laupäev, 30. jaanuar 2016

SÕBRAKE JA LENNA
VEEBRUARI ESIMENE NÄDAL

Hindelised ülesanded
  • Looma lühikirjeldus - Kolmapäevases tunnis koostame karu kohta entsüklopeedia lehekülje (tv harj 1 lk 31). Neljapäevaks koosta A4-le  ise ühe looma, taime või seene kirjeldus. Joonista või kleebi juurde pildid.
  • Etteütlus- Siin on tore. Võtan toore õuna. Lina on puhas. Liina kolis maale. Ära kisu kiisut! Siiri uurib siili. Õpi seda reedeks kirjatähtedes kirjutama!
  • Matemaatika test neljapäeval-Kolmapäevane kodune leht aitab sul korrata tööks.
ESMASPÄEV
Eesti keel (õp lk 36, tv lk 26-27)
Täida tänaseks ära tv lk 25. Täna räägime raamatutest, uurime erinevate raamatute kaasi, teeme ilukirja.
Matemaatika (tr lk 22-23)
Kordame pikkusühikuid meeter ja sentimeeter, mõõdame plaanilt objekte, arvutame 20 piires. Kindlasti on sul vaja harilikku ja joonlauda!
Loodusõpetus (tr lk 56-57, tv lk 24)
Tänaseks kleebi seened tr lk 52, vasta tv ül 2 lk 24. Täna räägime toitumisest, taimsetest ja loomsetest toiduainetest.
Käeline
Vaja läheb, A4, kääre, liimi, värvilist paberit, värvilisi pliiatseid.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (õp lk 37-38, tv lk 28-29)
Räägime entsüklopeediatest, loeme sealt lihtsamaid tekste, kuulame täishääliku pikkusi, parandame võõrsõnade õigekirja.
Käeline
Sul läheb vaja kartongi, nööpi (hea oleks 4 auguga), niiti ja nõela.
Kehaline
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 39-40, tv lk 30-31)
Vaatame erinevaid entsüklopeediaid, koostame karu kohta kirjelduse, õpime kasutama "Võõrsõnastikku" ja otsime sealt infot, paneme sõnu tähestikulisse järjekorda.
Matemaatika (tr lk 24-25)
Täna kordame. Joonistame talvepildi ja  koostame oma pildi kohta ülesande. Täna saad koju lehe, mille järgi õpid homseks tööks.
Kehaline

NELJAPÄEV
Eesti keel (õp lk 41, tv lk 32)
Õpime, millal tuleb kasutada küsisõna mis ja millal kes. Tänaseks otsi infot õp lk 40 all (elukas luubiga) kolmele küsimusele ja ole valmis esitlema oma entsüklopeedia kirjeldust.
Matemaatika
Täna pranglime ja teeme testi.
Muusika
Klassijuhataja
Täna räägib Markus oma seiklustest Sõbrakesega. Võta kaasa Liiklusaabits!
Rütmika

REEDE
Muusika
Eesti keel (õp lk 42-43, tv lk 33)
Täna kirjutame etteütluse, uurime mõistekaarti, räägime õppimisest, teeme ilukirja.
Matemaatika (tr lk 26-27)
Ja nüüd lähebki lahti üleminekuga liitmine. Kuna tööraamatus on väga vähe harjutamiseks ülesandeid, siis õpetaja paljundab neid lehele.
Käeline
Sul läheb vaja halli A4, valget ja kollast õlipastelli, vesivärve ja supilusikat.

TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 23. jaanuar 2016

KARMO JA SÕBRAKE


KOOPAMAALINGUD

Reedeses tunnis tegime koopamaalinguid. Enne vaatasime filmi "Välek Vibulane", uurisime vanu koopamaalinguid ning rääkisime elust kiviajal.
Meie pildid nägid väga ägedad välja ning nüüd on saalis meie piltidest näitus.

Üks poiss ei soovinud oma pildile panna nimeks "Koopamaaling", vaid tahtis oma pealkirja panna, mis sobis tema pildile paremini. Kui õpetaja lõpuks poisi valmistööd nägi, siis ilutses raamil suurelt "Kopa mehet".
Aga järgmisel nädalal me alustamegi täishääliku pikkuse kuulamist põhjalikumalt, nii et õpetaja loodab, et kõik kopa mehed muutuvad koopameesteks.

31.JAANUARIL ON SÜNNIPÄEV

JAANUARI VIIMANE NÄDAL

Hindelised ülesanded
  • lugemistest tunnis loetud pala kohta ehk kuidas laps mõistab loetut
  • täishäälikute pikkus (lünktekst). Täida koduseid lehti hoolikalt, nendega harjutad testiks.
  • matemaatika test (tunnid 1-7). Esmaspäevane kodune leht aitab korrata testiks.
ESMASPÄEV
Eesti keel (õp lk 28, tv lk 18-19)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv lk 16-17. Täna uurime luugisaali toole, jutustame piltide järgi ning kuulame täishääliku pikkust.
Matemaatika (tr lk 18-19)
Täna uurime mõõtühikut-sentimeeter. Joonestame ja mõõdame sirglõike. Selleks on sul vaja teravat harilikku ja joonlauda. Täna saad koju testi, mille järgi kordad kolmapäevaseks hindeliseks tööks.
Loodusõpetus (tr lk 52-55, tv lk 24)
Vaata, et sul oleks täidetud tv lk 23. Eelmises tunnis ei jõudnud elus ja eluta teemat lõpetada. Katsume täna selle teemaga lõpule jõuda ja minna edasi uue teemaga- Liikumine. Vaatame, kuidas jõuame. Korda tänaseks tunniks üle elusolendite tunnused (tr lk 50). Tänases tunnis läheb vaja kääre, liimipulka.
Käeline
Täna joonistame ühispildi. Selleks läheb vaja A4, vildikaid või värvilisi pliiatseid.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (õp lk 29-30, tv lk 20-21)
Loeme intervjuud kunstnikuga, teeme intervjuust lühikokkuvõtte. Teises tunnis loeme härra Linnust, kordame täishäälikuid. Kodus jääb homseks(kolmapäevaks) mõelda loole lõpp- tv harj2 lk 21.
Käeline
Teeme guaššidega švammitrükki. Õpetaja ostab švammid ja paljundab šabloonid. Sul läheb vaja kahte A4.
Kehaline
Õpiabi

KOLMAPÄEV-Täna saab viimast päeva maksta matkaraha.
Eesti keel (õp lk 31-32, tv lk 22-23)
Õpi tänaseks oma jutukest (tv harj 2 lk 21) soravalt lugema. Täna õpime täishäälikuühendit leidma ja ühendit õigesti kirjutama. Loeme lugu, kuidas maailm värviliseks muutus.
Matemaatika
Täna toimub pranglimisevõistlus ja teeme ära hindelise testi.
Kehaline

NELJAPÄEV
Täna ei pea kooliasju kaasa võtma, sest oleme klassis vähe aega  (Lenna räägib oma nädalavahetusest sõbrakesega, avame oma kirjade postkasti ning tuletame meelde õppekäigu reeglid). Buss stardib kooli eest juba 9.00. Pane end soojalt riidesse. Võta kaasa sööki-jooki. Oleme tagasi 14.00 paiku. Täna pole pikkapäeva!

REEDE
Muusika
Eesti keel (õp lk 33, tv lk 24-25)
Kuulame täishääliku pikkusi, lahendame ristsõna, teeme hindelise keeletesti ning harjutame ilukirja.
Matemaatika (tr lk 20-21)
Täna räägime mõõtühikust meeter. Võta kaasa meetripikkune mõõdulint.
Käeline
Täna joonistame pildi järgi. Võta kaasa A4-suurune pilt (näiteks värviraamatu pilt), mida tohid pooleks lõigata. Täna värvime värvipliiatsite ja vildikatega.
TOREDAT NÄDALAT!


laupäev, 16. jaanuar 2016

TEATER "MIISU"

18.veebruaril läheme Rakvere Teatrisse vaatama etendust "Miisu". Pilet maksab 8 €. Õpetaja peab piletid välja ostma 4.veebruariks.
glitter-graphics.com

MATK "MÄNGIME MÄKRA JA OLEME SEAKARI"

Läheme 28.jaanuaril Aegviitu matkale. Stardime 9.00, et 10.00 kohal olla. Panen soojalt riidesse, sest tegutseme õues ja majas, grillime lõkkel. Õpetaja ostab viinereid kaasa. Kui soovid lisaks enda vorstikesi grillida, siis võid need ka kaasa võtta. Võta kindlasti kaasa juua. Lõkke ääres saame kuuma teed. Oleme seal 3 tundi. Tagasi jõuame umbes 14.00.
Matk läheb lapsele maksma 6 €. Õpetaja ootab raha 27.jaanuariks.

MÄRTEN JA SÕBRAKE

UUS NÄDAL

Sellel nädalal loeme katkendeid vanadest lasteraamatutest. Kui sul on kodus mõni vana lasteraamat, siis võta see kaasa.
HINDELISED ÜLESANDED
  • etteütlus (harjuta seda kirjutama kirjatähtedes)
Emal on kiire. Mart on eemal. Meri on sinine. Tema nimi on Meeri. See on minu male. Lähen maale.
  • tean peast 9 täishäälikut  (a, e, i, o, u, õ, ä, ö, ü)

     ESMASPÄEV
Eesti keel (õp lk 20, tv lk 10-11)
Räägime ajaloost ja ajas rändamisest, moodustame silpidest sõnu ja teeme ärakirja.
Matemaatika (tr lk 12-13)
Õpime kasutama õigesti sõnu arv ja number.
Loodusõpetus (tr lk 50-53, tv lk 22-23)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv lk 21, tr lk 47. Tänaseks peavad olema peas talvekuud.
Täna räägime elus ja eluta loodusest. Õpime elusolendite tunnuseid ja täidame "Looduse leksikoni" abil tabelit. Tänases tunnis on vaja kääre ja liimi.
Käeline
Vaja läheb vesivärve ja musta vildikat.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (õp lk 21-22, tv lk 12-13)
Loeme lugu Tuksist ja vanaaja laste mängudest ja mänguasjadest, vaatame vanu fotosid, võrdleme sõnas häälikuid ja tähti. Palu tänaseks vanematel rääkida, milline oli nende lemmikmänguasi.
Käeline
Täna teeme talvemütsi. Selleks läheb vaja WC-papptoru ja lõnga.
Kehaline
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 23-24, tv lk 14-15)
Loeme vanu luuletusi ja I osa eeslist ning tolmuahvist, räägime häälikute jagunemisest.
Matemaatika (tr lk 14-15)
Liidame üleminekuta 20 piires.
Kehaline

NELJAPÄEV
Eesti keel (õp lk 25, tv lk 16)
Loeme eesli ja tolmuahvi loo lõpuni, otsime sõnadest täishäälikuid ja kaashäälikuid.
Matemaatika
Täna pranglime. Võta kindlasti kaasa värvimisleht!
Muusika
Klassijuhataja
Võta kaasa Liiklusaabits. Tänases tunnis räägib Karmo, kuidas ta veetis Sõbrakesega nädalavahetust.
Rütmika

REEDE
Muusika
Eesti keel (õp lk 26-27, tv lk 17)
Räägime elust erinevatel ajastutel, vaatame filmi, kirjutame etteütluse ja teeme kirjatehnikat.
Matemaatika (tr lk 16)
Lahutame üleminekuta 20 piires.
Käeline
Õpetaja ostis jõupaberit, millele hakkame õlipastellidega joonistama. Vaatame ajaloolisi koopamaalinguid ning proovime ise ühe "jahiloo" jõupaberile joonistada.
TOREDAT NÄDALAT!

pühapäev, 10. jaanuar 2016

MUDILASKOOR

LAPSED LAULMA!


Soovin, et uus, alanud aasta toob kõikidele palju rõõmu ja kordaminekuid!
Veel toob aga uus, alanud aasta 1. klassi poisid-tüdrukud mudilaskoori laulma. Algab ettevalmistus kevadisteks esinemisteks (kevadpidu, solistide laulupäev jm) ning seejärel 2017 aasta koolinoorte laulupeoks.
Kohe, esimesel koolinädalal alustan laste individuaalset kuulamist, kus saab selgeks mis "värvi" hääl lapsel on ja kui suureks on see juba kasvanud. Teeme selgeks kas hääl peaks hakkama kasvama edasi mudilaskooris või anname aega tunnitöös kasvamiseks.
Võtan lapsi enda juurde laulma peale tunde ja lepin lapsega ja pika päeva õpetajaga kokku. Annan kõikidele lastele ja vanematele oma arvamusest teada e-koolis.
Mudilaskoori tööpäevad on komapäev 13.20 ja neljapäev enne tunde 7.50 (Vastavalt häälerühmale).
Pai toetavatele lastevanematele ja kõikidele lastele!
Õp. Aire Aros

reede, 8. jaanuar 2016

LUMEMEMMED

Reede hommikul oli  tahvli ette kogunenud kari lumememmesid. Kõik memmed tahavad esmaspäeval koju tagasi minna, sest muidu ei mahu me klassi lihtsalt ära.

kolmapäev, 6. jaanuar 2016

UUS AASTA

TUNNIPLAAN ON PEAAEGU SAMA, MIS ENNE. AINUS ERINEVUS ON TEISIPÄEVASES KEHALISES.  TEISIPÄEVAL ON KEHALINE KASVATUS 4.TUND.
HINDELISED ÜLESANDED SEL NÄDALAL
  • etteütlus (vanem postitus blogis: Kalurid kaaluvad kalu .....)
  • tähestik peast (õpik lk 15). Pööra tähelepanu susisevate tähtede nimetustele: š-šaa, z-tsett, ž-žee
ESMASPÄEV
Eesti keel (õp lk 10-11, tv lk 2-3)
Aabitsat enam kaasas kandma ei pea. Täna saan lugemiku, millele tuleb kaaned ümber panna ja oma nimi sisse kirjutada. Saan ka uue töövihiku. Too kooli abijoontega vihik.
Täna kohtub Pisik Nukitsaga. Läheme koos nendega Eesti lastekirjanduse keskusesse.
Matemaatika (tr 4-5)
Saan uue tööraamatu. Kirjutan oma nime peale ja lasen kaaned tööraamatule ümber panna. Täna õpime arvu 20.
Loodusõpetus (tr lk 46-49, tv lk 20-21)
Õpime talvekuid ja paigalinde. Vaata, et võtad kaasa nii tööraamatu kui ka töövihiku!
Käeline
Vaja läheb kääre ja liimi. Joonistame paigalinde.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (õp lk 12-14, tv lk 4-6)
Võrdleme Pisiku ja Nukitsa kodusid, mõtleme dialooge, loeme I osa pikast luuletusest.
Käeline
Täna läheb vaja 2 ühesugust jäätise pulka, liimi ja kääre. Meisterdame suusatajaid.
Kehaline-SUUSATUND
Võtan kaasa suusad. Suusakeppe pole esimestel tundidel vaja.
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 15-16, tv lk 7-8)
Korrastame luuletuse II osa salme, paigutame luuletusse sobivaid sõnu, kordame mitmuse tunnust ja tähestikku.
Matemaatika (tr lk 6-7)
Õpime arve 30, 40, 50 ja 60.
Kehaline-SUUSATUND

NELJAPÄEV
Eesti keel (õp lk 17, tv lk 9)
Loeme ja mõistatame mõistatusi. Otsi või tee ise talve kohta üks mõistatus ning kirjuta see päevikusse.
Matemaatika (tr lk 8-9)
Õpime arve 70, 80 ja 90.
Muusika
Klassijuhataja
Võta kaasa "Liiklusaabits".
Rütmika

REEDE
Muusika
Eesti keel (õp lk 18-19)
Täna räägime teiste aitamisest, abi kutsumisest ja sõprade leidmisest. Kirjutame etteütluse ja vastame tähestikku.
Matemaatika (tr lk 10-11)
Õpime arvu 100.
Käeline
Vaja läheb sinist A4, valget guašši ja peenikest pintslit.
HEAD UUT AASTAT!
ÕPETAJA JA KALAD JUBA OOTAVAD TEID! TULGE OMETI KOOLI!