laupäev, 28. aprill 2018

KRISTOFERI SÜNNIPÄEV


EKSKURSIOON TALLINNAS: Lennusadam ja BatuudikeskusMAAKONDLIK ÕPIOSKUSTE OLÜMPIAAD

Maakondlikul õpioskuste olümpiaadil saavutasid Teele ja Karl 5.-7. koha. Olite väga tublid!

MAIKUU

Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA- Test  ja tunnikontroll nr 40(reedel)
 • Arvust 1/2, 1/4 leidmine (tv ül 2 lk 64)
 • Osa järgi terviku leidmine (tv ül 2, 3 lk 66, ül 2, 3 lk 67)
 • Arvutamine (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine)
 • Tekstülesanne

ALGAB MUUSIKANÄDAL. Kui sul on kodus vanu pille, siis too need kooli. Kirjuta pillile juurde ka lugu, kelle pill see on ja kuidas ta teie perre sattus.
KOLMAPÄEV-Seoses solistide konkursiga on tunniplaanis muudatused!
matemaatika (õp ja tv lk 66)
Kuidas leida tervikut?
eesti keel (õp lk 94-95)
Loeme kuulsast Hollandi maalikunstnikust V. van Goghist, uurime tema elulugu, järjestame teksti järgi sündmusi, vaatleme tema maale.
inglise keel
solistide konkurss - algab 11.25
liiklusring-
Vigurvända vōistluseks harjutamine. Kes tunneb end rattasadulas kindlalt ja on testide lahendamise peale meister, vōtab vōimalusel kolmap kaasa ratta ja kiivri, harjutame vigursōitu. Õpetaja valib välja 2 tublimat poissi ja 2 tüdrukut, kes pääsevad võistlustele.

NELJAPÄEV-Tunniplaanis on sel nädalal muudatus!!!
liiklusring kell 8.00
muusika
matemaatika ( õp ja tv lk 67)
Kuidas leida osa?
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus  (õp lk 55, tv lk 46-47)
Räägime Eestimaast: valitsemisorganitest, korra tagamisest riigist. Värvime ja täidame maakondade kontuurkaarti.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 96-97, tv lk 84-86)
Loeme suurkujude elulugusid, kordame h õigekirja.
matemaatika
Test ja alustame kordamisega.
loodusõpetus (õp lk 56-57, tv lk 48-49)
Räägime Toompeast, meie vabariigi valitsemiskorrast, mängime demokraatia mängu.
TOREDAT MUUSIKANÄDALAT!

pühapäev, 22. aprill 2018

MEIE TEGEMISED KOOLIAASTA LÕPUNI

 • 16.05 kevadkontsert
 • 17.05 -18.05 öökool
 • 24.05- eesti keele tasemetöö
 • 29.05 - matemaatika tasemetöö
 • 31.05 kell 18.00 lastevanemate koosolek
 • 1.06 Rakvere Gümnaasiumi õuel algusega 10.00 laat. Meie klass esindab kooli.
 • 5.06 - ekskursioon Lontova seiklusparki (koos sõiduga 10 €)
 • 6.06- spordipäev
 • 8.06 -  Rakvere Politseimuuseumi programm "Spioonid ja salakuulajad" (pilet 7 €)
 • 11.06-lemmikloomapäev
 • 12.06 - aktus

LAULMA!

Vaheajal laulma! 
Ära unusta, et KOORIL ja SOLISTIDEL on ESMASPÄEVAL 30. aprillil Proovipäev 10.00-13.00.  See on viimane proov enne esinemist ning ootan kõikide kohalolekut. 
Võta kaasa puhkepausideks veidi suupistet ja keelekastet

laupäev, 14. aprill 2018

UUS NÄDAL

TEATED
 • 17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini. Meil on vabu kohti, kutsu sõber kaasa!

Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 38 ja 39 (neljapäeval)
 • Joonise järgi tabeli täitmine (tv ül 2, 3 lk 62)
 • Tekstülesanne (õp ül 2 ja 3 lk 62, tv ül 2 ja 3 lk 65)
 • arvust osa leidmine (tv ül 2 lk 64, õp ül 2 lk 65)

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 88-90,tv lk 80-81)
Räägime Prantsusmaast ja selle maa vaatamisväärsustest, uurime Pariisi kaarti, tuletame meelde nimede õigekirja ja kuulame häälikute pikkust.
matemaatika (õp ja tv lk 63)
Uurime murde
käeline
A4, vesivärvid ja guašid, liim
õpiabi

TEISIPÄEV-Ekskursioon Tallinnasse
Stardime kooli juurest 8.30. Läheme Lennusadamasse ja batuudikeskusesse. Võta kaasa sööki-jooki ja raha. Tagasi oleme 16.00 paiku.

KOLMAPÄEV
matemaatika (õp ja tv lk 64)
Kuidas leida osa?
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV-Kristoferi sünnipäev
liiklusring kell 8.00
eesti keel  2 tundi( õp lk 91-93, tv lk 82-83)
Kordame silbitamist, i ja j-i õigekirja ning loeme Uus-Meremaast.
matemaatika ( õp ja tv lk 65)
Kuidas leida osa? Teeme tunnikontrolli.
inglise keel
loodusõpetus  (õp lk 54-55, tv lk 46-47)
Räägime Eestimaast: valitsemisorganitest, maakondadest.
õpiabi

REEDE
klassijuhataja
Oled vaba 9.15.
ILUSAT VAHEAEGA! KOHTUME 2.MAIL!

pühapäev, 8. aprill 2018

PESAKASTID


10.aprillil kell 16.00 - 18.00 on oodatud KÕIK õpilased kooli lindudele pesakaste meisterdama. Eriti oodatud on osalema lapsevanemad! Kaasa saag ja haamer! Materjalid kohapeal olemas. Valmis pesakasti saab koju kaasa. Ootame aktiivset osavõttu ja tulla võib kogu perega :)
 

laupäev, 7. aprill 2018

UUS NÄDAL

TEATED
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini. Meil on vabu kohti, kutsu sõber kaasa!

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL-Vana tasemetöö (reedel)
 • Kuulamisülesanne ja töö tabeliga, antud sõnadest lausete moodustamine
 • Jutu lugemine, lünkadesse sobivate sõnade kirjutamine (sõnad on antud), jutu kohta küsimustele vastamine, õigete väidete leidmine
 • Skeemi kohta küsimuste esitamine
                     

MATEMAATIKA- Kontrolltöö (kolmapäeval)
 • Rahaarvutused- antud rahatäht ja arv palju neid rahatähti on. Mitu eurot on kokku? (õp ül 1 lk 48).
 • Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine (õp ül 3, 4 lk 50, ül 4 lk 51)
 • Puuduva arvu leidmine (õp ül 3 lk 48, ül 3 lk 49)
 • Teisendamine: korda üle pikkusühikute, massiühikute ja ajaühikute teisendamine (õp ül2, 3, 5, 6, 8 lk 56)
 • Võrratus (korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100)
 • Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine (õp ül 1 ja 5 lk 57)
 • Tekstülesannete lahendamine. Korda üle, et võrra rohkem/ vähem tähendab liitmist/lahutamist, korda rohkem/vähem tähendab korrutamist/jagamist.

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 82-83,tv lk 74-75)
Õpime sõnaraamatuid kasutama, otsime sõnadele tähendusi, koostame lauseid.
matemaatika (õp ja tv lk 56-57)
Kordame
käeline
Värvilised paberid, käärid, liim, A4
õpiabi

TEISIPÄEV-16.00 pesakastide meisterdamine koolis. Võta kaasa tööriistad!
eesti keel (2 tundi) (õp lk 84-85, tv lk 76-77)
Teeme tööd sõnaraamatuga, uurime sõnade tähendusi ja sõnaraamatus esinevaid lühendeid.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 58-59)
Kordame rühmades koera-teemadel.
loodusõpetus (õp lk  tv lk 50-51, tv lk 42-43)
Analüüsime kontrolltöö vigu, alustame uue teemaga-Kool. Räägime eestikeelse kooli ajaloost, proovime lugeda üht vana aabitsast, vaatame katkendeid "Kevadest".
käeline
Värvilised pliiatsid


KOLMAPÄEV
matemaatika
Kontrolltöö
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV-Täna on koolis mustkunstietendus!
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 86, tv lk 78)
da-vormi õigekiri, pöörame sõnu, tuletame meelde i ja j õigekirja.
matemaatika ( õp ja tv lk 60)
Tutvume murdudega
inglise keel
klassijuhataja-mustkunstnikud
loodusõpetus  (õp lk 52-53, tv lk 44-45)
Lõpetame Kooli-teema ja alustame traditsioonidega.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 87, tv lk 79)
Loeme Paabeli tornist, leiame märkidele tähendusi.
matemaatika (õp ja tv lk 62)
Mis on murd? Räägime, mida näitab murru ülemine ja alumine number. Õpime tervikust osa leidma, voldime.
loodusõpetus (õp lk 52-53, tv lk 44-45)
Räägime tähtpäevadest ja kommetest, mängime vanu mänge.
arvutiõpetus
ILUSAT KEVADET!