esmaspäev, 18. detsember 2017

laupäev, 16. detsember 2017

UUS NÄDAL


SELLEKS NÄDALAKS EI ANTA KODUTÖID!!!
Jäta kõik õpikud ja töövihikud kooli, sest teeme "segatunde". Tundide arv on iga päev sama.
Teisipäeval on 2 tundi, siis läheme Rakvere teatrisse jõulumaale. Võta kaasa raha! Jõulumaa peaks läbi olema 13.00.
Neljapäeval kell 18.00 on jõulupidu. Võta kaasa näksimist jõululauale.
Reedel tuled 9.30-ks Tarka majja, kus toimub meie kooli jõuluaktus. Võta kaasa vahetusjalanõud! Aktus kestab umbes 1 h.
RÕÕMSAT JÕULUOOTUST!


kolmapäev, 6. detsember 2017

UUS NÄDAL (11.12-15.12)

Reedel on jõululaat. Registreerida saab huvijuhi juures 13.detsembrini!

Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  nr 18 ja 19. Kogu korrutustabel peab olema peas. Korda üle, mis tehteid nõuab sõna võrra ja korra. Teeme neljapäeval.
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 5 (teeme teisipäeval)
 • Pead koostama 3 toiduahelat, milles on 4 elusolendit (õp lk 50-53)
 • Pead joonistama seene ning kirjutama juurde seene osad (õp lk 44)
 • Leidma loetelust mürgised seened (õp lk 46)
 • Küsimustele vastamine: Kus bakterid elavad? Miks seened on vajalikud? Mida seened ei vaja kasvamiseks? Mis on toiduahel? Kes moodustavad koosluse?
 • Tabeli täitmine. Mida seened ja bakterid lagundavad? Mida seened ja bakterid ei lagunda? Sul on antud loetelu. Pead kirjutama sõnad õigesse tulpa (õp lk 49)

ESMASPÄEV-Täna loevad oma jutte Kevin, Anette, Karmo.
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 85-87, tv lk 72-73)
Loeme lugu Amberist, räägime juutidest, nuputame ja kirjutame lühijutu jõuluootusest.
advendihommik
matemaatika (õp lk 64, tv lk 58)
Korrutame ja jagame arvuga 7. Õpi homseks 7-ga korrutamine pähe!
käeline
Värvilised paberid, guašid, ajalehte, liim.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna loeb jõulujuttu Diana
eesti keel (2 tundi) (õp lk 92-93, tv lk 78-79)
Kordame õpitud keelereegleid, kirjeldame piltide järgi.
muusika
matemaatika  (õp lk 65, tv lk 59)
Korrutame ja jagame arvuga 8. Õpi homseks 8-ga korrutamine pähe!
loodusõpetus
Kontrolltöö
käeline
Vaja läheb guašše, A4.

KOLMAPÄEV- Täna loeb jõulujuttu Elle
matemaatika(õp lk 66, tv lk 60)
Korrutame ja jagame arvuga 9. Õpi homseks 9-ga korrutamine pähe!
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV- Jõulujuttu loeb Meelis
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 94-95, tv lk 80-83)
Uurime päkapikkude levikut Eestis ja räägime nende elust, kirjutame näidendile repliike.
matemaatika ( õp lk 67, tv lk 61)
Kogu korrutustabel peab olema peas! Täna kordame.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus /õp lk 56-57, tv lk 40-41)
Alustame uue osaga- Maa.
õpiabi


REEDE-Jõulujuttu loevadCarmen ja Ramon. Täna on jõululaat. Võta kaasa raha!!!
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (tv lk 80-83)
Rühmad esinevad oma näidenditega.
matemaatika (õp lk 68, tv lk 62)
Õpime leidma puuduvat jagatavat.
loodusõpetus (õp lk 58-59, tv lk 42-43)
Täna uurime Päikest ja Päikesesüsteemi.
arvutiõpetus
TOREDAT JÕULUOOTUST!


laupäev, 2. detsember 2017

JÕULUAEG MEIE KOOLIS

4.12- advendihommik peale 1.tundi ja stiilipäev "Puna-valge"
7.12- kontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvis
8.12-kodus õppimise päev
11.12- advendihommik peale 2.tundi
15.12-jõululaat
18.12-advendihommik peale 3.tundi
19.12- Jõulumaa Rakvere teatris algusega 11.00
21.12 kell 18.00-jõulupidu
22.12- kell 9.30 muusikakooli laste kontsert Targas majas

UUS NÄDAL

Reedel on kodus õppimise päev!

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Etteütlus (sidesõnad). Teeme esmaspäeval või teisipäeval.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  nr 15 ja 16. Puuduva teguri leidmine. Tehete järjekord avaldises. Sulud. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0. Tekstülesanne (teeme esmaspäeval)
 1. Puuduva teguri leidmine (tv ül 2 lk 46)
 2. Tehete järjekord avaldises (tv ül 2 lk 47)
 3. Tekstülesanded- korda üle, mis tehteid nõuab sõna võrra ja mis tehteid sõna korda.
 4. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0 (tv ül 3 lk 48)
Kontrolltöö nr 3 (teeme kolmapäeval)
 • Leia puuduvad arvud (tv ül 2 lk 51)
 • Tehete järjekord (tv ül 4 lk 50)
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Tähte sisaldava võrduse koostamine. Korda üle mõisted: tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis. Korda üle ka see, kus nad avaldises paiknevad (vanad kodused lehed).
 • Väidete parandamine. Loe üle reeglid: õp lk 44, 45, 49, 54.
 • Puuduva teguri leidmine koos põhjendusega: 4 x a=24   a= 24:4   a=6, sest 4x6=24 (vormistus ruudulises vihikus)
         

ESMASPÄEV-STIILIPÄEV: PUNA-VALGE RIIETUS!!!! Täna loevad oma jutte Romi, Kristofer,Marcus, Maris.
inglise keel
advendihommik
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 82-84, tv lk 70-71)
Loeme härra Tusasest, õpime kirjeldama ja tuletame meelde omadussõnu.
matemaatika (õp lk 56, tv lk 50)
Kordame kontrolltööks
käeline
Kellel sahtel veel sassis, see võtab kilekoti kaasa. Täna teeme näputrükki. Selleks läheb vaja A4, guašše, värvilist paberit, musta vildikat ja liimi.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna loeb jõulujuttu Hanna-Liina
eesti keel (2 tundi)(õp lk 85-87, tv lk 72-73)
Kirjeldame tegelasi, tegevuspaiku, leiame tekstidest omadussõnu, moodustame omadussõnu, uurime antonüüme ja kirjutame etteütluse.
muusika
matemaatika  (õp lk 57, tv lk 51)
Kordame kontrolltööks viktoriini vormis.
loodusõpetus (õp lk 50-53, tv lk 34-35)
Räägime bakteritest ja alustame koosluste uurimist. Võta kaasa oma hallitusseene uurimisleht!
käeline
Vaja läheb värvilist paberit, kääre, liimi ja musta vildikat.

KOLMAPÄEV- Täna loeb jõulujuttu Karl Hain
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV- Jõulujuttu loevad Martin ja Kristella.
Täna läheb väike osa meie klassist Jõhvi vaatama ja kuulama kontserti "Vanavanemate jõulud". Nendel, kes lähevad kontserdile (Diana, Romi, Meelis, Maris, Teele, Lenna, Kevin, Karmo, Lisete, Märten), pole inglise keele tundi. Start Jõhvi on 10.30 ja tagasi peaksid lapsed olema 13.45. Teised lähevad peale 3.tundi sööma ja siis koju.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 88, tv lk 74-75)
Räägime Betti Alverist, tutvume tema loominguga, analüüsime tema luuletust, tegeleme antonüümidega.
matemaatika ( õp lk 58-59, tv lk 52-53)
Lahendame ülesandeid looduse teemadel.
inglise keel


REEDE-KODUS ÕPPIMISE ÜLESANDED
 • eesti keel-Loen klassivälist kirjandust täna vähemalt 4 lehekülge. Kirjutan või trükin paberile kirjelduse kodulooma kohta (õp ül 4 lk 85). Joonista või kleebi juurde ka pilt. Õpetaja hindab seda. Kleepetöö antonüümide kohta. Saad paljundatud lehe, millel on kleepetöö juhised. Vaata, et sul oleks täidetud tv lk 74-75.
 • matemaatika-loen õpikust lk 60-61. Lahendan ülesanded 1, 2, 3 ja 4 lehele, mille sain neljapäeval. Täidan ära tv lk 54-55. Tv ül 4 lk 55 ei pea tegema.
 • loodusõpetus- Täidan ära tv lk 37-39.
TOREDAT ADVENDIAEGA!