reede, 28. oktoober 2016

KUMMITUSPUUD

Meie kummituspuud näevad välja sellised.

NOVEMBRIKUU

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Esmaspäeval saad ilmavaatlustabeli, mida tuleb täita iga päev ühel ja samal kellaajal.
1.novembriks esita draakoni-värvimisleht.
1.novembriks peab olema vastatud 1 raamat.
Õpetaja ootab Lottemaa raha (pilet) 10 €, lindude näituse raha (2€)

Hindelised ülesanded
Eesti keel-Funktsionaalne lugemine ehk töö tekstiga
Matemaatika-Tunnikontroll täiskümnest üheliste lahutamine (neljapäeval)
                         Test nr 5 (reedel) Neljapäeval saad koju harjutamislehe, mis aitab sul õppida reedeseks tööks.
Loodusõpetus- Funktsionaalne lugemine -Töö ilmakaardiga (kaardilt info otsimine ja lünkteksti täitmine)  

ESMASPÄEV-Halloween
Tule kooli Halloweeni-kostüümis.
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 74-75, tv lk 47)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv lk 46. Sellel nädalal räägime Pokumaast ja Edgar Valterist, uurime plaani ja kodulehekülge ning koostame nende põhjal matkaplaani.
Matemaatika
Kordame õpitut. Tööraamatut täna ei täida.
Käeline
Teeme vampiir-nahkhiiri. Selleks läheb vaja musta värvilist paberit, kääre, liimi ja korrektorpliiatsit ehk valgendajat (mitte korrektorlinti).
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
8.00 on saali oodatud kõik, keda huvitab mudellennundus.
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 76-77, tv lk 48-49)
Loeme katkendit "Pokuraamatust", uurime nimisõnu ning kordame mitmuse reeglit.
Matemaatika (tr lk 48-49)
Õpime kahekohalist arvu kirjutama kümneliste ja üheliste summana.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 77-78, tv lk 50)
Lahendame loovharjutusi, loeme rahvameditsiinist luuletust, kordame ainsust ja mitmust.
Muusika
Matemaatika (tr lk 50-51)
Lahutame täiskümnest ühelisi.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 28-29, tv lk 18)
Räägime ilma ennustamisest ja ilmastikunähtustest.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 79, tv lk 51)
Tutvume linnuga, kelle nimi on väänkael, lahendame kuulamisülesannet, võrdleme väänkaela teiste lindudega.
Matemaatika (tr lk 52-53)
Kordame ja teeme eilses tunnis õpitu kohta tunnikontrolli.
Lindude näitus
Loodus (tr lk 30-31)
Uurime ilmamärke ja ilmagraafikuid.
Käeline
Meisterdame endale uhked linnud. Sul peavad olema käärid ja liim. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.

REEDE
Eesti keel (õp lk 80-81, tv lk 52)
Räägime loodussõbralikust eluviisist, loodushoiust, täidame kordamislehekülge.
Matemaatika
Teeme testi nr 5. Võta tänasesse tundi kaasa värvimisleht.
Kehaline
Loodus (tv lk 19)
Loeme ilma kohta vanasõnu, lahendame mõistatusi ja nuputame.
TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 15. oktoober 2016

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna kaasas arvutamis-värvimislehte!
Hindelised ülesanded:
Matemaatika- Töö nr 4 ja arvutamine 20 piires (esmaspäeval, saad 2 eraldi hinnet)
Tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite tundmine (tr lk 42). Ära aja sassi ruutu ja kuupi, ristkülikut ja risttahukat, kolmnurka ja püramiidi!!!!
Kujundi joonestamine ja külgede mõõtmine millimeetrites (tr ül 3 A)
Joonisele mõistete kirjutamine. Mõisted on: TAHK, SERV, TIPP (tr ül 1 lk 38)
Püramiid (tr lk 40)- Vaata, mis on põhjadeks, mitu tahku, serva ja tippu neil on.

Loodusõpetus-Kordamislehekülje (tv lk 16-17) täitmine tööraamatu abiga (neljapäeval tunnis).

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 64-67, tv lk 41)
Sellel nädalal uurime Võrumaad: uurime kaarti ja vaatamisväärsusi, loeme laste kirju Võrumaast ja kirjutame lühikokkuvõtet.
Matemaatika
Täidame teste ja värvime värvimislehte.
Käeline
A4, vesivärvid, must värviline paber, must vildikas, käärid ja pulgaliim.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 68-69, tv lk 42-43)
Loeme luuletusi, kordame nimede õigekirja ja räägime võrukaeltest.
Matemaatika
Muusika-Õpetaja Aire kaebas, et 2.klassi lastel on õppevahendid kodus!!!!!
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 70-71, tv lk 44)
Loeme koomiksit, jutustame piltide järgi, moodustame küsimusi.
Muusika
Matemaatika (tr lk 46-47)
Õpime uue mõiste sajaline. Arvutame täiskümnetega 100 piires.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 26-27)
Räägime vee ringlemisest, uurime kaardilt jõgesid ja allikaid, teeme jooniseid.
 Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV-TÄNA ON 3 TUNDI, SEST ÕPETAJA ON KONVERENTSIL. Sind õpetab täna õpetaja Anu.
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika
Värvime värvimislehte ja paneme puslesid kokku.
Eesti keel (Tv lk 45)
Tõlgime võrukeelset juttu vihikusse.
 Loodus
Täidame hindele kordamislehekülgi töövihikust.
Logopeed

REEDE
Eesti keel (õp lk 72-73, tv lk 46)
Täidame kordamislehekülge ja meisterdame võrukaela, mille kirjeldus on õp lk 69.  Loe ja võta vajalikud asjad kaasa. Kui tahad oma võrukaela hoopis muudest asjadest meisterdada, siis tee seda. Peaasi, et sul on kaasas vajalikud vahendid.
Matemaatika (tr lk 48-49)
Liidame täiskümnetele ühelisi.
Nupukate nagin

TOREDAT VAHEAEGA!


laupäev, 8. oktoober 2016

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kui sul pole vastatud veel ühtegi raamatut, siis tee seda sellel nädalal.
Kanna kaasas värvimislehte.

Hindelised ülesanded
Eesti keel: Etteütlus reedel
Loodus: Lünktekst "Park"- Lünkteksti täitmine tööraamatu abiga (neljapäeval)

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 56-59, tv lk 35)
Seikleme Unenäomaal, loeme intervjuud unenäoteadlasega, jutustame oma unenägudest.
Matemaatika (tr lk 36-37)
Tutvume pöördkehadega. Õpi nende nimetused homseks selgeks!
Käeline
Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre ja pulgaliimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 60-61, tv lk 36-37)
Loeme katkendeid "Unenäoraamatust", jutustame oma unenägudest, kordame kaashäälikuühendi ja s-i ning h-reeglit, moodustame küsilauseid.
Matemaatika (tr lk 38)
Võrdleme risttahukat ja kuupi. Võta kaasa risttahukakujuline karp ja täring. Teeme nende kohta VENNI-diagrammi. Õpi homseks pähe, mitu tippu, serva ja tahku on kuubil/risttahukal.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV-TÄNA ON 4 TUNDI, SEST MUUSIKA JA ÕPIABI JÄÄVAD ÄRA!
Eesti keel (õp lk 62, tv lk 38)
Loeme Samuelist ja tema võlupadjast, teeme mäluharjutusi, kordame õpitud keelereegleid, moodustame küsimusi ning otsime internetist vastuseid.
Matemaatika (tr lk 39)
Uurime risttahuka ja kuubi pinnalaotusi, töötame rühmades.
Loodus (tr lk 24-25)
Täna loeme pargist, joonime alla lauseid, kirjeldame.
Arvutiõpetus

NELJAPÄEV-hõimupäev
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika (tr lk 40-41)
Täna uurime kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi. Võta kaasa käärid ja pulgaliim.
Eesti keel (õp lk 62, tv lk 39)
Loeme luuletust, kirjutame jutukest, räägime müstilistest olevustest.
Loodus (tr lk 24-25, tv lk 14)
Eilses tunnis joonisime lauseid. Loe need tänaseks uuesti läbi. Täna teeme lünkteksti, selle ajal võid kasutada oma tööraamatut. Tunnis kujundame ka parki.
Klassijuhataja
Kuulame hõimupäeva kontserti.
Käeline
Vaja läheb õlipastelle ja vesivärve.

REEDE
Eesti keel (tv lk 40)
Kirjutame etteütlust ja täidame kordamislehekülge.
Matemaatika (tr lk 42-43)
Kordame esmaspäevaseks tööks.
Kehaline
Loodus-õuesõpe
Sul läheb vaja kirjutamisalust, mõõdulinti.
TOREDAT NÄDALAT!


laupäev, 1. oktoober 2016

ARVUTITUNNI LEMMIKMÄNG

http://www.frepy.eu/part_ee.html

KILPLALA


OKTOOBRIKUU

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Esmaspäeval saan uue arvutamislehe, mida kannan iga päev kaasas! Uue värvimislehe tähtajaks on 1. november.
Hindelised ülesanded
Eesti keel-Pildi järgi muinasjutu kirjutamine (tv harj 4 lk 33) reedeks. Kirjuta muinasjutt A4-le ja illustreeri.
                  "Lumeeide "muinasjutu jutustamine. Sind aitab kava ja pildiseeria. Vastamine on  neljapäeval ja reedel.
                  Funktsionaalne lugemine-töö tekstiga.
                  Kirjatehnika- kirjutame tunnis koos kokkuvõtet ja õpetaja hindab minu käekirja.
Matemaatika-Töö nr 3 (teisipäeval)
  • Sirglõikude mõõtmine sentimeetrites ja millimeetrites
  • Antud pikkustega sirglõikude joonestamine (näiteks MS=48mm, LM=5 cm)
  • Piltide mõõtmine ja nende järgi lausete lõpetamine
  • Arvutamine 20 piires
Loodus-Kontrolltöö (tr lk 10-23) reedel
              Loe hoolikalt üle värvitud laused tr lk 10-23
              Korda üle lehtpuude nimetused, okaspuude nimetused, põõsaste ja puhmaste nimetused. Ülesanne käsib sul värvida lehtpuud ühte värvi, okaspuud teist värvi, põõsad kolmandat värvi ja puhmad neljandat värvi.


ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 46-49, tv lk 29)
Läheme Muinasjutumaale, jutustame muinasjutte ja loeme Aabi lugemispäevikut.
Matemaatika (tr lk 30-31)
Kordame homseks tööks.
Käeline
Sul läheb vaja A4.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 50-51, tv lk 30-31)
Loeme uue muinasjutu, tuletame meelde küsisõnu, moodustame küsilauseid, kirjutame naljalugu.
Matemaatika
Testi täitmine.Võta kaasa uus värvimisleht!
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV-õpetajate päev
Täna on minu õpetajateks Kristel ja Kaileen.Täna on meil 3 tundi, siis läheme sööma ja peale sööki koju.
Aktus
Muusika
Eesti keel (õp lk 52-55)
Loeme muinasjuttu ja teeme jutustamiseks kava.

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 52-55, tv lk 32-33)
Jutustame muinasjuttu "Lumeeit", täidame muinasjutu kohta Venni-diagrammi, moodustame küsilauseid.
Matemaatika (tr lk 32-33)
Uurime tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid.
Loodus
Kontrolli, et sul oleks tehtud tv lk 13. Täna kordame kontrolltööks. Võta kaasa erineva kujuga värvilisi sügislehti.
Klassijuhataja
Täna räägib Kevin oma seiklustest Sõbrakesega ja peame Karu-koosolekut.
Käeline
Sul läheb vaja veetopsi, PVA-d, pintslit. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.


REEDE
Eesti keel (tv lk 34)
Täidame kordamislehekülge, kirjutame koos muinasjutust kokkuvõtet ja teeme funktsionaalse lugemise testi.
Matemaatika (tr lk 34-35)
Tuletame meelde liiklusmärke, arvutame.
Kehaline
Loodus
Kontrolltöö
Inglise keel soovijatele

ILUSAT NÄDALAT!