reede, 30. märts 2018

APRILL! APRILL!


TEATED
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL-Etteütlus - sulghäälik s-i ja h kõrval (reedel)
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 34, 35- Korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100. Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine (esmaspäeval)
 • Arvutamine (õp ül 2 lk 48, 2 lk 49, 4 lk 50, 4 lk 51)
 • Tekstülesande lahendamine (õp ül 4 lk 48, 2 lk 50, 3 lk 51)
                                  Tunnikontroll nr 36, 37-Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (neljapäeval)
 • Korutamine ja jagamine (õp ül 2,4 lk 53, tv ül 3 lk 54)
 • Tekstülesanded
LOODUSÕPETUS- Tunnitöö (erinevad kaardiülesanded) hindamine
                                   Kontrolltöö (neljapäeval)
 • mõisted-antud mõisted ja selgitused, ühenda need (õp lk 44-47): madalik, kõrgustik, jõgi, järv, saar, poolsaar, laht.
 • Miks on vaja tuletorne? Miks on vaja sadamaid? (õp lk 30-31)
 • Ilmakaared-Märgi joonisel puuduolevad ilmakaared ja vasta küsimustele (õp lk 32-33). Millise vahendi abil saab ilmakaari määrata?
 • Värvid kaardil- värvide tähenduse tundmine ja teksti parandamine (õp lk 43)
 • Kontuurkaart-kontuurkaardi täitmine atlase abita. Kontuurkaardil on antud linnade täpid, jõgede jooned. Vaata ja jäta meelde, kus asub Kuressaare, Võru, Valga, Narva linn. Jõed: Emajõgi, Kasari ja Pärnu jõgi. Lahed: Liivi ja Narva. Poolsaared: Kõpu ja Sõrve. Saared: Hiiumaa, Muhu, Naissaar, Kihnu. Järv: Võrtsjärv.
 • Ruudustiku järgi asukoha määramine (õp lk 40-41)
 • Foto, joonistus, plaan ja aerofoto-lünkteksti täitmine. Mis on aerofoto? Mis on plaan? Mis on leppemärk? Miks on kaardil ruudustik? Mida näitab mõõtkava? Selleks korda õp lk 36-41.

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 74-75, 80 , tv lk 68-69, 72)
Loeme Petronellast ja tema salajasest uurimislaborist, teeme katseid ja kordame s-i  ja sulghäälikute reeglit.
matemaatika (õp ja tv lk 53)
Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalisega. Teeme tunnikontrollinr 34 ja 35.
käeline
Pruun A4 (terve), must värviline paber, käärid, liim, õlipastellid
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 76-77, tv lk 69, 71)
Loeme Petronellast edasi, kordame s-i ja sulghäälikute õigekirja, testime oma mälu ja teeme katseid.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 55)
Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega.
loodusõpetus (õp lk  tv lk 40-41)
Kordame ja täidame töölehte, mida õpetaja hindab.
käeline
Värvilised paberid, käärid, liim


KOLMAPÄEV
matemaatika (õp ja tv lk 55)
Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 78-79, tv lk 70)
Teeme katseid, räägime Archimedesest.
matemaatika ( õp ja tv lk 55)
Kordame jagamistja teeme tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus 
Kontrolltöö
õpiabi

REEDE- Täna on 3 tundi. Peale sööki (11.05) oled vaba.
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 81, tv lk 73)
Loeme, kuidas Maa hingab, uurime sektordiagrammi, kordame sulghäälikute õigekirja s-i ja h kõrval, kirjutame etteütluse.
matemaatika (õp ja tv lk 56)
Kordame kontrolltööks

TOREDAT APRILLI!

laupäev, 24. märts 2018

UUS NÄDAL


TEATED
27.03 too kooli üllatusmuna
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.

Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 34, 35- Korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100. Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine (neljapäeval)
 • Arvutamine (õp ül 2 lk 48, 2 lk 49, 4 lk 50, 4 lk 51)
 • Tekstülesande lahendamine (õp ül 4 lk 48, 2 lk 50, 3 lk 51)
LOODUSÕPETUS- Tunnitöö (erinevad kaardiülesanded) hindamine

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 66-68 , tv lk 62-64)
Räägime vanadest linnadest, arheoloogioast. Uurime entsüklopeediate sisukorda ja registrit. Püüame diagrammidest aru saada.
matemaatika (õp ja tv lk 48-49)
Korrutame ja jagame arvudega 10 ja 100.
käeline
Guašid, värvilised paberid, käärid, liim.
õpiabi

TEISIPÄEV-Too kooli üllatusmuna!
eesti keel (2 tundi) (õp lk 69-71, tv lk 65-66)
Tuletame meelde kaashäälikuühendi määramise. Räägime Maa arengust, inimese tekkeloost Maale.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 50)
Nulliga lõppevate arvude korrutamine.
loodusõpetus (õp lk 44-45, tv lk 38-39)
Teemaks Eesti kaart
käeline
Lõika kodus munade trükkimiseks kartulile muster sisse (ülemine pilt). Koolis trükime ja värvime.


KOLMAPÄEV
matemaatika (õp ja tv lk 51)
Nulliga lõppevate arvude jagamine ühekohalise arvuga.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 72-73, tv lk 67)
Loeme sündmustest, mis toimusid enne Kristust ehk enne meie aega, räägime revolutsioonist ja valgustusajastust. Kordame häälikute pikkuse märkimist.
matemaatika ( õp ja tv lk 52)
Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalisega.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus  (õp lk 44-45, tv lk 38-39)
Eesti kaart
õpiabi

TOREDAT PÜHADEJÄNEST!

reede, 16. märts 2018

UUS NÄDAL


TEATED
 22.03 kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Test (vana tasemetöö)- reedel
 • Kuulamisülesanne
 • Kuulamisülesande järgi väidete parandamine
 • Sisult valede lausete õigeks parandamine
 • Täishäälikute õigekirjavigade parandamine
 • Teksti lugemine ja küsimustele vastamine, tabeli täitmine teksti järgi
 • Vanasõnade algustele lõpu leidmine ja nende seletamine
 • Käsk- ja küsilause moodustamine 
                
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 32, 33- Sekund, minut, tund, sajand. Arvutamine nimega arvudega - esmaspäeval
 • Lünktekst-tv ül 1 lk 40 pähe!
 • Arvutamine-õp ül 2 lk 40
 • Sajandi kirjutamine aastaarvule-õp ül 2 ja 3 lk 41
 • Pikkusühikute teisendamine- tv ül 3, 4 lk 43. Korda üle pikkusühikute seosed (tv ül 1 lk 34)!
 • Pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine (nagu pikkusühikute tunnikontrollis nr 29 ül 4)
 • Arvutamine (tv ül 4 lk 34)
Kontrolltöö (kolmapäeval)
 • Sobiva ühiku kirjutamine (õp ül 2 lk 34, ül 2 lk 36, tv ül 2 lk 36)
 • Mõõtühikute lühendite tundmine (õp lk 34, 36, 38,40) m-meeter, t-tonn jne
 • Väidete parandamine (Korda üle pikkusühikute seosed ehk teisendamine (tv ül 1 lk 34, tv ül 1 lk 36, mis on pikkusühikud, mis on massiühikud ja mis on mahuühikud (tv ül 1 lk 43). Näiteks: tonn- massiühik, mõõdetakse massi, min-ajaühik, mõõdetakse aega jne , sajandite määramine)
 • Mõõtühikute teisendamine (tv ül 1, 2 lk 35, tv ül 2 lk 37, tv ül 6 lk 40, tv ül 3, 4 lk 43)
 • Nimega arvudega arvutamine (õp ül 2 lk 40, tv ül 3 lk 34, ül 5 lk 40)
 • Kellamudeli järgi kellaaja kirjutamine (tv ül 4 lk 42)
 • Kellaaja arvutamine (õp ül 5 lk 40, ül 5-6 lk 42)
Test kogu korrutustabeli tundmise kohta (korrutamine ja jagamine). Korda hästi, tehteid on palju. Teeme neljapäeval või reedel.

LOODUSÕPETUS- Tunnitöö (erinevad kaardiülesanded)

                          
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 60-61 , tv lk 56-57)
Uurime erinevaid entsüklopeediaid, räägime looduskaitsest, vastame küsimustele.
matemaatika (õp ja tv lk 44)
Hakkame kordama, mängime ja teeme tunnikontrolli.
käeline
2 rohelist värvilist paberit, käärid, liim.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 62-63, tv lk 58-59)
Õpime teabetekste lugema, analüüsime tekste, kordame täishäälikuühendi määramist.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 45)
Kordame ja mängime.
loodusõpetus (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Õpime kaarti lugema, uurime legendi ja leppemärke.
käeline
Vesivärvid, guašid, A3.

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kontrolltöö
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 64, tv lk 60)
Loeme loomalastest ja nende arengust, uurime ja teeme ise arengu skeeme, pealkirjastame pilte ja tekstilõike.
matemaatika ( õp ja tv lk 46-47)
Alustame uue osaga. Täna uurime rooma numbreid.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus  (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Lahendame ülesandeid kaartide kohta hindele.
õpiabi

REEDE-Täna pole arvutiõpetust.
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 65, tv lk 61)
Loeme loomalastest edasi, võrdleme teabetekste ja ilukirjandust, kirjutame rühmas näidendit.
matemaatika
Teeme testi kogu korrutustabeli kohta. Võta kaasa nupp ja täring.
loodusõpetus (õp lk 42-43, tv lk 36-37)
Uurime Eesti kaarti, vaatame kaardil kõrguste ja sügavuste skaalat.
TULEB TÖÖKAS NÄDAL. OLE TERANE JA TÄHELEPANELIK!

laupäev, 10. märts 2018

UUS NÄDAL

TEATED
 • 13.03 sul peab olema vastatud 3.raamat.
 • 22.03 kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek
 • 12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
 • 17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL-Etteütlus sulghäälikute pikkuse kohta 
                       
MATEMAATIKA- Kuulamisülesanne "Pane kirja kellaaeg!"-Helifaililt kuuled kellaaegu, pead kellaaja kirjutama numbritega. Tuleta meelde päevased, õhtused ja öised kellaajad. Näiteks: pool viis õhtul, kaks läbi kakskümmend minutit öösel, viieteist minuti pärast seitse õhtul jne (kolmapäeval).

LOODUSÕPETUS- Töö tekstiga "Kaartide ajalgu"-teksti iseseisev lugemine, tekstist vastuste otsimine (neljapäeval või reedel)

Algab emakeelenädal! Esmaspäevast kolmapäevani on 3.vahetunnil saalis ülesannete lahendamine. Parimatele autasud!                          
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 53-55 , tv lk 50-51)
 Loeme kummalisest raamatuteta maailmast ning vanaema Huldist, kes tuleb sellist maailma päästma, saame teada Majasoomukakooli reeglitest. Alustame sulghäälikute pikkuse teemaga, kordame tähestikulist järjekorda.
matemaatika (õp ja tv lk 40)
Alustame ajaühikute uurimist. Kellel pole kell selge, võtab kaasa parkimiskella, et tunnis lihtsam oleks.
käeline
A4, vesivärvid, õlipastellid, värvilised paberid, käärid, liim. Kontrolli, et sul oleks musta või pruuni värvilist paberit!
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 56-57, tv lk 52-53)
Räägime maailma riikidest, kummalistest õppemasinatest, Kuldpanga seadustest, kuulame sulghäälikute pikkusi.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 40)
Teisendame ajaühikuid, lahendame kellaülesandeid.
loodusõpetus (õp lk 34-35, tv lk 28-29)
Foto, joonistus ja plaan-uurime pealtvaateid ja proovime ise pealtvaateid joonistada. Tunnis läheb vaja fotot ühest ruumist. See võib olla sinu toa foto, köögi foto jne. Tee telefoniga pilt ja saad tunni ajal selle järgi joonistada või prindi pilt välja.
käeline
Vali välja üks riik ja otsi tema kohta teavet: pealinn, lipp, valitseja, sümboolika. Koolis kujundab iga laps taldriku ühe riigi sümboolikaga. Vaja läheb veel värvilisi pliiatseid, vildikaid. Taldrikud ostab õpetaja.

KOLMAPÄEV-emakeelepäev
matemaatika(õp lk 41, tv lk 41)
Sajandite määramine
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 58, tv lk 54)
Loeme teabekirjanduse tekste, koostame lõikude kohta küsimusi, paneme sõnu tähestikulisse järjekorda.
matemaatika ( õp ja tv lk 42)
Arvutame aja kestvust.
inglise keel
klassijuhataja-Nupukate nagin saalis
loodusõpetus (õp lk 36-37, tv lk 30-31)
Foto, aerofoto ja plaan-täidame Venni-diagrammi. Uurime erinevaid plaane ja joonistame ise plaane.
õpiabi

REEDE-Täna pole arvutiõpetust. Oled vaba 13.00
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 59, tv lk 55)
Räägime aimekirjandusest, galaktikatest
matemaatika (õp ja tv lk 43)
 Arvutame nimega arvudega.
loodusõpetus (õp lk 38-39, tv lk 32-33)
Kaartide ajalugu, töölehe täitmine, aerofoto järgi plaani joonistamine
TOREDAT EMAKEELENÄDALAT!

neljapäev, 1. märts 2018

RÕÕMUSÕNUM

Meie klassist  pääsesid pranglimise piirkondlikku finaali:
7.      Meelis
10.     Kristofer
18.     Maris
Väga tublid olete!