade leidmine ja tähistamine (tr ül 3, 6 lk7)
 2. Nelinurga joonestamine, mille kõik nurgad on täisnurgad, ristküliku joonestamine, mille kõik küljed on ühepikkused.
 3. Nelinurkade leidmine mustris (tr ül 2 lk 8, ül 8 lk 9)
 4. Arvu kirjutamine täissadade, täiskümnete ja üheliste summana (tr ül 2 lk 10, ül 3 lk 12)
 5. Arvu koostis (tr ül 6 lk 13)
 6. Võrratuse lahendamine (Täida lünk-   360>......  Laps mõtleb ise arvu)
                       Tunnikontroll 1000 piires liitmise kohta (neljapäeval)

Inimeseõpetus -Tunnikontroll (neljapäeval)
Joonisime ja ringitasime tähtsad laused ja sõnad (tr lk 6-8). Loe need üle, sest nende lausete kohta on lünktekst. Sina pead ülesande alt valima lünka õige sõna. Veel pead töös nimetama 3 erinevat liiki muuseume ning kirjelduse järgi ära tundma, kas lause käib raamatukogu või muuseumi kohta.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk16-19, tv lk 9)
Räägime suhtlemisest võõrastega ja alustame uue teema-Koduga.
Matemaatika (tr lk 12)
Võrdleme arve, loeme võrratusi, mängime arvukaartidega.
Inimeseõpetus (tr lk 8-9)
Räägime muuseumidest, nende liikidest. Tunnis läheb vaja kääre ja pulgaliimi.
Käeline
A4, valge õlipastell või valge küünal, õlipastellid, vesivärvid, värvilised paberid, käärid, liim.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 20-21, tv lk 10-11)
Loeme järjejuttu edasi, kordame sõnaliike, liitsõnu.
Matemaatika (tr lk 13)
Võrdleme arve edasi, uurime nende koostist, mängime arvukaartidega.
Käeline
A4, sinine värviline paber, käärid, liim, valge guašš, must vildikas
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 22-23 )
loeme järjejuttu edasi, kavastame loo.
Muusika
Matemaatika (tr lk 14-15)
 Alustame suurte arvudega liitmist.
Kehaline
Algab ujumine. Õp Karin lubas e-kooli pikemalt kirjutada.

NELJAPÄEV-Täna on tunniplaanis muudatus! Õp Airet täna pole ning muusikatund jääb ära. Järelikult on sul täna 4 tundi.
Matemaatika 
Kordame, teeme tunnikontrolli, mängime ja värvime värvimislehte.
Eesti keel (tv lk 12-13)
Täna täidame kordamislehekülgi. Kordame asesõnu ja sõnaliike.
Inimeseõpetus (tr lk 10, tv lk 6)
Räägime tervishoiumuuseumist ja teeme testi
Klassijuhataja

REEDE
Eesti keel (õp lk24-25, tv lk 14)
Räägime kodutundest
Matemaatika (tr lk 16-17)
Alustame suurte arvudega lahutamist.
Kehaline (suusatund)
Inimeseõpetus (tr lk 11, tv lk 7)
Võta kaasa mõõdulint. Tegeleme mõõtmisega.
TOREDAT NÄDALAT!

kolmapäev, 4. jaanuar 2017

HUNDIRETK

26.jaanuaril 9.15 läheme Oandusse hundiretkele. Kehastume hundikarjaks ja õpime nii nende loomade eluviisi. Pärast retke teeme lõket. Tagasi oleme umbes 14.00 paiku. Matk maksab 6 €. Too raha ära enne 26.jaanuari.

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan. Kõik lapsed alustavad tindipliiatsiga kirjutamist.
Kanna iga päev kaasas arvutamis-värvimislehte.
13.01-Sul peab olema vastatud teine raamat. Kokku on vaja lugeda ja vastata aasta jooksul 4 raamatut.
13.01-Esita arvutamis-värvimisleht (lumememm)
Paljudel hakkab abijoontega vihik täis saama. Võta uus kaasa.
Mõtle, kas sul on sahtlis olemas A4, A3 paber, värvilised paberid.

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Test
 1. Lugemisülesanne
 2. Täishääliku- ja kaashäälikuühendi leidmine
 3. Sulghäälikute õigekiri
 4. Nimede õigekiri
ESMASPÄEV-Võta kaasa uus eesti keele õpik, värvimisleht, päevik ja pinal. Pane õpikule kaaned ümber ja kirjuta nimi sisse. Uued tööraamatud ja -vihikud saad täna tundides kätte.
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 4-11)
Tutvume uue õpikuga, loeme luuletust erinevate maade lastest, vestleme nendel teemadel.
Matemaatika (tr lk 4-5)
Kordame.
Inimeseõpetus (tr lk 4)
Räägime raamatutest ja raamatukogudest
Käeline
Värvilised paberid, terve (A4) sinine värviline paber,  käärid, pulgaliim.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 12-13, tv lk 3-5)
Tutvume Bibi uue sõbraga, teeme oma jõulude kohta mõistekaarti, paneme nimesid tähestikulisse järjekorda, tuletame meelde häälikute jagunemist.
Matemaatika (tr lk 6-7)
Õpime ära tundma täisnurka. Võta kaasa joonlaud!
Käeline
Paberteip, guašid
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 14-15 )
Vestleme oma õpiku I osa huvitavatest maadest.
Muusika
Matemaatika (tr lk 8)
Tegeleme erinevate nelinurkadega, arvutame külgede pikkusi, joonestame ja kujutame nelinurki peegelpildis. Tänases tunnis on sul kindlasti joonestamiseks vaja teravat harilikku, kustukat ja joonlauda.
Kehaline

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika (tr lk 9)
Joonestame nelinurki, arvutame ümbermõõte ja lahendame tekstülesandeid.
Eesti keel (tv lk 6-7)
Täna täidame kordamislehekülgi. Nii valmistume homseks testiks.
Inimeseõpetus (tr lk 5, tv lk 4)
Räägime arvutitest.
Klassijuhataja
Muusika

REEDE
Eesti keel (õp lk 16-17, tv lk 8)
Vestleme võõrastest inimestest ning nendega suhtlemisest, täidame töövihikust loovülesannet ning teeme testi.
Matemaatika (tr lk 10-11)
Õpime lugema arve 1000-ni, uurime arvude koostist. Võta kaasa täring.
Kehaline
Loodus (tr lk 6-7, tv lk 5)
HAKKAME JÄLLE RÕÕMSALT PEALE!

UUS TUNNIPLAAN

ESMASPÄEV                    TEISIPÄEV                   KOLMAPÄEV
eesti keel                              eesti keel                          eesti keel
eesti keel                              matemaatika                    muusika
matemaatika                         eesti keel                         matemaatika
loodus/inimeseõp                 käeline                             kehaline
käeline                                 rütmika                            
õpiabi                                   õpiabi                             NELJAPÄEV                       REEDE
matemaatika                          eesti keel
eesti keel                                matemaatika
loodusõpetus/inimeseõp.       kehaline kasvatus
klassijuhataja                         loodusõpetus/inimeseõp.
muusika                                 arvutiõpetus

teisipäev, 3. jaanuar 2017

MUDILASKOOR


LAULUPEOKS VALMISTUMA!

 

Tuletan meelde, et nagu kooriproovide plaanis kirjas on reedel, 6. jaanuaril kell 10.00- 13.00 KOGU KOORI PROOV!

Proovipäevik on käes oktoobrikuust saadik, et pered saaksid sellega arvestada. Ootan kõikide kohalolekut. Võib võtta kaasa kerget suupistet ja juua puhke-momentideks.

Ühe „kliki“ kaugusel, mille peab tegema it- juht on ka laululaste vanemate listi loomine. Siis saan laulupeo teemadel  vanematega suhelda ka meili teel!

PUSLEVÕISTLUS