laupäev, 19. november 2016

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kolmapäeval on klassiõhtu 15.00-18.00. Võta kaasa sööki-jooki.
Hindelised ülesanded
Eesti keel-Funktsionaalne lugemine ehk töö tekstiga
Loodusõpetus- Töö tekstiga (neljapäeval)-tekstist info otsimine.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 98-99, tv lk 65)
Räägime Soomest ja soomlastest, soome ja eesti keele sugulusest.
Matemaatika (tr lk 68)
Alustame üleminekuga liitmist.
Käeline
Õpime perspektiivi kujutama. Selleks vajad guašše, pintslit, veetopsi, A4, vildikaid.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 100-101, tv lk 66-67)
Loeme katkendit Muumitrollist, kordame tegusõnu.
Matemaatika (tr lk 69)
Liidame üleminekuga arve peast ja kirjalikult.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 102-103, tv lk 68)
Loeme Muumioru elanike kirjeldusi, räägime sugupuudest ja suguluskeeltest.
Muusika
Matemaatika
Arvutiõpetus
Loodus (tr lk 40-41, tv lk 24)
Räägime loomade elupaikadest.
Õpiabi/mudilaskoor
Klassiõhtu 15.00-18.00

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 102-103, tv lk 69)
Kirjeldame Muumioru tegelasi, leiame lasusetes tegusõnu.
Matemaatika (tr lk 70-71)
Liidame üleminekuga.
Loodus (tr lk 42-43, tv lk 25)
Räägime metsloomadest ja kuklastest.
Klassijuhataja
Käeline
Joonistame kuklasi.

REEDE-kadripäev
Eesti keel (õp lk 104-105, tv lk 70)
Vestleme poiste ja tüdrukute erinevustest, täidame kordamislehekülge.
Matemaatika (tr lk 72)
Kordame nädalapäevi, kuude nimetusi, loendame kuus päevi.
Kehaline
Loodus (tr lk 43, tv lk 25)
Räägime suur-kirjurähnist ning uurime looduskaitse all olevaid looma- ja linnuliike.
TOREDAT NÄDALAVAHETUST!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar