laupäev, 12. november 2016

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Too ära Lottemaa raha (10€ pilet) esmaspäevaks!
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Etteütlus (asesõnade õigekiri) reedel
                   Oma pereliikme eluloo kirjutamine paberile (Törts õp lk 91) teisipäevaks
Matemaatika- Kontrolltöö (neljapäeval)
Loodusõpetus-Tunnikontroll (tr lk 32-35) kolmapäeval
                         1. Sul on antud väited. Sina pead nende hulgast leidma õiged (joonisime tunnis neid   lauseid tr lk 33).
                         2. Mõistete ühendamine õige seletusega (tr lk 33, 34 joonisime neid mõisteid)
                         3. Teksti parandamine. Lausetes valede sõnade mahatõmbamine . Loe tv lk 21
esmaabist päikesepõletuse ja põletuste korral.
                         4. Pead teadma peast häirekeskuse numbrit.
                         
                        Tunnikontroll (tr lk 37) Loomade kehaosad (reedel) Joonime tunnis laused.
ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 90-91, tv lk 59)
Tutvume Ilon Wiklandi loominguga, loeme tema elulugu ja õpime ise elulugu kirjutama.
Matemaatika (tr lk 64-65)
Kordame pikkusühikuid, teisendame ja mõõdame ning mängime kalamängu.
 Käeline
Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre ja liimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Etendus (matemaatika jääb ära)
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 92-93, tv lk 60-61)
Tänaseks jäi kirjutada ühe pereliikme elulugu. Tunnis loeme Ilonist ja Sammelist, jutustame pildi järgi, õpime asesõnu.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 94-95, tv lk 62)
Loeme katkendit "Madlikesest", jutustame, koostame kasutusjuhendit.
Muusika
Matemaatika(tr lk 66-67)
Kordame kontrolltööks. Koju saad lehe, millega kordad kontrolltööks.
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 36-37, tv lk 22)
Räägime loomadest, liigitame neid. Teeme tunnikontrolli esmaabi kohta.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 95, tv lk 63)
Räägime A.Lindgrenist, kordame asesõnade õigekirja.
Matemaatika
Kontrolltöö. Võta kaasa värvimisleht!
Loodus (tr lk 38-39)
Kirjeldame loomi ja täidame tabelit. Võta tänasesse tundi kaasa üks suur looma pilt.
Klassijuhataja
Käeline
Võta tundi kaasa raamat, mille pildid sulle meeldivad. Joonistame oma lemmikkunstnike pilte.

REEDE
Eesti keel (tv lk 64)
Kirjutame etteütluse, täidame kordamislehekülge, vestleme uudishimust.
Matemaatika (tr lk 67)
Kordame teisendamast.
Kehaline
Loodus (tv lk 23)
Teeme tunnikontrolli, kirjeldame loomi.
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar