laupäev, 17. november 2018

I ja j

Siin link harjutamiseks
https://www.taskutark.ee/m/i-ja-j-oigekiri/

KAASHÄÄLIKUÜHEND

Siin link harjutamiseks
https://www.taskutark.ee/m/kaashaalikuuhend-3/

UUS NÄDAL

TEATED:
VAATA ÜLE OMA HINDED JA KIIRUSTA NENDE PARANDAMISTEGA!
 • 29.11 pannakse hinded välja.
 • 13.12 jõululaat
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
 • 19.12 jõulupidu
 • 21.12 kontsert
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-Etteütlus "Helitu hääliku naabrid" (esmaspäeval)
                         Etteütlus "Kaashäälikuühend" (tv harj 165 lk 83)-kolmapäeval
                         Etteütlus "I ja j" (tv harj 181 lk 89)-reedel
MATEMAATIKA- Kontrolltöö nr 3 (neljapäeval)
 • peastarvutamine 1000 piires- NB! Mõtle tehete järjekorrale!
 • kirjalik arvutamine (korrutamine, jagamine, liitmine ja lahutamine)
 • täht otsitava arvu tähisena (õp lk 71, 72, 73, 74). Kolmapäeval saad tunnis selle teema kordamiseks lehe.
 • tekstülesannete lahendamine. Üks tekstülesanne on õp ül 193, 194 lk 68 tüüpi. Lahendasime need ülesanded vihikusse.

LOODUS-Kontrolltöö nr 4 (õp lk 46-63)-kolmapäeval
 • Mõistetega lausete moodustamine-Antud 3 sõna, moodusta neist lause. Vaata üle õp lk 46-47 , 51 tumedas trükis sõnad, mõisted lk 51,55,59.
 • Piltide põhjal seletamine, et Maa on kerakujuline (õp lk 46-47)
 • Mille poolest erineb gloobus Maast? (õp lk 50-51). Sind aitab gloobuse mõiste. Mille poolest erineb kaart Maast? (mõiste õp lk 55).
 • Joonisele ekvaatori, nullmeridiaani, põhja- ja lõunapooluse, ida- ja läänepoolkera märkimine. Vaata üle, mis ilmakaarde jääb Eesti nullmeridiaanist.
 • Mõõtkava liigid (õp lk 59)
 • Kaardilt 3 peamise osa leidmine. Need peamised osad kaardil  on: pealkiri, legend ja mõõtkava.
 • Teksti järgi kaardi joonistamine. Korda üle ilmakaared!

ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 86-88)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 122-123, 82-83)E
Kirjutame etteütluse ja uurime kaashäälikuühendit.
kunst
A4, vildikad, ajaleht, liimipulk. Kindlasti läheb vaja musta vildikat.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 88-89)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 124-127, tv lk 84)K
Siiri Laidla "Nõiatembud raamatukogus"
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (tv lk 85-87)K
Etteütlus ja "Nõiatembud raamatukogus". Tunnis läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 89-91)
Mitmesugused ülesanded                                        
loodusõpetus
Kontrolltöö
kunst
A4 (2 lehte), vesivärvid, pulgaliim.

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 128-129, tv lk 88)E
I ja j õigekiri
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 64-67, tv lk 36-37)
Mandrid ja maailmajaod
                                                       
REEDE
eesti keel (õp lk 130-132, tv lk 89-91)K ja E
eesti keel
Loeme luuletusi, analüüsime neid, kordame kontrolltööks. Võta kaasa telefon!
matemaatika (õp lk 92-95, tv lk 64)
Arvud 100 000-ni
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Vaja läheb A4, kääre, pruuni värvilist paberit, valget guašši ja liimi.
TOREDAT HINGEDEKUUD!

kolmapäev, 14. november 2018

REEDENE KODUS ÕPPIMISE PÄEV

EESTI KEEL
 • Tõmbasid loosiga klassikaaslase nime. Kirjuta temast luuletus (vähemalt 3 salmi) või lõbus kirjeldus tema iseloomust, tegemistest vahetundides, hobidest. Vormista oma lugu A4-le ja joonista alla pilt. Esitame lugusid advendihommikutel.
 • Värvi värvimispilti ja korda õp lk 112-113, tv lk 76 harjutuste sõnu, sest järgmine nädal on nende sõnadega etteütlus. Link harjutamiseks: https://www.educaplay.com/en/learningresources/3347027/helitu_haaliku_naabrid.htm
 • Täida ära tv lk 80-81.
MATEMAATIKA
 • Õp ül 271, 272,273, 275 lk 86 suuliselt
 • Õp ül 269, 270 lk 86, ül 277 lk 87  kirjalikult. Vormista korralikult! Igal ülesandel on pealkiri ja pealkirjal on joon all.
TOREDAT PÄEVA KODUS!

esmaspäev, 12. november 2018

VEEBIVIKTORIIN

Osale veebiviktoriinil
13. novembrist kuni 15. novembrini 2018 toimub üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldab Pärnu Rääma Põhikool.
Eesmärk on kaasata koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus.

Vastamiseks võid kasutada kaht võimalust:
1) mine lehele: http://nutiraama.weebly.com/nutiviki.html ja vajuta seal nuppu “VAJUTA SIIA VASTAMISEKS VIKTORIINILE”;
2) mine lehele: lingid.ee/viki2018

Osalema on oodatud 1. - 12. klassi õpilased kui ka teised huvilised (kutsekoolid, ülikoolid, täiskasvanud), maksimaalne võistkond on kuni 3-liikmeline, kuid võib osaleda ka üksi.

NB! Igas vanuseastmes on 5 valikvastustega küsimust!

Õigesti vastanud koolivõistkondade vahel loositakse välja auhindu, millega sel aastal on nutiviktoriini abistanud HITSA, Haridus- ja Teadusministeerium, Päästeamet. Lisaks nendele ka LHV, Tele2, Telia, Icefire, COOP, Insplay, Tactic, Microsoft ja Swedbank.

PILDIGALERII "LUURERETK NEERUTIS"


https://photos.app.goo.gl/GZJc52gc8KWTfZDFA


laupäev, 10. november 2018