laupäev, 27. jaanuar 2018

100 sekundi rekordid


"100 sekundi rekordid" on üritus ajavahemikus 1.-22.veebruarini. Igal koolipäeval saavad kõik meie maja lapsed ja õpetajad võimaluse osaleda rekordite püstitamisel. Idee on tiivad saanud Imelapse etendusest, kus Alexandri ema unistuseks oli pääseda Guinnessi rekordite raamatusse. Leiame meie ka oma maja osavamad, kiiremad ja nutikamad üles.

Iga päev oleks vahetundides võimalus 100 sekundi jooksul teha midagi rekordi väärilist. Selgitame välja, kes suudab 100 sekundi jooksul kõige rohkem popcorne söögipulkadega ühest kausist teise tõsta, nööbihunnikust kõige rohkem kindlat värvi nööpe välja sorteerida, kõige rohkem "e" tähega algavaid sõnu järjest nimetada jne.

EESTI VABARIIK 100


UUS NÄDAL

Tartu ekskursiooni raha tuleb veel maksta 11 € (sõit ja trükimuuseum+töötuba). Raha saab tuua 12.veebruarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Testid- lahendame vanu tasemetöid (teisipäeval, neljapäeval)
MATEMAATIKA-Kontrolltöö nr 3 (esmaspäeval)
 • On antud palju punkte. Töökäsu järgi pead õiged punktid ühendama sirglõiguks ja ülejäänud murdjooneks. Pead oma joonise järgi kontrollima väidete õigsust.
 • Hulknurkade tundmine ehk leia kujundite hulgast hulknurgad (õp ül 2 lk 12)
 • Antud hulknurk. Tähista tipud, mõõda küljed ja arvuta hulknurga ümbermõõt (õp ül 4 lk 17)
 • Ristküliku ümbermõõdu arvutamine (õp ül 7 lk 17)
 • Ristküliku joonestamine teksti järgi ja ümbermõõdu arvutamine. Tuleta meelde, mis tehte sa teed, kui on sõnad korda suurem ja väiksem, võrra suurem ja väiksem.
 • Ruudu joonestamine teksti järgi ja ümbermõõdu arvutamine.
LOODUS-Kontrolltöö nr 8 (teisipäeval)-Jõud. Liikumine. Jalgratas
 • Lünkteksti täitmine (sõnu pole antud!)-Selleks loe hoolega läbi õp lk 8-15.
 • Nimeta lihtsaid masinaid ja kiilu põhimõttel töötavaid asju (õp lk 12-13)
 • Joonisele toetuspunkti ja rakendatava jõu märkimine (õp lk 13 joonised)
 • 3 liiklusmärgi joonistamine ja tähenduse kirjutamine
 • Õpi selgeks kiiruse valem ja selle tähendus! (õp lk 10)
 • Mis võib toimuda kehaga jõu mõjul? Mida jõud võib kehaga teha?(Õp lk 9)
 • Mis asjad peavad kindlasti jalgrattal olema? (õp lk 16)
                                
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 24-25 , tv lk 22-23)
Sellel nädalal loeme Vilgukiviorust Norras ja tüdrukust nimega Tonje. Uurime Vilgukivioru plaani, esitame sõnade kohta küsimusi, joonistame oma kooliteed.
matemaatika
Kontrolltöö- vaata, et sul oleks olemas joonlaud, terav harilik!
käeline
Meisterdame viikingilaeva. Selleks lõika kodus tetrapakist laeva alus. Võta kaasa aukudega nööpe kilpide jaoks, lõng ja sukanõel nööpide õmblemiseks. Mastide materjali ostab õpetaja.
 

õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 26-27, tv lk 24-25)
Loeme kelgurallist, kirjeldame tegelasi, esitame küsimusi, pöörame tegusõnu olevikus ja minevikus, uurime toodete tutvustusi, teeme vana tasemetöö.
muusika
matemaatika  (õp lk 20-21, tv lk 20-21)
Alustame uue osaga- Arvud 10 000-ni. Tänaseks teemaks on lumi ja mäed. Võta kaasa väike joonlaud kirjalikuks arvutamiseks!
loodusõpetus
Kontrolltöö
käeline
Sul läheb vaja musta värvilist paberit (see peab olema terve A4), valget ja sinist guašši, kääre ja liimi. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.

KOLMAPÄEV-Täna on Rogeri sünnipäev!
matemaatika(õp lk 22, tv lk 22)
Arvud 10 000-ni- uurime arvude koostist
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel 
matemaatika ( õp lk 23, tv lk 23)
Arvud 10 000-ni-arvu järgud, arvsõnade õigekiri
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 20-21, tv lk 14-15)
Alustame uue osaga. Täna räägime magnetitest, teeme katseid Kui sul on kodus magnetit, siis võta see kaasa! Võta kaasa ka münte: 5-sendine, 50-sendine ja 1-eurone.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 28-29, tv lk 26-27)
Õpime sisekohakäänetes sõnu käänama, loeme tegevuskohtade kirjeldusi, vaatleme raamatute kaante pilte ning ennustame nende sisu, koostame ristsõna küsimusi.
matemaatika (õp lk 24, tv lk 24)
Arvude järjestamine ja võrdlemine, arvutame kirjalikult. Väike joonlaud kaasa!
loodusõpetus
Lõpetame magnetite teema ja alustame elektri teemaga ning teeme särtsukatseid.
TOREDAT ALGAVAT  VEEBRUARI!

laupäev, 20. jaanuar 2018

UUS NÄDAL

Tartu ekskursiooni raha tuleb veel maksta 11 € (sõit ja trükimuuseum+töötuba). Raha saab tuua 12.veebruarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Funktsionaalne lugemine- Rösteri kasutamisjuhend (teisipäeval)
                          Sünonüümid-tekstist sünonüümide leidmine (neljapäeval)
MATEMAATIKA-Tunnikontroll  nr 24 (teisipäeval)
 • On antud külje pikkus, joonesta ruut ja leia selle ruudu ümbermõõt.
 • Jooniste järgi  peenarde ümbermõõtude arvutamine (õp ül 2 lk 15)
                                
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 18-19 , tv lk 16-17)
Sellel nädalal loeme Cosette`ist. Täna räägime Victor Hugost, Prantsusmaast, vestleme õnnest, tuletame meelde, mis lausete lõppu tuleb panna hüüumärk.
matemaatika(õp lk 15, tv lk 14-15)
Teemaks on ruut ja ristkülik. Õpi homseks pähe ruudu ja ristküliku ümbermõõdu arvutamise valem!
käeline
A4, valget, sinist ja pruuni guašši, segamisalust, musta värvilist paberit, kääre ja liimi.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 20-21, tv lk 18-19)
Kirjeldame tegelasi ja esemeid, koostame võrdlusega lauseid, teeme testi.
muusika
matemaatika  (õp lk 15, tv lk 15)
Teemaks ruut ja ristkülik. Teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 14-15, tv lk 10-11)
Täna uurime jalgratta ehitust.
käeline
Sul läheb vaja 2 A4, erinevat sinist värvilist paberit, musta värvilist paberit, kääre ja liimi.

KOLMAPÄEV
matemaatika(õp lk 16, tv lk 16)
Kordame
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  (õp lk 22, tv lk 20)
Samatähenduslikud sõnad ehk sünonüümid. Koostame kirjeldusi, võrdleme sünonüümide kasutamist lausetes.
matemaatika ( õp lk 17, tv lk 17)
Kordame
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 12-13)
Liiklemine tänaval, tuletame meelde liiklusringis õpitut.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 23, tv lk 21)
Loeme luuletust rottidest, leiame sünonüüme ja antonüüme, kirjutame luuletuse jutukeseks ümber, teeme testi.
matemaatika (õp lk 18-19, tv lk 18-19)
Kordamine
loodusõpetus
Liiklusteemaline viktoriin, lahendame liiklusteste.

TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 13. jaanuar 2018

UUS NÄDAL

 • Said uued õpikud. Kirjuta nendesse oma nimi ning pane kaaned ümber!
 • 18.01 on koolis 4.tunni ajal teater "Öine seiklus". Pilet maksab 2.50. Raha saab tuua 18. jaanuarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Etteütlus
MATEMAATIKA-Tunnikontroll  nr 22 ja 23 (reedel)
 • Antud sirge, joonesta temaga paralleelne sirge (õp lk 8).
 • Joonesta neljast lülist koosnev murdjoon ja arvuta selle murdjoone pikkus (õp lk 9).
 • Erinevate kujundite hulgast hulknurkade leidmine ja ümbermõõdu arvutamine (tv lk 12-13)
 • Hulknurga külgede, tippude ja täisnurkade leidmine joonistelt (õp ül 3 lk 12, tv ül 2 lk 12).
LOODUSÕPETUS-Tunnikontroll (Liikumine ja jõud) neljapäeval-õp lk 8-11 Töö on lünkteksti vormis. Selleks loe läbi õp lk 8-9, õpi selgeks kiiruse valem (õp lk 10), pead arvutama keskmist kiirust (tv ül 5 lk 7), mida tähendavad ühikud km/h ja m/s.

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 12-13 , tv lk 10)
Sellel nädalal loeme Nukitsamehest. Räägime tegelastest, arutame nende käitumist ja tundeid, jutustame pildi järgi ja kääname sõnu.
matemaatika(õp lk 10)
Täna räägime sümmeetriast ja joonistame sümmeetrilisi pilte ning kujundeid. Sul läheb vaja teravat harilikku, kustukat ja joonlauda.
käeline
Teeme sümmeetrilist pilti. Sul läheb vaja värvilisi pliiatseid.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna on 5 tundi, sest muusika jääb ära!
eesti keel (2 tundi) (õp lk 14-15, tv lk 11-12)
Jutustame kavapunktide järgi, räägime kommetest, ebausust ja ristimisest, rikastame oma sõnavara.
matemaatika  (õp lk 11, tv lk 11)
Ka täna on teemaks sümmeetria.
loodusõpetus (õp lk 12-13, tv lk 8-9)
Kuidas jõudu kasutada?
käeline
Sul läheb vaja A4, värvilist paberit, kääre ja liimi.

KOLMAPÄEV
matemaatika(õp lk 12, tv lk 12)
Vaatleme hulknurki, leiame külgi, tippe ja nurki.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  (õp lk 16, tv lk 13)
Kääname sõnu.
matemaatika ( õp lk 13, tv lk 13)
Tegeleme hulknurkade ja diagonaalidega, arvutame hulknurkade ümbermõõtusid.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 14-15, tv lk 10-11)
Lõpetame jõu teema. Täna uurime jalgratta ehitust.
õpiabi

REEDE-täna pole arvutiõpetust!
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 17, tv lk 14-15)
Uurime piltlikke väljendeid ja mõtleme neid ise välja.
matemaatika (õp lk 14, tv lk 14)
Ristkülik ja ruut. Täna läheb vaja kindlasti nurklauda. Teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 12-13)
Liiklemine tänaval, lahendame liiklusteste.
TOREDAT TALVIST JA KARGET NÄDALAT!


reede, 5. jaanuar 2018

UUS AASTA

 • Kui sul on kodus veel eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse õpik, siis too need ära.
 • Kontrolli, et su jooneline ja ruuduline vihik oleksid koolis.
 • Saad uued õpikud. Kirjuta nendesse oma nimi ning pane kaaned ümber!
 • 18.01 on koolis 4.tunni ajal teater "Öine seiklus". Pilet maksab 2.50. Raha saab tuua 18. jaanuarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Selle nädala kokkuvõttev test (reedel)
 • Lõikude järjestamine jutuks ja info otsimine lõikudest
 • Sõnaliikide määramine-nimi-, omadus- ja tegusõna
 • Lauselõpumärkide ja komade panek
 • Suur ja väike algustäht
MATEMAATIKA- Kordav test (teisipäeval)
 • tehete järjekord
 • tekstülesannete lahendamine
                                 Tunnikontroll  nr 20 ja 21 (neljapäeval)
 • puuduva jagatava ja jagaja leidmine
 • tekstülesande lahendamine
 • teksti järgi tähte sisaldava võrduse koostamine
 • töö joonisega-sirglõigult punktide leidmine
 • töö joonisega- ristuvate ja lõikuvate sirgete leidmine
ESMASPÄEV-Täna on Alice`i sünnipäev
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 2-7 , tv lk 4-5 )
Tutvume uue õpiku ja töövihikuga. Loeme lugu väikesest nõiast, jaotame teksti osadeks, järjestame lõike, vastame küsimustele, kordame asesõnu ning analüüsime tegelaste käitumist.
matemaatika ja käeline(õp lk 4-5 , tv lk 4-5)
Tänases tunnis läheb vaja teravat harilikku, kustukat ja joonlauda! Õpime, kuidas geomeetriliste kujundite abil loomi joonistada. Uurime näo proportsioone ja joonistame inimeste nägusid.
matemaatika ja käeline (õp lk 4-5, tv lk 4-5)
Õpime kujutama perspektiivi.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 8-9, tv lk 6-7)
Loeme väikesest nõiast edasi, jutustame kavapunktide järgi, ennustame lõikudele lõppe, vastame küsimustele ja uurime põhjalikult asesõnu.
muusika
matemaatika  (õp lk 6, tv lk 6)
Mis on sirglõik? Mis on sirge? Teisendame mõõtusid. Vaja läheb joonlauda ja teravat harilikku! Teeme kordava testi.
loodusõpetus (õp lk 8-9, tv lk 4-5)
Algab füüsika! Täna räägime jõust. Teeme katseid, täidame tabeleid.
käeline
Sul läheb vaja 1 väikest pilti, millel on mingi asi või elusolend või sa ise. Pilt peab olema lõigatud neljakandiliseks ning pilt võiks olla tikutoosisuurune. Veel läheb vaja A4, joonlauda ja vildikaid.

KOLMAPÄEV
matemaatika(õp lk 7, tv lk 7)
Uurime, mis vahe on ristuvatel ja lõikuvatel sirgetel.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  (tv lk 8-9)
Kordame I poolaastal õpitud ortogramme, loeme volbriööst.
matemaatika ( õp lk 8, tv lk 8)
Uurime paralleelsust. Tänases tunnis läheb vaja lisaks joonlauale ka nurklauda (täisnurkse kolmnurga kujuline joonlaud- õp ül 1 lk 8 punane joonlaud ongi nurklaud). Lisaks mängime ja uurime optilisi illusioone ning teeme tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 8-9, tv lk 4-5)
Lõpetame jõu teema ja kui jõuame alustame kiiruse teemaga. Võta kaasa kalkulaator!
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 10-11)
Loeme väikesest nõiast edasi. Moodustame ise lõikude kohta küsimusi, iseloomustame tegelasi. Teises tunnis teeme testi.
matemaatika (õp lk 9, tv lk 9)
Joonestame murdjoont, räägime otspunktidest ja tippudest, uurime lahtist ja kinnist murdjoont. Ka täna läheb vaja joonlauda ja teravat harilikku ning murdjoone meisterdamiseks on vaja plastiliini. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.
loodusõpetus (õp lk 10-11, tv lk 6-7)
Tänaseks teemaks on liikumine. Õpime valemi järgi keskmist kiirust arvutama, teeme katseid. Võta kaasa kalkulaator ja stopper! Poisid, meil on klassis katse tegemiseks vaja 2 väikest autot. Loodan teie peale, sest mina enam autodega ei mängi.
arvutiõpetus
TOREDAT UUT AASTAT!