esmaspäev, 18. detsember 2017

laupäev, 16. detsember 2017

UUS NÄDAL


SELLEKS NÄDALAKS EI ANTA KODUTÖID!!!
Jäta kõik õpikud ja töövihikud kooli, sest teeme "segatunde". Tundide arv on iga päev sama.
Teisipäeval on 2 tundi, siis läheme Rakvere teatrisse jõulumaale. Võta kaasa raha! Jõulumaa peaks läbi olema 13.00.
Neljapäeval kell 18.00 on jõulupidu. Võta kaasa näksimist jõululauale.
Reedel tuled 9.30-ks Tarka majja, kus toimub meie kooli jõuluaktus. Võta kaasa vahetusjalanõud! Aktus kestab umbes 1 h.
RÕÕMSAT JÕULUOOTUST!


kolmapäev, 6. detsember 2017

UUS NÄDAL (11.12-15.12)

Reedel on jõululaat. Registreerida saab huvijuhi juures 13.detsembrini!

Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  nr 18 ja 19. Kogu korrutustabel peab olema peas. Korda üle, mis tehteid nõuab sõna võrra ja korra. Teeme neljapäeval.
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 5 (teeme teisipäeval)
 • Pead koostama 3 toiduahelat, milles on 4 elusolendit (õp lk 50-53)
 • Pead joonistama seene ning kirjutama juurde seene osad (õp lk 44)
 • Leidma loetelust mürgised seened (õp lk 46)
 • Küsimustele vastamine: Kus bakterid elavad? Miks seened on vajalikud? Mida seened ei vaja kasvamiseks? Mis on toiduahel? Kes moodustavad koosluse?
 • Tabeli täitmine. Mida seened ja bakterid lagundavad? Mida seened ja bakterid ei lagunda? Sul on antud loetelu. Pead kirjutama sõnad õigesse tulpa (õp lk 49)

ESMASPÄEV-Täna loevad oma jutte Kevin, Anette, Karmo.
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 85-87, tv lk 72-73)
Loeme lugu Amberist, räägime juutidest, nuputame ja kirjutame lühijutu jõuluootusest.
advendihommik
matemaatika (õp lk 64, tv lk 58)
Korrutame ja jagame arvuga 7. Õpi homseks 7-ga korrutamine pähe!
käeline
Värvilised paberid, guašid, ajalehte, liim.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna loeb jõulujuttu Diana
eesti keel (2 tundi) (õp lk 92-93, tv lk 78-79)
Kordame õpitud keelereegleid, kirjeldame piltide järgi.
muusika
matemaatika  (õp lk 65, tv lk 59)
Korrutame ja jagame arvuga 8. Õpi homseks 8-ga korrutamine pähe!
loodusõpetus
Kontrolltöö
käeline
Vaja läheb guašše, A4.

KOLMAPÄEV- Täna loeb jõulujuttu Elle
matemaatika(õp lk 66, tv lk 60)
Korrutame ja jagame arvuga 9. Õpi homseks 9-ga korrutamine pähe!
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV- Jõulujuttu loeb Meelis
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 94-95, tv lk 80-83)
Uurime päkapikkude levikut Eestis ja räägime nende elust, kirjutame näidendile repliike.
matemaatika ( õp lk 67, tv lk 61)
Kogu korrutustabel peab olema peas! Täna kordame.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus /õp lk 56-57, tv lk 40-41)
Alustame uue osaga- Maa.
õpiabi


REEDE-Jõulujuttu loevadCarmen ja Ramon. Täna on jõululaat. Võta kaasa raha!!!
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (tv lk 80-83)
Rühmad esinevad oma näidenditega.
matemaatika (õp lk 68, tv lk 62)
Õpime leidma puuduvat jagatavat.
loodusõpetus (õp lk 58-59, tv lk 42-43)
Täna uurime Päikest ja Päikesesüsteemi.
arvutiõpetus
TOREDAT JÕULUOOTUST!


laupäev, 2. detsember 2017

JÕULUAEG MEIE KOOLIS

4.12- advendihommik peale 1.tundi ja stiilipäev "Puna-valge"
7.12- kontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvis
8.12-kodus õppimise päev
11.12- advendihommik peale 2.tundi
15.12-jõululaat
18.12-advendihommik peale 3.tundi
19.12- Jõulumaa Rakvere teatris algusega 11.00
21.12 kell 18.00-jõulupidu
22.12- kell 9.30 muusikakooli laste kontsert Targas majas

UUS NÄDAL

Reedel on kodus õppimise päev!

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Etteütlus (sidesõnad). Teeme esmaspäeval või teisipäeval.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  nr 15 ja 16. Puuduva teguri leidmine. Tehete järjekord avaldises. Sulud. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0. Tekstülesanne (teeme esmaspäeval)
 1. Puuduva teguri leidmine (tv ül 2 lk 46)
 2. Tehete järjekord avaldises (tv ül 2 lk 47)
 3. Tekstülesanded- korda üle, mis tehteid nõuab sõna võrra ja mis tehteid sõna korda.
 4. Korrutamine ja jagamine arvudega 1 ja 0 (tv ül 3 lk 48)
Kontrolltöö nr 3 (teeme kolmapäeval)
 • Leia puuduvad arvud (tv ül 2 lk 51)
 • Tehete järjekord (tv ül 4 lk 50)
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Tähte sisaldava võrduse koostamine. Korda üle mõisted: tegur, korrutis, jagatav, jagaja, jagatis. Korda üle ka see, kus nad avaldises paiknevad (vanad kodused lehed).
 • Väidete parandamine. Loe üle reeglid: õp lk 44, 45, 49, 54.
 • Puuduva teguri leidmine koos põhjendusega: 4 x a=24   a= 24:4   a=6, sest 4x6=24 (vormistus ruudulises vihikus)
         

ESMASPÄEV-STIILIPÄEV: PUNA-VALGE RIIETUS!!!! Täna loevad oma jutte Romi, Kristofer,Marcus, Maris.
inglise keel
advendihommik
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 82-84, tv lk 70-71)
Loeme härra Tusasest, õpime kirjeldama ja tuletame meelde omadussõnu.
matemaatika (õp lk 56, tv lk 50)
Kordame kontrolltööks
käeline
Kellel sahtel veel sassis, see võtab kilekoti kaasa. Täna teeme näputrükki. Selleks läheb vaja A4, guašše, värvilist paberit, musta vildikat ja liimi.
õpiabi


TEISIPÄEV-Täna loeb jõulujuttu Hanna-Liina
eesti keel (2 tundi)(õp lk 85-87, tv lk 72-73)
Kirjeldame tegelasi, tegevuspaiku, leiame tekstidest omadussõnu, moodustame omadussõnu, uurime antonüüme ja kirjutame etteütluse.
muusika
matemaatika  (õp lk 57, tv lk 51)
Kordame kontrolltööks viktoriini vormis.
loodusõpetus (õp lk 50-53, tv lk 34-35)
Räägime bakteritest ja alustame koosluste uurimist. Võta kaasa oma hallitusseene uurimisleht!
käeline
Vaja läheb värvilist paberit, kääre, liimi ja musta vildikat.

KOLMAPÄEV- Täna loeb jõulujuttu Karl Hain
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV- Jõulujuttu loevad Martin ja Kristella.
Täna läheb väike osa meie klassist Jõhvi vaatama ja kuulama kontserti "Vanavanemate jõulud". Nendel, kes lähevad kontserdile (Diana, Romi, Meelis, Maris, Teele, Lenna, Kevin, Karmo, Lisete, Märten), pole inglise keele tundi. Start Jõhvi on 10.30 ja tagasi peaksid lapsed olema 13.45. Teised lähevad peale 3.tundi sööma ja siis koju.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 88, tv lk 74-75)
Räägime Betti Alverist, tutvume tema loominguga, analüüsime tema luuletust, tegeleme antonüümidega.
matemaatika ( õp lk 58-59, tv lk 52-53)
Lahendame ülesandeid looduse teemadel.
inglise keel


REEDE-KODUS ÕPPIMISE ÜLESANDED
 • eesti keel-Loen klassivälist kirjandust täna vähemalt 4 lehekülge. Kirjutan või trükin paberile kirjelduse kodulooma kohta (õp ül 4 lk 85). Joonista või kleebi juurde ka pilt. Õpetaja hindab seda. Kleepetöö antonüümide kohta. Saad paljundatud lehe, millel on kleepetöö juhised. Vaata, et sul oleks täidetud tv lk 74-75.
 • matemaatika-loen õpikust lk 60-61. Lahendan ülesanded 1, 2, 3 ja 4 lehele, mille sain neljapäeval. Täidan ära tv lk 54-55. Tv ül 4 lk 55 ei pea tegema.
 • loodusõpetus- Täidan ära tv lk 37-39.
TOREDAT ADVENDIAEGA!

laupäev, 25. november 2017

REEDESE PRANGLIMISE 6 TUBLIMAT


Kristofer Meriloo
2645
Meelis Haiba
2534
Maris Floren
2181
Karl Hain Kruus
1818
Teele Ann Tint
1567
Karmo Lill
1489

KLASSI JÕULUHOMMIKUD

Sellel aastal kirjutame loosiga tõmmatud klassikaaslase kohta toreda loo või luuletuse tema jõuluseiklusest või jõuluootusest. Kirjuta  või trüki oma lugu A4-le ning joonista juurde ka pilt.
4.12-Romi, Kristofer, Marcus ja Maris 5.12- Hanna-Liina 6.12-Karl Hain 7.12-Martin, Kristella
11.12-Kevin, Anette, Karmo  12.12-Diana 13.12-Elle 14.12-Meelis 15.12-Carmen, Ramon 18.12-Lisandra, Roger 19.12-Lisete 20.12-Lenna 21.12- Alice, Teele, Markus, Märten, Steveri

UUS NÄDAL

 • Esmaspäeval pane kasvama hallitusseen. Juhise katse tegemiseks saad õpetajalt, küsimustele vastad reedel.
 • Too suss aknale riputamiseks!
 • Hinded pannakse välja kolmapäevaks.
 • Tunnistused saame neljapäeval
 • Reedel on kodus õppimise päev
Hindelised ülesanded:

MATEMAATIKA
Sul peab olema peas korrutamine arvudega 2, 3, 4, 5, 6 ja 10.
 • Tunnikontroll  (teeme esmaspäeval)
 1. Puuduvate arvude kirjutamine avaldistesse. Puudu on avaldises tegurid ja jagatavad (Koduse lehe ülesanded).
 2. Korda üle, et kui on tekstis sõna võrra, siis liidan või lahutan, kui on sõna korda, siis korrutan või jagan. Selle ülesande jaoks läheb sul vaja joonlauda, sest pead joonestama antud sirglõigust pikema/lühema sirglõigu.
 3. Tekstülesande lahendamine seletustega. Vaaata üle esmaspäevaks antud koduse lehe tekstülesanne!
 4. Tehete järjekord avaldises
 5. Avaldise koostamine teksti järgi (tv ül 5 lk 44, esmaspäevase koduse lehe ülesanded äärel).

ESMASPÄEV-Täna kell 8.00 saab õp Anneli rühm parandada hindeid.
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 76-77, tv lk 62-65)
Loeme Minnast ja tema nooruslikust emast, mõtleme kahekõnesid, otsime sünonüüme, teeme testi oma vanemate kohta.
matemaatika (õp lk 51, tv lk 45)
Tegeleme tehete järjekorraga ja teeme tunnikontrolli, mis reedel ära jäi.
käeline
Hakkame jõuludeks kooli ja klassi kaunistama. Selle aasta teemaks on siluetid. Võta kaasa terava otsaga käärid. Tänases tunnis jääb aega ka sahtli koristamiseks. Võta kaasa kilekott!
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 78-79, tv lk 66-67)
Loeme arvamuslugusid, liidame lauseid, tuletame meelde sidesõnu, mis nõuavad koma ja mis ei nõua. Õpi need sidesõnad homseks pähe.
muusika
matemaatika  (õp lk 52, tv lk 46)
Leiame puuduvat tegurit, töötame rühmades.
loodusõpetus (õp lk 44-47, tv lk 32-33)
Räägime seentest.
käeline
Teemaks valgus ja vari. Sul läheb vaja A4, joonlauda, musta vildikat, vesivärve ja valget õlipastelli.

KOLMAPÄEV
matemaatika (õp lk 53, tv lk 47)
Tänaseks teemaks on sulud avaldises.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 80-81, tv lk 68-69)
Loeme luuletusi sügisest ja talvest, analüüsime neid ja alustame kontrolltööks kordamisega.
matemaatika ( õp lk 55, tv lk 49)
Lahendame tekstülesandeid.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 48-49, tv lk 34-35)
Lõpetame seente osa ja alustame bakterite uurimisega.
õpiabi

REEDE-KODUS ÕPPIMISE ÜLESANDED
Reedel on koolis lapsed, kes on seotud jõulunäidendiga: Maris, Martin, Roger, Kevin, Lisete, Lisandra, Teele, Alice, Diana ja Hanna-Liina. Teie tulete kooli 9.00 ja peaksite vabad olema 12.30. Võtke kaasa midagi näksimiseks ja joomiseks!
 • eesti keel-Loen klassivälist kirjandust täna vähemalt 4 lehekülge. Kontrollin, kas mul on peas sidesõnad, mis nõuavad ja mis ei nõua koma (õp lk 79). Kirjutan valmis A4-le jõulujutu või -luuletuse klassis jõuluhommikutel esinemiseks.
 • matemaatika-loen õpikust lk 54 korrutamine ja jagamine arvuga 1 ja 0, täidan ära tv lk 48 ja paljundatud kahepoolse lehe (õpetaja korjab need esmaspäeval ära ja hindab neid). Kordan korrutustabelit. NB! Kahepoolsel lehel on viga: Vähenda arvu 91 arvude 7 ja 12 korrutise võrra. Paranda: Vähenda arvu 91 arvude 7 ja 2 korrutise võrra.
 • loodusõpetus- vaatlen oma hallitusseent ja täidan lehte.
TOREDAT NÄDALAT!laupäev, 18. november 2017

NELJAPÄEVANE SÜNNIPÄEVALAPS HANNA--LIINA


UUS NÄDAL

Algab jäätmetekke vähendamise nädal.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Iseseisev töö nr 7-kuulamisülesanne, küsimuste järgi kutse koostamine, töö tekstiga, silbitamine, täishääliku pikkus, töö kalendriga.

MATEMAATIKA
Algab korrutustabeli õppimine. Sel nädalal tuleb sul pähe õppida korrutamine arvuga 2, 3, 4, 5, 6 ja 10.
 • Tunnikontroll nr 12 (teeme kolmapäeval)
 1. Peas peab olema 2- ja 4-ga korrutustabel, mis tuleb kuulamisülesandena ning vastuse kirjutamiseks pole kaua aega. Õpi 2- ja 4-ga korrutamine korralikult pähe!!!!
 2. Pead oskama avaldisest leida, kus on tegur, korrutis, jagatav, jagaja ja jagatis.
 3. Lahendada tekstülesandeid
LOODUS
 • Kontrolltöö nr 4-Taimed. Mürgised taimed (teeme reedel)
 1. Pead tundma piltidelt ära mürgised taimed (õp lk 40-43)
 2. Teksti parandamine- selleks loe läbi õp lk 36-37
 3. Küsimustele vastamine-vaata joonist õp lk 37(mida vajab taim, et toota suhkrut), õp lk 38 (taimtoiduliste, segatoiduliste ja lihatoiduliste loomade söök), õp lk 36 taimede paljunemine (õistaimed, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaimed)
 4. Loetelust kiskjate, taimtoiduliste ja segatoiduliste leidmine (õp lk 38)
 5. Taime osad (õp lk 37)

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 70-71, tv lk 56-57)
Loeme ägeda loo Tom Gates`ist ja tema sõpradest, räägime oma "muusikalisest maitsest", tuletame meelde ainsust ja mitmust, kirjutame oma hobidest.
matemaatika (õp lk 46, tv lk 40)
Tegeleme jagamisega.
käeline
Sinine terve A4, pulgaliim. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 72-73, tv lk 58-59)
Liidame lauseid, tutvume mõistega liitlause, õpime kasutama jutumärke, koostame teksti põhjal kahekõnesid ja tuletame meelde sidesõnu, mis tahavad enda ette koma.
muusika
matemaatika  (õp lk 47, tv lk 41)
Korrutame ja jagame arvuga 2 ja 4. Tuletame meelde, et kui leiame arvust pool, siis jagame 2-ga ja kui veerandi, siis jagame 4-ga.
loodusõpetus (õp lk 40-41, tv lk 30)
Räägime mürgistest taimedest.
käeline
Tume värviline paber, valge guašš

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kordame 2- ja 4-ga korrutamast ja jagamist, teeme tunnikontrolli.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-täna ei ole õpiabi!
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 74, tv lk 60)
Loeme Tomist edasi, harjutame komade panekut.
matemaatika ( õp lk 48, tv lk 42)
Korrutame arvudega 3 ja 6.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 42-43, tv lk 31)
Jätkame mürgiste taimedega.

REEDE-
kehaline kasvatus
 eesti keel (2 tundi) (õp lk 75, tv lk 61)
Räägime ootamatust lõpplahendusest, mõtleme loodele lõppe üksi ja rühmas, jutustame pildiseeria järgi.
matemaatika (õp lk 49, tv lk 43)
Korrutame ja jagame arvuga 5 ja 10.
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 4
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 11. november 2017

UUS NÄDAL

TEATED
 • Lastekontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvi kontserdimajas on 7.detsembril. Raha (9€) too ära 14.novembriks.
 • Roomajate näitus on koolis 16.novembril. Raha (2€) saab tuua 16.novembrini.
 • Ivo Linna kontsert koolis 17.novembril kell 9.00. Raha (2€) saab tuua 17.novembrini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Iseseisev töö nr 6-kuulamisülesanne, loetelu koostamine teksti järgi, töö tekstiga, lausete kirjutamine olevikust minevikku, lausesse õigete asesõnade kirjutamine.

MATEMAATIKA
 • Kontrolltöö nr 2- Teeme kolmapäeval.
 1. Kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine peast
 2. Kirjalik liitmine ja lahutamine. Vastuste järjestamine kasvavas või kahanevas järjekorras.
 3. Võrratuste lahendamine: vastuste arvutamine ning nende võrdlemine
 4. Tekstülesannete lahendamine selgitustega.
 5. Tähte sisaldava võrduse koostamine ja lahendamine (õp ül 1 lk 35, 1 lk 36, 1 lk 37)
 6. Antud väited, pead otsustama, kas need on tõesed või väärad.
LOODUS
 • Kontrolltöö nr 3-Linnud. Imetajad. Selgrootud loomad (teeme teisipäeval)
 1. Lünktekst-Selleks loe läbi õp lk 34
 2. Küsimustele vastamine-Selleks loe läbi õp lk 30, 32, 33, 35
 3. Kehaosade märkimine joonisele-õp lk 30, 34
 4. Küsimused imetajate kohta- Mille järgi on nad saanud oma nime? Kus nad saavad hingata ja millega?
 5. Putukate leidmine loetelust
 6. Lindude kohta tekst, milles pead valed sõnad maha tõmbama-Loe läbi õp lk 30-31
 7. Tuleb nimetada ja kirjeldada lindude või imetajate tunnuseid. Neid tunnuseid tuleb sul leida 3. Näiteks: imetamine-imetavad oma poegi piimaga, tiivad-selleks, et lennata.
 8. Oma unistuste lemmiklooma kirjelduse koostamine: milline ta on, mida sööb, kuidas käitub, kus elab, mida temaga koos teha saab.
ESMASPÄEV-täna ei ole õpiabi
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 64-66, tv lk 52)
Loeme näidendit keefirist ja tema sõpradest, jagame ennast rühmadesse, lavastame näidendit ja kirjutame ise lühinäidendi.
matemaatika (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Teemaks esivanemate pärand. Lahendame selleteemalisi ülesandeid.
käeline
Täna läheb vaja A4, õlipastelle, pastapliiatsit, kääre, liimi ja värvilist paberit.


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 67-61, tv lk 52-53)
Uurime näidendite repliike,esitame neid ja kirjutame ise kahekõnesid.
muusika
matemaatika  (õp lk 41-42, tv lk 36-37)
Kordame ja alustame korrutamise ja jagamise olemuse kordamisega. Ülesannete teemaks on "Keskaegne Tallinn".
loodusõpetus
Kontrolltöö
käeline
Vaja läheb A4, vesivärve, õlipastelle

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kontrolltöö
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-Hanna-Liina sünnipäev
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 68, tv lk 54)
Tuletame meelde, mis on loetelu, komade panekut loetelus ning sidesõnu, mis koma ei nõua.
matemaatika ( õp lk 44, tv lk 38)
Korrutame ja tuletame meelde liikmete nimetusi.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 36-37, tv lk 28-29)
Alustame taimede teemaga
õpiabi

REEDE-Kehaline jääb ära ja 1.tund on eesti keel
9.00 algab Ivo Linna kontsert
 eesti keel (2 tundi) (õp lk 69, tv lk 55)
Loeme katkendeid näidenditest, joonistame kirjelduse järgi lava ja tegeleme loetelu kirjavahemärkidega.
matemaatika (õp lk 45, tv lk 39)
Uurime korrutamise seadusi.
loodusõpetus (õp lk 38-39)
Jätkame taimede teemaga.
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 4. november 2017

VEEL PILTE TALLINNAST


TALLINNA EKSKURSIOON

Pilte teatrist, vanalinnast ja Mc Donald`sist.

 

UUS NÄDAL

TEATED
 • Lastekontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvi kontserdimajas on 7.detsembril. Raha (9€) too ära 14.novembriks.
 • Roomajate näitus on koolis 16.novembril. Raha (2€) saab tuua 16.novembrini.
 • Ivo Linna kontsert koolis 17.novembril kell 9.00. Raha (2€) saab tuua 17.novembrini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Vana tasemetöö proov (teeme reedel)-kuulamisülesande järgi mõistekaardi täitmine, teksti järgi küsimustele vastamine, tegelaste iseloomustamine, küsimuste moodustamine teksti kohta ja nendele täislausetega vastamine, mõistatustest sõnade leidmine, sulghäälik sõna alguses.
Tasemetöös on järgmised võõrsõnad:diplom, garaaž, gloobus, bussijaam, beebi, gripp. Jäta nende sõnade algustäht meelde!
 • Muistend (tv lk 47)- Muistendi kirjutamine oma kodukoha mäe, puu või kivi kohta või kuidas puud juurdusid või kuidas on tekkinud jäälilled, äike, vihm vm). Muistend peab olema valmis neljapäevaks!
MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 10 - Vähendatava ja vähendaja leidmine. Teeme teisipäeval.

SEE NÄDAL ON MEIE KOOLIS DISAININÄDAL!
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 57-59, tv lk 46-47)
Saad kätte kontrolltöö. Homseks jääb teha vihikusse kontrolltöö vigade parandus. Täna loeme ja arutleme F.R.Faehlmanni muistendeid.
matemaatika (õp lk 37, tv lk 31)
Sul peab olema selge, kuidas leida puuduvat liidetavat ja vähendatavat. Täna õpime leidma puuduvat vähendajat.
käeline
Meisterdame isadepäevaks üllatusi. Sul läheb vaja kingakarbi või mõne muu karbi  kaant, beeži või roosat värvilist paberit, isa juuste ja silmade värvi paberit, kääre ja pulgaliimi.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 60-61, tv lk 48-49)
Pöörame tegusõna olevikus ja minevikus.
muusika
matemaatika ( tv lk 31)
Kordame vähendatava ja vähendaja leidmist. Teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 32)
Lõpetame lindude teema ja alustame imetajatega.
käeline
Meisterdame isadepäevaks üllatusi. Kui saad, võta kaasa 1 pilt isast ja 1 endast. Lõikame seda pilti.

KOLMAPÄEV
matemaatika (õp lk 38, tv lk 32)
Alustame kordamisega.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-Täna on Markuse sünnipäev
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 62, tv lk 50)
Loeme lugusid Tallinna vanalinnast, tutvume Ülemiste vanakesega, töötame linna kaardiga.
matemaatika ( õp lk 39, tv lk 33)
Kordame
inglise keel
klassijuhataja
Täna on disaininädala raames meil tunnis külas linnakunstnik Teet Suur.
loodusõpetus (õp lk 32-33, tv lk 24-25)
Uurime imetajate rühma.
õpiabi

REEDE-mardipäevTäna pole kehalist kasvatust ega arvutiõpetust!
 eesti keel (2 tundi) (õp lk 63, tv lk 51)
Tegeleme edasi oleviku ja minevikuga. Teises tunnis teeme hindele vana tasemetöö.
matemaatika (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Teemaks esivanemate pärand. Lahendame selleteemalisi ülesandeid.
loodusõpetus
Lõpetame imetajate teema ja alustame selgrootute uurimist.
TOREDAT NÄDALAT JA VAHVAT ISADEPÄEVA!

teisipäev, 31. oktoober 2017

teisipäev, 24. oktoober 2017

UUS NÄDAL

TEATED
 • Teisipäeval läheb vaja vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte. NB! Kuivatatud leht peab olema täiesti sirge!
 • Sul peab olema loetud 1.novembriks 1 raamat.
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks.
 • Lastekontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvi kontserdimajas on 7.detsembril. Raha (9€) too ära 14.novembriks.
 • Roomajate näitus on koolis 16.novembril. Raha (2€) saab tuua 16.novembrini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Funktsionaalne lugemine ehk iseseisev töö nr 4- kuulamisülesanne, teksti järgi lausete parandamine, õigete ja valede väidete leidmine, samatähenduslike sõnade leidmine tekstist, lõigu kohta küsimuse moodustamine. Teeme esmaspäeval.
 • Kontrolltöö nr 1-teeme neljapäeval. Kontrolltööks aitab valmistuda teisipäeval saadud kodune leht.
 1. Nimetuste õigekiri-Antud tabel päistega, sina pead sinna alla kirjutama näiteid. Näiteks ilmakaar-pead tooma sinna alla 2 näidet. Selleks vaata üle õp lk 31 mõistekaart.
 2. Teksti parandamine-Kogu tekst on antud väikeste tähtedega, sina pead parandama vead. Selleks tuleta meelde reegleid  (mõistekaardid õp lk 17, 31).
 3. Tabeli täitmine-antud nimisõna, kirjuta sõna juurde ainsus või mitmus. Näiteks on antud sõna kass, sina kirjutad kassid või antud sõna teed, sina kirjutad tee.
 4. Tegusõna pööramine -õpi selgeks tabel õp lk 46. Sa pead teadma ainsuse asesõnu ja mitmuse asesõnu ning antud tegusõna vastava asesõna järgi pöörama.
 5. Jaatav ja eitav kõne-Antud jaatav lause, sina pead lause kirjutama eitavas kõnes. Näiteks: Mina joon. Mina ei joo. Vaata õp lk 46 tabelit.
 6. Tegusõnade tundmine. Antud kahesõnalised laused. Leia tegusõna! Näiteks:Ema itsitab. Isa norskab.
 7. Kahe lihtlause ja kahe laiendatud lihtlause moodustamine (õp lk 54)- Näiteks: Lihtlause-Kass sööb. Laiendatud lihtlause-Väike kass sööb maitsvaid krõbinaid.
 8. Tekstist küsimustele vastuste leidmine- Tekst on koos tunnis loetud ja arutatud.

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 9 - Mitmetehteline tekstülesanne. Liidetava leidmine.Teeme teisipäeval. Selleks aitab valmistuda esmaspäevane kodune leht.
LOODUSÕPETUS
 • Kontrolltöö nr 2 - Selgroogsed loomad: kalad, kahepaiksed, roomajad. Teeme teisipäeval.
 1. Lünktekst-Selleks loe läbi õp lk 20-21.
 2. Pead oskama nimetada selgroogsete 5 rühma ning kirjutama selle rühma juurde ühe looma nimetuse.
 3. Antud looma joonis. Kirjuta antud kehaosad õigesse kohta. Vaata üle joonised õp lk 22, 24, 26.
 4. Kus saavad hingata roomajad ja kalad? Millega nad hingavad? (Õp lk 22, 26)
 5. Tabeli täitmine-Selleks vaata üle kalade, kahepaiksete ja roomajate paljunemine. Kuidas nende paljunemist nimetatakse, kuidas nende lapsi nimetatakse ja kas laps on sarnane oma vanematega (õp lk 23, 25, 27)
 6. Loetelust kalade, roomajate leidmine. Selleks vaata üle pildid õp lk 23, 27.
 7. Nimeta kahepaiksete ja kalade iseloomulikke tunnuseid ja kirjelda, milleks loomal neid vaja on. Pead tooma 2 näidet ühe looma kohta koos kirjeldusega. Näiteks voolujooneline keha, ujulestad jne.
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 50-52 tv lk 40-41)
Loeme lugu 3.b klassist, proovime lugu jutustada erinevate tegelaste "silmade läbi", seletame väljendeid, kirjutame telegrammidest kokkuvõtteid.
matemaatika (õp lk 35, tv lk 29)
Õpime leidma puuduvat liidetavat.
käeline
Sul läheb vaja A4, valget ja sinist guašši, värvide segamisalust, laia pintslit, musta paberit, kääre, liimi.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 54, tv lk 43-45)
Kordame kontrolltööks, tutvume liht- ja liitlausetega
muusika
matemaatika (õp lk 36, tv lk 29)
Kordame liidetava leidmist, teeme tunnikontrolli, lahendame Halloweeni-teemalisi ülesandeid.
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 2
käeline
Täna läheb vaja A3, tervet musta värvilist paberit, valget guašši, vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte, pulgaliimi ja musta vildikat. Kui soovid eriti peenikest kirja teha, võta kaasa korrektor ehk valgenduspliiats.

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kordame liidetava leidmist.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-Täna teeme klassijuhatajatunni asemel eesti keele.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 53, 55, tv lk 42)
Õpime raamatuid tutvustama.
matemaatika ( õp lk 36)
Õpime leidma puuduvat vähendatavat.
inglise keel
eesti keel (õp lk 56)
Loeme valmimeister Aisoposest, arutleme tema mõtete üle, teeme kontrolltöö.
loodusõpetus (õp lk 30-31, tv lk 22-23)
Uurime lindude rühma.
õpiabi

REEDE-Sõidame välja 8.45. Läheme Nukuteatrisse vaatama etendust "Canterville`i lossi vaim". Pärast etendust läheme vanalinna kummitustuurile. Lõpetame oma Tallinna päeva Mc Donald`sis. Tagasi oleme 16.00 paiku. Võta kaasa jook ja rahakott!
TOREDAT NOVEMBRIT!

esmaspäev, 16. oktoober 2017

NOA LAEV

Sellised näevad välja meie pildid Noa laevast ja suurest veeuputusest.


reede, 13. oktoober 2017

MEIE KALAD KOEVAD

Kalad vist "kuulasid pealt", kui me loodusõpetuse tunnis rääkisime kalade kudemisest ning otsustasid anda meile näitliku õppetunni. Nüüd jääb loota, et neid marjateri keegi ära ei sööks.