laupäev, 8. oktoober 2016

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kui sul pole vastatud veel ühtegi raamatut, siis tee seda sellel nädalal.
Kanna kaasas värvimislehte.

Hindelised ülesanded
Eesti keel: Etteütlus reedel
Loodus: Lünktekst "Park"- Lünkteksti täitmine tööraamatu abiga (neljapäeval)

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 56-59, tv lk 35)
Seikleme Unenäomaal, loeme intervjuud unenäoteadlasega, jutustame oma unenägudest.
Matemaatika (tr lk 36-37)
Tutvume pöördkehadega. Õpi nende nimetused homseks selgeks!
Käeline
Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre ja pulgaliimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 60-61, tv lk 36-37)
Loeme katkendeid "Unenäoraamatust", jutustame oma unenägudest, kordame kaashäälikuühendi ja s-i ning h-reeglit, moodustame küsilauseid.
Matemaatika (tr lk 38)
Võrdleme risttahukat ja kuupi. Võta kaasa risttahukakujuline karp ja täring. Teeme nende kohta VENNI-diagrammi. Õpi homseks pähe, mitu tippu, serva ja tahku on kuubil/risttahukal.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV-TÄNA ON 4 TUNDI, SEST MUUSIKA JA ÕPIABI JÄÄVAD ÄRA!
Eesti keel (õp lk 62, tv lk 38)
Loeme Samuelist ja tema võlupadjast, teeme mäluharjutusi, kordame õpitud keelereegleid, moodustame küsimusi ning otsime internetist vastuseid.
Matemaatika (tr lk 39)
Uurime risttahuka ja kuubi pinnalaotusi, töötame rühmades.
Loodus (tr lk 24-25)
Täna loeme pargist, joonime alla lauseid, kirjeldame.
Arvutiõpetus

NELJAPÄEV-hõimupäev
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika (tr lk 40-41)
Täna uurime kolmnurkset ja nelinurkset püramiidi. Võta kaasa käärid ja pulgaliim.
Eesti keel (õp lk 62, tv lk 39)
Loeme luuletust, kirjutame jutukest, räägime müstilistest olevustest.
Loodus (tr lk 24-25, tv lk 14)
Eilses tunnis joonisime lauseid. Loe need tänaseks uuesti läbi. Täna teeme lünkteksti, selle ajal võid kasutada oma tööraamatut. Tunnis kujundame ka parki.
Klassijuhataja
Kuulame hõimupäeva kontserti.
Käeline
Vaja läheb õlipastelle ja vesivärve.

REEDE
Eesti keel (tv lk 40)
Kirjutame etteütlust ja täidame kordamislehekülge.
Matemaatika (tr lk 42-43)
Kordame esmaspäevaseks tööks.
Kehaline
Loodus-õuesõpe
Sul läheb vaja kirjutamisalust, mõõdulinti.
TOREDAT NÄDALAT!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar