reede, 30. märts 2018

APRILL! APRILL!


TEATED
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL-Etteütlus - sulghäälik s-i ja h kõrval (reedel)
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 34, 35- Korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100. Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine (esmaspäeval)
 • Arvutamine (õp ül 2 lk 48, 2 lk 49, 4 lk 50, 4 lk 51)
 • Tekstülesande lahendamine (õp ül 4 lk 48, 2 lk 50, 3 lk 51)
                                  Tunnikontroll nr 36, 37-Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (neljapäeval)
 • Korutamine ja jagamine (õp ül 2,4 lk 53, tv ül 3 lk 54)
 • Tekstülesanded
LOODUSÕPETUS- Tunnitöö (erinevad kaardiülesanded) hindamine
                                   Kontrolltöö (neljapäeval)
 • mõisted-antud mõisted ja selgitused, ühenda need (õp lk 44-47): madalik, kõrgustik, jõgi, järv, saar, poolsaar, laht.
 • Miks on vaja tuletorne? Miks on vaja sadamaid? (õp lk 30-31)
 • Ilmakaared-Märgi joonisel puuduolevad ilmakaared ja vasta küsimustele (õp lk 32-33). Millise vahendi abil saab ilmakaari määrata?
 • Värvid kaardil- värvide tähenduse tundmine ja teksti parandamine (õp lk 43)
 • Kontuurkaart-kontuurkaardi täitmine atlase abita. Kontuurkaardil on antud linnade täpid, jõgede jooned. Vaata ja jäta meelde, kus asub Kuressaare, Võru, Valga, Narva linn. Jõed: Emajõgi, Kasari ja Pärnu jõgi. Lahed: Liivi ja Narva. Poolsaared: Kõpu ja Sõrve. Saared: Hiiumaa, Muhu, Naissaar, Kihnu. Järv: Võrtsjärv.
 • Ruudustiku järgi asukoha määramine (õp lk 40-41)
 • Foto, joonistus, plaan ja aerofoto-lünkteksti täitmine. Mis on aerofoto? Mis on plaan? Mis on leppemärk? Miks on kaardil ruudustik? Mida näitab mõõtkava? Selleks korda õp lk 36-41.

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 74-75, 80 , tv lk 68-69, 72)
Loeme Petronellast ja tema salajasest uurimislaborist, teeme katseid ja kordame s-i  ja sulghäälikute reeglit.
matemaatika (õp ja tv lk 53)
Kahekohalise arvu korrutamine ühekohalisega. Teeme tunnikontrollinr 34 ja 35.
käeline
Pruun A4 (terve), must värviline paber, käärid, liim, õlipastellid
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 76-77, tv lk 69, 71)
Loeme Petronellast edasi, kordame s-i ja sulghäälikute õigekirja, testime oma mälu ja teeme katseid.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 55)
Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega.
loodusõpetus (õp lk  tv lk 40-41)
Kordame ja täidame töölehte, mida õpetaja hindab.
käeline
Värvilised paberid, käärid, liim


KOLMAPÄEV
matemaatika (õp ja tv lk 55)
Kahekohalise arvu jagamine ühekohalisega.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 78-79, tv lk 70)
Teeme katseid, räägime Archimedesest.
matemaatika ( õp ja tv lk 55)
Kordame jagamistja teeme tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus 
Kontrolltöö
õpiabi

REEDE- Täna on 3 tundi. Peale sööki (11.05) oled vaba.
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 81, tv lk 73)
Loeme, kuidas Maa hingab, uurime sektordiagrammi, kordame sulghäälikute õigekirja s-i ja h kõrval, kirjutame etteütluse.
matemaatika (õp ja tv lk 56)
Kordame kontrolltööks

TOREDAT APRILLI!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar