laupäev, 25. mai 2019

VIIMANE MAI NÄDAL


 • 29.05-30.05 Naissaare "Miini-Safari"
 • 31.05-Too vanapaber huvijuhi juurde
 • 03.06- peab kool olema tühi, sest 9.klass teeb eksamit. Osaleme noorteüritusel Teatripargis.
 • 06.06- lemmikloomapäev
 • 06.06 kell 17.00 meie klassi lõpupidu saalis.
 • 07.06- kevadpidu, direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele.
 • 10.06-vaba päev ("võtame välja" Naissaarel tehtud ületunnid)
 • 11.06- kooliaasta lõpuaktus

 • Hindelised ülesanded sel nädalal

   MATEMAATIKA- Lõputöö (esmaspäeval)
  • Peastarvutamine
  • Kirjalik arvutamine
  • Teisendamine (nii pikkus-, massi-, aja- kui ka pindala ühikud)
  • Ristküliku ja ruudu joonestamine, nende pindala ja ümbermõõdu arvutamine
  • Tõeste väidete leidmine
  • Tekstülesanne

  ESMASPÄEV-Kui sul on toomata Naissaare raha, siis too tänaseks see ära! Kui osaled sokilaulus, võta sokk kindlasti kaasa!
  infotehnoloogia
  inglise keel
  matemaatika
  eesti keel
  kunst
  A3, vesivärvid, sinine värviline paber, käärid, liim
  muusika

  TEISIPÄEV

  inglise keel
  kehaline kasvatus
  tutipidu
  Peale tutipidu, jäävad tundidesse kõik lapsed, kellel on mingis aines "2" või "x" parandamata.
                                                         
  KOLMAPÄEV -Naissaare
  Täna on koolis lastevanemate üldkoosolek algusega 17.30. Tulge kindlasti kohale!
  Tule kooli 10.45. Buss väljub 11.00. Meie laev väljub sadamast 13.00. Võta kaasa sööki-jooki, soojad riided. Jõuame tagasi neljapäeval 14.30 paiku.

  REEDE- 4.raamat peab olema vastatud!
  matemaatika
  eesti keel
  loodusõpetus
  tööõpetus
  tööõpetus
  Värvilised paberid, käärid, liim
  TOREDAT NÄDALAT!

  reede, 17. mai 2019

  UUS NÄDAL (27.05-31.05)


 • 29.05-30.05 Naissaare "Miini-Safari"
 • 31.05-Too vanapaber huvijuhi juurde
 • 03.06- peab kool olema tühi, sest 9.klass teeb eksamit. Osaleme noorteüritusel Teatripargis.
 • 06.06- lemmikloomapäev
 • 06.06 kell 17.00 meie klassi lõpupidu saalis.
 • 07.06- kevadpidu, direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende vanematele.
 • 10.06-vaba päev ("võtame välja" Naissaarel tehtud ületunnid)
 • 11.06- kooliaasta lõpuaktus

 • Hindelised ülesanded sel nädalal

   MATEMAATIKA- Lõputöö (esmaspäeval)
  • Peastarvutamine
  • Kirjalik arvutamine
  • Teisendamine (nii pikkus-, massi-, aja- kui ka pindala ühikud)
  • Ristküliku ja ruudu joonestamine, nende pindala ja ümbermõõdu arvutamine
  • Tõeste väidete leidmine
  • Tekstõlesanne

  ESMASPÄEV-Kui sul on toomata Naissaare raha, siis too tänaseks see ära! Kui osaled sokilaulus, võta sokk kindlasti kaasa!
  infotehnoloogia
  inglise keel
  matemaatika
  eesti keel
  kunst
  A3, vesivärvid, sinine värviline paber, käärid, liim
  muusika

  TEISIPÄEV

  inglise keel
  kehaline kasvatus
  tutipidu
  Peale tutipidu, jäävad tundidesse kõik lapsed, kellel on mingis aines "2" või "x" parandamata.
                                                         
  KOLMAPÄEV Täna on koolis lastevanemate üldkoosolek algusega 17.30. Tulge kindlasti kohale!
  Tule kooli 10.45. Buss väljub 11.00. Meie laev väljub sadamast 13.00. Võta kaasa sööki-jooki, soojad riided. Jõuame tagasi neljapäeval 14.30 paiku.

  REEDE- 4.raamat peab olema vastatud!
  matemaatika
  eesti keel
  loodusõpetus
  tööõpetus
  tööõpetus
  Värvilised paberid, käärid, liim
  TOREDAT NÄDALAT!

   
   

  laupäev, 11. mai 2019

  UUS NÄDAL

  TEATED

  • 13.05 kell 8.30 spordipäev
  • Õpi pähe oma luuletus.
  • Need, kes tahavad osaleda "Sokilaulus". Tee enda sokk valmis neljapäevaks.
  Näited sokinukkudest -
  https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0
  https://www.youtube.com/watch?v=e-mfUBQE3_s

  Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL-Kontrolltöö nr 9 (reedel)
  Tööks kordame neljapäeval töövihikuga (tv lk 106-107)

   MATEMAATIKA- Peastarvutamine (60 tehet) - teisipäeval
                                     Tunnikontroll nr 20 -neljapäeval
  Arvutamine peast ja kirjalikult, tehete järjekord, tekstülesanne

  ESMASPÄEV- SPORDIPÄEV
  Tule staadionile 8.30. Spordipäev on läbi 10.30.

  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 114-115)
  Sul peavad olema peas ruudu, ristküliku ümbermõõdu ja pindala valemid!
  Kordamine. Test
  eesti keel (õp lk 180-181, tv lk 102-103)E
  Antonüümid
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV
  eesti keel (õp lk 182-185, tv lk 104-105)K
  Sõnad
  inglise keel
  muusika
  matemaatika (õp lk 116-117)
  Kordamine
  loodusõpetus (õp lk 78-81, tv lk 48-49)
  Inimese põlvnemine
  kunst
  Must A4 kartong või värviline paber (terve leht), õlipastellid, liim, käärid

  NELJAPÄEV
  kehaline kasvatus
  eesti keel ( tv lk 106-107)E ja K
  Kordamine kontrolltööks
  matemaatika
  Tunnikontroll
  klassijuhataja
  Harjutame lõpupeoks. Õpi pähe oma luuletus, näidend. Teeme proovi.
  loodusõpetus (õp lk 84-87, tv lk 50-51)
  Taimed inimese elus
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika (õp lk 118)
  Kordamine
  eesti keel (õp lk 186-188) K
  eesti keel
  Luuletused
  Teine tund teeme kontrolltöö
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Meisterdame
  TOREDAT NÄDALAT!

  laupäev, 4. mai 2019

  UUS NÄDAL


  TEATED

  • Algab liikumisnädal. Kui tuled kooli jala või rattaga, siis lülita kohe sisse Endomondo.
  • Kuula televiisorist reklaamlauseid ja trüki need paberile. Trüki ema ja isa lemmiklaulu refrääni algussõnad paberile.Too laused neljapäevaks kooli.

  Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Funktsionaalne lugemine (kolmapäeval)
                            Test  (reedel)
  • Töö tekstiga
  • Tähestikuline järjekord
  • Sulghäälikute õigekiri
  • Kirjavahemärgid
   MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 19 (neljapäeval)
  • Nurklaua ja joonlaua abil ristküliku joonestamine. Ristküliku pindala ja ümbermõõdu arvutamine. Sul peavad olema valemid peas!!!!
  • Nurklaua ja joonlaua abil ruudu joonestamine. Ruudu pindala ja ümbermõõdu arvutamine. Sul peavad olema valemid peas!!!!
  • Pindalaühikute teisendamine (õp ül 1229 lk 110)
  • Osa leidmine arvust

  ESMASPÄEV-Homme pole muusikat!
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika (õp lk 106-107, tv lk 72)
  Ristküliku ja ruudu joonestamine. Võta kaasa nurklaud, joonlaud ja harilik!
  eesti keel (õp lk 168-169, tv lk 94-95)K
  Pilt kõneleb
  kunst
  Võta kaasa emast pilt. Vaja läheb A3, värvilisi pliiatseid


  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika ( õp lk 108-109, tv lk 73)
  Kordamine. Võta kaasa nurklaud joonlaud ja harilik!
  eesti keel (õp lk 170-171, tv lk 96-97)E
  Sünonüümid
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV
  eesti keel (õp lk 172-175, tv lk 98-99)K
  J.Sildre "Maailma naba"
  inglise keel
  muusika
  matemaatika (õp lk 110-111, tv lk 74-75)
  Kordamine. Võta kaasa nurklaud joonlaud ja harilik!
  loodusõpetus (õp lk 74-75, tv lk 44-45)
  Inimene on imetaja
  kunst
  värvilised paberid, käärid, liim

  NELJAPÄEV
  kehaline kasvatus
  eesti keel (õp lk 176-177, tv lk 100)K
  Mitmetähenduslikud sõnad
  matemaatika (õp lk 111, tv lk 76-77)
  Kordamine ja tunnikontroll nr 19. Võta kaasa nurklaud, joonlaud ja harilik!
  klassijuhataja
  Iga rühm on valmis oma näidendit teistele esitama!!! Too trükitud laused kooli!
  loodusõpetus (õp lk 76-77, tv lk 46-47)
  Inimesed ja ahvid
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika (õp lk 112-113, tv lk 76-77)
  Kordamine
  eesti keel (õp lk 178-179, tv lk 101) K
  eesti keel
  V.Sõelsepp "Kui kurgil jäi kurk haigeks"
  Teine tund teeme testi
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Meisterdame kingitusi
  TOREDAT EMADEPÄEVA!