laupäev, 2. detsember 2017

UUS NÄDAL

Reedel on kodus õppimise päev!

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Etteütlus (sidesõnad). Teeme esmaspäeval või teisipäeval.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  nr 15 ja 16. Puuduva teguri leidmine. Tehete järjekord avaldises. Sulud. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0. Tekstülesanne (teeme esmaspäeval)
 1. Puuduva teguri leidmine (tv ül 2 lk 46)
 2. Tehete järjekord avaldises (tv ül 2 lk 47)
 3. Tekstülesanded- korda üle, mis tehteid nõuab sõna võrra ja mis tehteid sõna korda.
 4. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0 (tv ül 3 lk 48)
Kontrolltöö nr 3 (teeme kolmapäeval)
 • Leia puuduvad arvud (tv ül 2 lk 51)
 • Tehete järjekord (tv ül 4 lk 50)
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Tähte sisaldava võrduse koostamine. Korda üle mõisted: tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis. Korda üle ka see, kus nad avaldises paiknevad (vanad kodused lehed).
 • Väidete parandamine. Loe üle reeglid: õp lk 44, 45, 49, 54.
 • Puuduva teguri leidmine koos põhjendusega: 4 x a=24   a= 24:4   a=6, sest 4x6=24 (vormistus ruudulises vihikus)
         

ESMASPÄEV-STIILIPÄEV: PUNA-VALGE RIIETUS!!!! Täna loevad oma jutte Romi, Kristofer,Marcus, Maris.
inglise keel
advendihommik
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 82-84, tv lk 70-71)
Loeme härra Tusasest, õpime kirjeldama ja tuletame meelde omadussõnu.
matemaatika (õp lk 56, tv lk 50)
Kordame kontrolltööks
käeline
Kellel sahtel veel sassis, see võtab kilekoti kaasa. Täna teeme näputrükki. Selleks läheb vaja A4, guašše, värvilist paberit, musta vildikat ja liimi.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna loeb jõulujuttu Hanna-Liina
eesti keel (2 tundi)(õp lk 85-87, tv lk 72-73)
Kirjeldame tegelasi, tegevuspaiku, leiame tekstidest omadussõnu, moodustame omadussõnu, uurime antonüüme ja kirjutame etteütluse.
muusika
matemaatika  (õp lk 57, tv lk 51)
Kordame kontrolltööks viktoriini vormis.
loodusõpetus (õp lk 50-53, tv lk 34-35)
Räägime bakteritest ja alustame koosluste uurimist. Võta kaasa oma hallitusseene uurimisleht!
käeline
Vaja läheb värvilist paberit, kääre, liimi ja musta vildikat.

KOLMAPÄEV- Täna loeb jõulujuttu Karl Hain
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV- Jõulujuttu loevad Martin ja Kristella.
Täna läheb väike osa meie klassist Jõhvi vaatama ja kuulama kontserti "Vanavanemate jõulud". Nendel, kes lähevad kontserdile (Diana, Romi, Meelis, Maris, Teele, Lenna, Kevin, Karmo, Lisete, Märten), pole inglise keele tundi. Start Jõhvi on 10.30 ja tagasi peaksid lapsed olema 13.45. Teised lähevad peale 3.tundi sööma ja siis koju.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 88, tv lk 74-75)
Räägime Betti Alverist, tutvume tema loominguga, analüüsime tema luuletust, tegeleme antonüümidega.
matemaatika ( õp lk 58-59, tv lk 52-53)
Lahendame ülesandeid looduse teemadel.
inglise keel


REEDE-KODUS ÕPPIMISE ÜLESANDED
 • eesti keel-Loen klassivälist kirjandust täna vähemalt 4 lehekülge. Kirjutan või trükin paberile kirjelduse kodulooma kohta (õp ül 4 lk 85). Joonista või kleebi juurde ka pilt. Õpetaja hindab seda. Kleepetöö antonüümide kohta. Saad paljundatud lehe, millel on kleepetöö juhised. Vaata, et sul oleks täidetud tv lk 74-75.
 • matemaatika-loen õpikust lk 60-61. Lahendan ülesanded 1, 2, 3 ja 4 lehele, mille sain neljapäeval. Täidan ära tv lk 54-55. Tv ül 4 lk 55 ei pea tegema.
 • loodusõpetus- Täidan ära tv lk 37-39.
TOREDAT ADVENDIAEGA!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar