laupäev, 26. november 2016

MEIE TEGEMISED JÕULUAJAL

28.11-advendihommik
1.12-saan tunnistuse
5.12-advendihommik
5.12-9.12-mängude nädal
12.12-advendihommik
15.12-jõululaat algusega 8.00
16.12- viimane päev tuua Lottemaa sõiduraha
19.12-Lottemaa väljasõit 9.15
20.12-jõulupidu kell 18.00
22.12-kontsert Rohuaia lasteaias

JÕULUJUTUD ADVENDIAJAL

Sellel aastal räägime üksteisele omakirjutatud jutukesi jõuludest. Esmaspäeval joonistame käelises oma jutu kohta pildi. Jutuke kirjuta A4-le ja õpi seda ilmekalt lugema.
ESINEMISJÄRJEKORD
1.12-Ramon   2.12-Markus ja Elle   5.12- Märten ja Kristella   6.12-Diana   7.12-Anette   8.12-Kevin
9.12-Lisandra ja Marcus   12.12-Meelis ja Karl Hain   13.12-Maris   14.12-Alice   15.12-Lisete
16.12-Martin ja Madis 20.12-Roger, Lenna ja Teele 21.12-Karmo, Steveri, Kristofer, Carmen, Romi ja Hanna-Liina
TEATED
Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Lottemaa sõiduraha on 13 €.
1.detsembriks esita värvimisleht!
Too kooli riputusaasaga suss!
Neljapäeval saame tunnistused

Hindelised ülesanded
Matemaatika-  HINNE LÄHEB UUDE VEERANDISSE!!!
                          Töö-Pead teadma peast kuude järgnevusi (Mis kuu on enne juunit, mis peale? Mis kuu on aastas 5.? jne)
                          Teadma sügis-, talve-, kevad- ja suvekuid.
                          Oskad nimetada aastaaegu.
                          Töö kalendriga
Loodusõpetus-HINNE LÄHEB UUDE VEERANDISSE!!!
                         Karu-Teksti järgi lünkteksti täitmine (neljapäeval)
                         Tunnikontroll põdra ja pruunkaru kohta. Loe läbi tr lk 44 ja 46 joonitud laused.
ESMASPÄEV-Peale 1.tundi on advendihommik
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 106-107, tv lk 71)
Räägime lapsepõlvest. Võta kaasa mõned fotod, kus sa oled väike.
Matemaatika (tr lk 73)
Võta kaasa selle aasta seinakalender!
Käeline
Joonistame A3-le jõulupildi. Vaja läheb A3, värvilisi pabereid ja pliiatseid.
Kehaline kasvatus
Loodusring

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 108-109, tv lk 72-73)
Räägime vanade aegade lastest, teeme kahekõnesid, kirjutame pildi järgi jutukest ja õpime minevikku ja olevikku.
Matemaatika (tr lk 74-75)
Võta kaasa kalender.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 109-110, tv lk 74)
Loeme ahvipojast, räägime ahvide ja inimeste erinevustest, kirjutame laused ümber minevikus.
Muusika
Matemaatika(tr lk 76)
Võta kaasa kellamudel.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 45, tv lk 27)
Täna räägime metskitsest.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 111, tv lk 75)
Loeme luuletust, räägime trahvidest, sõnastame klassireegleid.
Matemaatika (tr lk 77)
Võta kaasa kellamudel!
Loodus (tr lk 46, tv lk 28)
Loeme karust.
Aktus- Tublide õpilaste autasustamine kooli saalis
Käeline
Teeme advendikalendrit. Võta kaasa PVA, A3.

REEDE
Eesti keel (õp lk 112-113, tv lk 76)
Võrdleme täiskasvanut ja last, täidame kordamislehekülge.
Matemaatika (tr lk 78-79)
Teemaks on sekund. Tegeleme teisendamisega.
Kehaline
Loodus (tr lk 47, tv lk 29)
Täna uurime metssiga.
TOREDAT ADVENDIAEGA!

laupäev, 19. november 2016

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kolmapäeval on klassiõhtu 15.00-18.00. Võta kaasa sööki-jooki.
Hindelised ülesanded
Eesti keel-Funktsionaalne lugemine ehk töö tekstiga
Loodusõpetus- Töö tekstiga (neljapäeval)-tekstist info otsimine.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 98-99, tv lk 65)
Räägime Soomest ja soomlastest, soome ja eesti keele sugulusest.
Matemaatika (tr lk 68)
Alustame üleminekuga liitmist.
Käeline
Õpime perspektiivi kujutama. Selleks vajad guašše, pintslit, veetopsi, A4, vildikaid.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 100-101, tv lk 66-67)
Loeme katkendit Muumitrollist, kordame tegusõnu.
Matemaatika (tr lk 69)
Liidame üleminekuga arve peast ja kirjalikult.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 102-103, tv lk 68)
Loeme Muumioru elanike kirjeldusi, räägime sugupuudest ja suguluskeeltest.
Muusika
Matemaatika
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 40-41, tv lk 24)
Räägime loomade elupaikadest.
Õpiabi/mudilaskoor
Klassiõhtu 15.00-18.00

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 102-103, tv lk 69)
Kirjeldame Muumioru tegelasi, leiame lasusetes tegusõnu.
Matemaatika (tr lk 70-71)
Liidame üleminekuga.
Loodus (tr lk 42-43, tv lk 25)
Räägime metsloomadest ja kuklastest.
Klassijuhataja
Käeline
Joonistame kuklasi.

REEDE-kadripäev
Eesti keel (õp lk 104-105, tv lk 70)
Vestleme poiste ja tüdrukute erinevustest, täidame kordamislehekülge.
Matemaatika (tr lk 72)
Kordame nädalapäevi, kuude nimetusi, loendame kuus päevi.
Kehaline
Loodus (tr lk 43, tv lk 25)
Räägime suur-kirjurähnist ning uurime looduskaitse all olevaid looma- ja linnuliike.
TOREDAT NÄDALAVAHETUST!

laupäev, 12. november 2016

KOLMAPÄEVAL ON SÜNNIPÄEV HANNA-LIINAL

PALJU ÕNNE!

ARSTITÄDI ÕPETABKirjuta päevikusse tunniplaan.
Too ära Lottemaa raha (10€ pilet) esmaspäevaks!
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Etteütlus (asesõnade õigekiri) reedel
                   Oma pereliikme eluloo kirjutamine paberile (Törts õp lk 91) teisipäevaks
Matemaatika- Kontrolltöö (neljapäeval)
Loodusõpetus-Tunnikontroll (tr lk 32-35) kolmapäeval
                         1. Sul on antud väited. Sina pead nende hulgast leidma õiged (joonisime tunnis neid   lauseid tr lk 33).
                         2. Mõistete ühendamine õige seletusega (tr lk 33, 34 joonisime neid mõisteid)
                         3. Teksti parandamine. Lausetes valede sõnade mahatõmbamine . Loe tv lk 21
esmaabist päikesepõletuse ja põletuste korral.
                         4. Pead teadma peast häirekeskuse numbrit.
                         
                        Tunnikontroll (tr lk 37) Loomade kehaosad (reedel) Joonime tunnis laused.
ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 90-91, tv lk 59)
Tutvume Ilon Wiklandi loominguga, loeme tema elulugu ja õpime ise elulugu kirjutama.
Matemaatika (tr lk 64-65)
Kordame pikkusühikuid, teisendame ja mõõdame ning mängime kalamängu.
 Käeline
Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre ja liimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Etendus (matemaatika jääb ära)
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 92-93, tv lk 60-61)
Tänaseks jäi kirjutada ühe pereliikme elulugu. Tunnis loeme Ilonist ja Sammelist, jutustame pildi järgi, õpime asesõnu.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 94-95, tv lk 62)
Loeme katkendit "Madlikesest", jutustame, koostame kasutusjuhendit.
Muusika
Matemaatika(tr lk 66-67)
Kordame kontrolltööks. Koju saad lehe, millega kordad kontrolltööks.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 36-37, tv lk 22)
Räägime loomadest, liigitame neid. Teeme tunnikontrolli esmaabi kohta.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 95, tv lk 63)
Räägime A.Lindgrenist, kordame asesõnade õigekirja.
Matemaatika
Kontrolltöö. Võta kaasa värvimisleht!
Loodus (tr lk 38-39)
Kirjeldame loomi ja täidame tabelit. Võta tänasesse tundi kaasa üks suur looma pilt.
Klassijuhataja
Käeline
Võta tundi kaasa raamat, mille pildid sulle meeldivad. Joonistame oma lemmikkunstnike pilte.

REEDE
Eesti keel (tv lk 64)
Kirjutame etteütluse, täidame kordamislehekülge, vestleme uudishimust.
Matemaatika (tr lk 67)
Kordame teisendamast.
Kehaline
Loodus (tv lk 23)
Teeme tunnikontrolli, kirjeldame loomi.
TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 5. november 2016

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Too ära ilmavaatlustabel.

Hindelised ülesanded
Eesti keel-Kirja kirjutamine Riia lastele, kuidas tänapäeval Eesti lapsed käivad mardisanti jooksmas ehk eestlaste mardipäeva kombed.Kiri kirjuta paberile ning joonista kindlasti pilte juurde  (reedeks).
                  Funktsionaalne lugemine- e-kirjast info otsimine, kuulutusest info otsimine.
                 
Matemaatika-Tunnikontroll 100 piires üleminekuta liitmine (teisipäeval)
                        Tunnikontroll 100 piires üleminekuta lahutamine (kolmapäeval)
                        Test 100 piires arvutamise kohta (neljapäeval)
ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 82-83, tv lk 53)
Uurime lõunanaabreid lätlasi ja nende kodumaad, loeme e-kirja ja anekdoote.
Matemaatika (tr lk 54-55)
Liidame 100 piires üleminekuta peast ja kirjalikult.
Käeline
Teeme isale kingitust. Õpetaja ostab vajalikud asjad. Sina võta kaasa niit ja nõel. Vatiini toppimiseks läheb vaja puidust varrega pintslit või puulusikat.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 84-85, tv lk 54-55)
Loeme läti muinasjuttu, räägime omadussõnadest, kirjeldame nimisõnu ning mõistatame.
Matemaatika (tr lk 56-57)
Lahutame 100 piires üleminekuta peast ja kirjalikult. Teeme tunnikontrolli liitmise kohta.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel
 Tänaseks jääb teha Tirtsu ülesanne õp lk 85, kus pead kirjeldama ühe tuntud inimese välimust. Kirjuta kirjeldus paberile, õpi seda lugema ning võta sellest inimesest kaasa ka foto.
Muusika
Matemaatika (tr lk 58-59)
Liidame 100 piires. Teeme tunnikontrolli lahutamise kohta.
Arvutiõpetus
Loodus
Külas arstitädi.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV-mardipäev
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika (tr lk 60-61)
Teeme arvutamistesti ja räägime meetrist ja sentimeetrist. Sul läheb vaja joonlauda.
Eesti keel
(õp lk 86-87, tv lk 56)
Loeme lugu jänese kapsastest, seletame väljendeid.
Loodus  (tr lk 32-33, tv lk 20)
Räägime tervisest
Klassijuhataja
Käeline
Teeme kaarti. Selleks läheb vaja kääre, liimi ja värvilisi pabereid.

REEDE
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 88-89, tv lk 58)
Tänaseks jääb kirjutada mardipäevast kiri. Tutvustame üksteisele oma kirju, kordame.
Matemaatika (tr lk 62-63)
Tutvume detsimeetriga. Ka täna läheb vaja joonlauda.
Loodus.(tr lk 34-35, tv lk 21)
Räägime esmaabist.

TOREDAT ISADEPÄEVA!!!