teisipäev, 24. oktoober 2017

UUS NÄDAL

TEATED
 • Teisipäeval läheb vaja vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte. NB! Kuivatatud leht peab olema täiesti sirge!
 • Sul peab olema loetud 1.novembriks 1 raamat.
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks.
 • Lastekontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvi kontserdimajas on 7.detsembril. Raha (9€) too ära 14.novembriks.
 • Roomajate näitus on koolis 16.novembril. Raha (2€) saab tuua 16.novembrini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Funktsionaalne lugemine ehk iseseisev töö nr 4- kuulamisülesanne, teksti järgi lausete parandamine, õigete ja valede väidete leidmine, samatähenduslike sõnade leidmine tekstist, lõigu kohta küsimuse moodustamine. Teeme esmaspäeval.
 • Kontrolltöö nr 1-teeme neljapäeval. Kontrolltööks aitab valmistuda teisipäeval saadud kodune leht.
 1. Nimetuste õigekiri-Antud tabel päistega, sina pead sinna alla kirjutama näiteid. Näiteks ilmakaar-pead tooma sinna alla 2 näidet. Selleks vaata üle õp lk 31 mõistekaart.
 2. Teksti parandamine-Kogu tekst on antud väikeste tähtedega, sina pead parandama vead. Selleks tuleta meelde reegleid  (mõistekaardid õp lk 17, 31).
 3. Tabeli täitmine-antud nimisõna, kirjuta sõna juurde ainsus või mitmus. Näiteks on antud sõna kass, sina kirjutad kassid või antud sõna teed, sina kirjutad tee.
 4. Tegusõna pööramine -õpi selgeks tabel õp lk 46. Sa pead teadma ainsuse asesõnu ja mitmuse asesõnu ning antud tegusõna vastava asesõna järgi pöörama.
 5. Jaatav ja eitav kõne-Antud jaatav lause, sina pead lause kirjutama eitavas kõnes. Näiteks: Mina joon. Mina ei joo. Vaata õp lk 46 tabelit.
 6. Tegusõnade tundmine. Antud kahesõnalised laused. Leia tegusõna! Näiteks:Ema itsitab. Isa norskab.
 7. Kahe lihtlause ja kahe laiendatud lihtlause moodustamine (õp lk 54)- Näiteks: Lihtlause-Kass sööb. Laiendatud lihtlause-Väike kass sööb maitsvaid krõbinaid.
 8. Tekstist küsimustele vastuste leidmine- Tekst on koos tunnis loetud ja arutatud.

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 9 - Mitmetehteline tekstülesanne. Liidetava leidmine.Teeme teisipäeval. Selleks aitab valmistuda esmaspäevane kodune leht.
LOODUSÕPETUS
 • Kontrolltöö nr 2 - Selgroogsed loomad: kalad, kahepaiksed, roomajad. Teeme teisipäeval.
 1. Lünktekst-Selleks loe läbi õp lk 20-21.
 2. Pead oskama nimetada selgroogsete 5 rühma ning kirjutama selle rühma juurde ühe looma nimetuse.
 3. Antud looma joonis. Kirjuta antud kehaosad õigesse kohta. Vaata üle joonised õp lk 22, 24, 26.
 4. Kus saavad hingata roomajad ja kalad? Millega nad hingavad? (Õp lk 22, 26)
 5. Tabeli täitmine-Selleks vaata üle kalade, kahepaiksete ja roomajate paljunemine. Kuidas nende paljunemist nimetatakse, kuidas nende lapsi nimetatakse ja kas laps on sarnane oma vanematega (õp lk 23, 25, 27)
 6. Loetelust kalade, roomajate leidmine. Selleks vaata üle pildid õp lk 23, 27.
 7. Nimeta kahepaiksete ja kalade iseloomulikke tunnuseid ja kirjelda, milleks loomal neid vaja on. Pead tooma 2 näidet ühe looma kohta koos kirjeldusega. Näiteks voolujooneline keha, ujulestad jne.
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 50-52 tv lk 40-41)
Loeme lugu 3.b klassist, proovime lugu jutustada erinevate tegelaste "silmade läbi", seletame väljendeid, kirjutame telegrammidest kokkuvõtteid.
matemaatika (õp lk 35, tv lk 29)
Õpime leidma puuduvat liidetavat.
käeline
Sul läheb vaja A4, valget ja sinist guašši, värvide segamisalust, laia pintslit, musta paberit, kääre, liimi.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 54, tv lk 43-45)
Kordame kontrolltööks, tutvume liht- ja liitlausetega
muusika
matemaatika (õp lk 36, tv lk 29)
Kordame liidetava leidmist, teeme tunnikontrolli, lahendame Halloweeni-teemalisi ülesandeid.
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 2
käeline
Täna läheb vaja A3, tervet musta värvilist paberit, valget guašši, vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte, pulgaliimi ja musta vildikat. Kui soovid eriti peenikest kirja teha, võta kaasa korrektor ehk valgenduspliiats.

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kordame liidetava leidmist.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-Täna teeme klassijuhatajatunni asemel eesti keele.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 53, 55, tv lk 42)
Õpime raamatuid tutvustama.
matemaatika ( õp lk 36)
Õpime leidma puuduvat vähendatavat.
inglise keel
eesti keel (õp lk 56)
Loeme valmimeister Aisoposest, arutleme tema mõtete üle, teeme kontrolltöö.
loodusõpetus (õp lk 30-31, tv lk 22-23)
Uurime lindude rühma.
õpiabi

REEDE-Sõidame välja 8.45. Läheme Nukuteatrisse vaatama etendust "Canterville`i lossi vaim". Pärast etendust läheme vanalinna kummitustuurile. Lõpetame oma Tallinna päeva Mc Donald`sis. Tagasi oleme 16.00 paiku. Võta kaasa jook ja rahakott!
TOREDAT NOVEMBRIT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar