laupäev, 27. mai 2017

EELVIIMANE JA VIIMANE NÄDAL

 • 29.05 Kevadpidu, direktori vastuvõtt
 • 30.05 Elistvere loomapark ja Vudila (17 €)
 • 31.05 Tavaline koolipäev
 • 1.06 Orienteerumismäng
 • 2.06 Lemmikloomapäev
 • 4.06 Piknik Paatnal
 • 5.06 "4"- ja "5"-listel vaba päev (aastahinnete põhjal)
 • 6.06 Aktus

 • ESMASPÄEV-KÕIK TUNNID. ÕPIABI JÄÄB ÄRA!
  Kui sul on toomata Vudila raha, siis too see täna kindlasti ära!
  Too ära tunnistus!
  Täna koristame sahtlit ja viime käelise korvi koju.
  Kell 17.00 direktori vastuvõtt
  Kell 18.00 kevadpidu
  TEISIPÄEV-Vudila
  Stardime kooli juurest 8.30. Võta kaasa sööki-jooki ja raha. Tagasi oleme 17.00 paiku
  KOLMAPÄEV-KÕIK TUNNID
  NELJAPÄEV-ORIENTEERUMINE
  Tule linnuse väravate juurde kella 10.00-ks. Toimub orienteerumismäng, mis kestab umbes 1,5 tundi. Selgita välja, kuidas Vallimäelt koju lähed.
  REEDE-LEMMIKLOOMAPÄEV (8.30-11.00)
  Oodatud on kõikide lemmikloomad! Täna tunde ei toimu.
  PÜHAPÄEV-PIKNIK PAATNAL
  Stardime kooli juurest 11.00.
  ESMASPÄEV (5.06)
  Need, kel aastahinneteks "4" ja "5",  on kodus. Teised tulevad kooli ja võtavad kaasa looduse asjad.  Kooli tulevad ka need, kellel on sahtel vaja ära koristada.
  TEISIPÄEV
  9.00 aktus
  JA ALGABKI SUVEVAHEAEG!


  reede, 19. mai 2017

  UUS NÄDAL (22.05-26.05)

 • 24.05 kell 18.00 klassikoosolek vanematele
 • 29.05 Kevadpidu, direktori vastuvõtt
 • 30.05 Elistvere loomapark ja Vudila (17 €)
 • 1.06 Orienteerumismäng
 • 2.06 Lemmikloomapäev
 • 6.06 Aktus

 • Ei hakka enam pikalt lahti kirjutama, sest lõpetame oma tööraamatuid.
  Eesti keel
  Töövihikut enam kaasa võtma ei pea. Vaja läheb õpikut ja reegliraamatut. Eesti keele viimane hinne on etteütlus, mille koostab logopeed.
  Matemaatika
  Teeme lõputöö teisipäeval
  Lõputöö
  • Antud nelinurga tippude tähistamine ehk sina pead kirjutama tippudesse tähed.
  • Korda üle tasapinnalised kujundid ja täisnurgaga mõõtmine.
  • Teed vahet ringil ja ringjoonel. Oskad ringjoont ja ringi jaotada pooleks ja veerandiks.
  • Teed vahet kuubil ja risttahukal ning tead, mis on tema tahkudeks, mitu tippu, serva ja tahku tal on.
  • Oskad liita ja  lahutada, korrutada ja jagada.
  • Termomeetri täitmine teksti järgi (sarnane eelmise töö termomeetri ülesandega)
  • Tekstülesande lahendamine. Korda üle: sõna võrra tahab liitmist või lahutamist, sõna korda korrutamist või jagamist.
  • Mõõtühikud. Pead tabelisse kirjutama mõõtühiku, tema lühendi ning tooma näite.
  Näiteks:
  gramm     g    Kommipakk kaalus 200 g.

  Loodus
  Lõpetame töövihikut ja tööraamatut. Viimased hinded saad kaardi ja plaani järgi ristsõnade lahendamise eest.

  TEISIPÄEVAL pole õpiabi
  REEDEL on 4 tundi, arvutiõpetus jääb ära.
  TOREDAT NÄDALAT!


  esmaspäev, 15. mai 2017

  MAAKONDLIK LOODUSLOOPÄEV

  Meie klassi Teele ja Märten esindasid reedel peale väsitavat öökooli meie kooli maakondlikul loodusloopäeval ning saavutasid seal 4.koha.
  Olite väga tublid!

  laupäev, 13. mai 2017

  UUS NÄDAL (15.05-19.05)

 • 24.05 kell 18.00 klassikoosolek vanematele
 • 29.05 Kevadpidu, direktori vastuvõtt
 • 30.05 Elistvere loomapark ja Vudila (17 €)
 • 1.06 Orienteerumismäng
 • 2.06 Lemmikloomapäev
 • 6.06 Aktus
 • Ära unusta värvimislehte "Ämblik" koju!!!
  Viimane töö matemaatikas näitas, et korrutustabeli tundmisega on osal õpilastel suuri raskusi. Ole valmis igas tunnis selleks, et õpetaja küsib sinult korrutamist ja jagamist.
  Hindelised ülesandedEesti keel-Test 1 "Kordame 2.klassis õpitut" (lugemistekst, õigekiri)
  Matemaatika-Korrutustabel
  Loodusõpetus- Funktsionaalne lugemine-töö tekstiga (neljapäeval)

  ESMASPÄEV
  Eesti keel (2 tundi) (õp lk 146-149, tv lk 102-105)
  Lõpetame loomaaia teemat ja alustame uue teemaga-"Suvelaager". Räägime vabadusest, suvelaagritest, kordame h-tähe õigekirja.
  Kontrolli, et sul oleks täidetud tr lk 84-85. Täna uurime korrutustabelit, lahendame tekstülesandeid.
  Matemaatika (tr lk 104-105)
  Kordame liitmist ja lahutamist 1000 piires.
  Loodusõpetus ( tr lk 80-83 )
  Vaata, et sul oleks täidetud tv lk 35. Õpetaja korjab mõned töövihikud ning hindab nende lehekülgede täitmist. Vasta ülesannetes täislausetega ning kirjuta ilusa käekirjaga, värvi veekogu taimed ning kirjuta juurde ka nimetused. Täna räägime veeloomadest.
  Käeline
  Vaja läheb vesivärve, pintslit, õlipastelle, kääre, pulgaliimi.
  Õpiabi

  TEISIPÄEV
  Eesti keel (2 tundi) (õp lk 149-151, tv lk 105-106)
  Loeme lugu Svenist ja tema rotist, joonistame loost koomiksi, kordame h-tähe õigekirja.
  Matemaatika (tr lk 106-107)
  Kordame korrutamist ja jagamist, arvust poole ja veerandi leidmist.
  Käeline
  Must kartong, terava otsaga käärid, pulgaliim, värvilised paberid.
  Rütmika
  Õpiabi

  KOLMAPÄEV-Täna muusikat ei ole!
  Eesti keel  (õp lk 151-153, tv lk 70)
  Loeme ja jutustame koomiksi järgi, kirjutame koomiksi järgi jutukese.
  Matemaatika  (2 tundi) (täna tööraamatut ei täida)
  Mängime "Kuldvillakut".
  Kehaline

  NELJAPÄEV-Täna muusikat ei ole!
  Eesti keel (õp lk 153, tv lk 107)
  Teeme tööd "Võõrsõnade leksikoniga".
  Matemaatika (tr lk 108-109)
  Kordame tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, mõõdame kujundite külgi. Võta kaasa joonlaud, terav harilik ja kustukas.
  Loodusõpetus ( tv lk 36)
  Tutvume veeloomadega edasi, lahendame iseseisvalt töölehte hindele.
  Klassijuhataja


  REEDE-Täna ei ole arvutiõpetust!
  Eesti keel
  Tee tänaseks valmis reegliraamat töövihiku lõpust ning võta see kaasa. Hakkame reegliraamatu järgi kordama.
  Matemaatika (tr lk 110-111)
  Kordame mõõtühikuid.
  Kehaline
  Loodusõpetus-õuesõpe, kui ilm lubab
  Võta kaasa kirjutamisalus. Läheme veetaimi uurima.
  TOREDAT NÄDALAT!

  laupäev, 6. mai 2017

  UUS NÄDAL (8.05-12.05)


 • 10.05 Ujumishommik (9.00-10.00). Rohkem tunde pole, lähed peale ujumist koju.
 • 11.05-12.05  Öökool (täpne kava tuleb peagi)
 • 12.05- vaba päev
 • 24.05 kell 18.00 klassikoosolek vanematele
 • 29.05 Kevadpidu, direktori vastuvõtt
 • 30.05 Elistvere loomapark ja Vudila (17 €)
 • 1.06 Orienteerumismäng
 • 2.06 Lemmikloomapäev
 • 6.06 Aktus

 • Hindelised ülesanded
  Eesti keel- Funktsionaalne lugemine-tekstist info otsimine
  Matemaatika- Töö nr 16 (neljapäeval)
   Korrutustabel peab olema nüüd täiesti peas!
  • korrutamine ja jagamine
  • tekstülesanded
  • termomeetril temperatuuri märkimine (tr ül 3 lk 93)
  Loodusõpetus- Tööleht veekogude ja veetaimede kohta
  • diagrammi täitmine teksti järgi
  • taimede nimetuste otsimine tööraamatust ja "Looduse leksikonist"
  ESMASPÄEV
  Eesti keel (2 tundi) (õp lk 138-141, tv lk 99)
  Alustame uue teemaga-"Loomaaed". Loeme A.Turovski tekste ja luuletusi, leiame riimuvaid sõnu, otsime sõnadele tähendusi.
  Matemaatika (tr lk 96-97)
  Korrutamine ja jagamine arvuga 8-ga.
  Loodusõpetus ( tr lk 74-77, tv lk 33)
  Lõpetame soo teema ja alustame veekogude uurimisega, täidame kontuurkaarti.
  Käeline
  Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre, pulgaliimi.
  Õpiabi

  TEISIPÄEV-
  Eesti keel (2 tundi) (õp lk 142-143, tv lk 100-101)
  Loeme mõistujuttu, teeme üksteisele loovülesandeid, otsime mitmetähenduslikke sõnu ja seletame neid, nuputame.
  Matemaatika (tr lk 98-99)
  Korrutame arvuga 9
  Käeline
  Vaja läheb plastiliini, voolimisnuga, kartongi, kääre, roosat paberit, pulgaliimi, kääre, PVA-d.
  Rütmika
  Õpiabi

  KOLMAPÄEV-ujumishommik
  Tule kooli 8.30, õpetaja Karin ootab sind. Koos hakkate liikuma AQVA poole. Kes tahab, läheb ise AQVA-sse, aga mitte enne 8.45!
  Ujumine kestab 9.00-10.00, siis lähed ise koju.

  NELJAPÄEV-ÖÖKOOL
  Eesti keel (õp lk 144-147, tv lk 102-104)
  Loeme ja kuulame "Loomade karnevali", leiame riimuvaid sõnu, seletame sõnu ja väljendeid, nuputame. Joonista tänaseks ise 1 piltmõistatus (näited tv lk 103).
  Matemaatika (tr lk 102-103)
  Trikid matemaatikas. Töö nr 16.
  Loodusõpetus (tr lk 78-79, tv lk 34-35)
  Uurime veetaimi.
  Klassijuhataja
  Muusika

  REEDE
  Lähen koju puhkama.
  ILUSAT EMADEPÄEVA!