laupäev, 30. september 2017

REEDESE PRANGLIMISE 6 TUBLIMAT


1
Kristofer Meriloo
806
2
Maris Floren
648
3
Markus Naab
593
4
Teele Ann Tint
513
5
Karl Hain Kruus
511
6
Roger Kallis
506

OKTOOBRIKUU

TEATED
 • Too ära jõulumaa raha (13€) 17.oktoobriks
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Kontrolltöö (vana tasemetöö lahendamine)
MATEMAATIKA
 • Kontrolltöö nr 1
 1. Antud numbritega arvude kirjutamine (tuleta meelde, kus asuvad arvus ühelised, kümnelised ja sajalised)
 2. Antud arvude järjestamine (tuleta meelde, mis on kasvav järjekord ning kahanev järjekord)
 3. Antud võrratused, leia neist tõesed. Näide 35+7>42-8
 4. Antud arvudest õige valimine, et võrratus oleks tõene (õp ül 1 lk 16)
 5. Avaldise väärtuse arvutamine (tv ül 3 lk 11, õp ül 1,2 lk 17)
 6. Arvutamine 1000 piires
 7. Võrduste korrastamine ehk puuduva arvu kirjutamine võrdusesse. Pead jälgima, et avaldise parem ja vasak pool oleksid võrdsed. Näide: 16+47+4=60+....
 8. Tekstülesande lahendamine
 9. Tekstülesande analüüsimine (õp ül 4 lk 25, tv lk 1 lk 16)
 10. Väidetele vastamine-loe väiteid tähelepanelikult. JÄTA MEELDE!LIITMINE ON LAHUTAMISE PÖÖRDTEHE ja LAHUTAMINE ON LIITMISE PÖÖRDTEHE

LOODUSÕPETUS
 • Tunnikontoll nr 1
Lünktekstid-selleks loe läbi õp lk 20-21 ja vaata suurde vihikusse kleebitud lehte (täitsime sealt ära alguse). Sind aitavad järgmised küsimused. Mille järgi on selgroogsed oma nime saanud? Millest koosneb selgroog? Kuidas nimetatakse kehas olevaid luid? Millistesse rühmadesse jaotatakse selgroogsed loomad? Milliste tunnuste järgi tunneme ära kalad? Milliste tunnuste järgi tunneme ära linnud?

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 32-33, tv lk 26)
Saame teada, kes oli Voltaire ja loeme tema mõistujuttu.
matemaatika (õp lk 26, tv lk 20)
Kordame kontrolltööks Eestimaa teede teemadel.
käeline
Sul läheb vaja A3, guašše, pintslit
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 34-35, tv lk 27-28)
Jaotame teksti osadeks ja järjestame lõike, seletame väljendeid, kirjutame lühikokkuvõtet loost ja kääname sõnu
muusika
matemaatika (õp lk 27, tv lk 21)
Kordame kontrolltööks
loodusõpetus
Teeme tunnikontrolli ja alustame kalade (vaala, delfiini, hai) uurimist.
käeline
Sul läheb vaja värvilisi pabereid, kääre ja pulgaliimi. Vaata, et sul oleks terve sinine A4.

KOLMAPÄEV
matemaatika
kontrolltöö nr 1
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-õpetajate päev. Täna annavad tunde kaks noort õpetajat! Oled vaba 12.10.
aktus
eesti keel (õp lk 36-37)
Loeme lugu Facebook`ist, jaotame loo sisu osadeks, kavastame lugu.
matemaatika (õp lk 28, tv lk 22)
Lahendame salakirju.
inglise keel

REEDE-
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 37, tv lk 29)
Täiendame skeemi järgi lugusid, teeme kontrolltöö.
matemaatika (õp lk 29, tv lk 23)
Tutvume morsetähestikuga ja lahendame salakirju.
loodusõpetus (õp lk 22-23, tv lk 16-17)
Uurime kalu edasi.
arvutiõpetus
Tunnis läheb sul vaja oma meiliaadressi. Kui sul ei ole peas, siis kirjuta oma kasutajanimi ja parool päevikusse või paberile.
TOREDAT OKTOOBRIT!!!

laupäev, 23. september 2017

SÜNNIPÄEVALAPS KARL HAIN OMA SÜNNIPÄEVA HOMMIKUL

 
Ja siin kodus sünnipäeva pidamas
 

UUS NÄDAL

ALGAB TEADUSTE NÄDAL
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Suuline eneseväljendus - loo ümberjutustamine (õp lk 26-28)
 • Ümberjutustuse kirjutamine
 • Etteütlus-pealkirjade õigekiri (õp lk 17), suur ja väike algustäht (nimed ja nimetused)Etteütluseks aitavad õppida kodused lehed.

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 5 (esmaspäeval)
 1. Tekstülesannete lahendamine
 2. Lahutamine 100 piires
 3. Tekstülesande lahendamine
 • Tunnikontroll nr 6 (neljapäeval)
Tekstülesannete lahendamine ja piltidel olevate andmete kohta küsimuse koostamine

LOODUSÕPETUS
 • Kontrolltöö nr 1(õp lk 6-17)
 1. Pead teadma peast 15 Eesti maakonda. Vaata üle nimede õigekiri. Eriti pööra tähelepanu Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa nimede õigekirjale.
 2. Teksti parandamine- selleks loe tähelepanelikult läbi tekst õp lk 8-9.
 3. Ajatelg-on antud aastaarv koos sündmusega. Sina pead sellele ajateljele märkima 3 oma elu tähtsamat sündmust koos aastaarvuga. Jälgi tähelepanelikult aastaarvude kirjutamist ajateljele!
 4. Rahvariided-antud rahvariiete pilt ja sõnad. Kirjuta sõnad õigesse kohta (õp lk 14 joonis)
 5. Talu hooned-loetelust talu juurde kuuluvate hoonete leidmine ning nende ühendamine õige seletusega (õp lk 10-13)
 6. Küsimustele vastamine- Mis on minevik? (õp lk 16-17) Miks on haridus oluline? (õp lk 8-9)
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel (õp lk 26-27, tv lk 22)
Loeme Viplalast.
loeng
eesti keel
matemaatika (õp lk 21, tv lk 15)
Lõpetame lahutamise teema ja teeme tunnikontrolli lahutamise kohta.
õpiabi

TEISIPÄEV-Täna on TEELE SÜNNIPÄEV ja vahetunnid on teadust täis! 
eesti keel (2 tundi) (õp lk 28-29, tv lk 22-23)
Räägime Viplalast edasi, jutustame lugu ümber ja teeme loost lühikokkuvõtte.
muusika
matemaatika (õp lk 22, tv lk 16)
Õpime tekstülesannetele küsimusi koostama ja avaldiste kohta tekstülesandeid koostama.
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 12-13)
Räägime mineviku pärandist ja kodukandi minevikust.
käeline
Sul läheb vaja plastiliini, PVA-liimi, pintslit ja veetopsi.

KOLMAPÄEV- Kell 17.00 on koolis etendus "Don`t try this at home"
matemaatika-(õp lk 23, tv lk 17)
Lahendame tekstülesandeid.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
8.00 liiklusring
eesti keel (õp lk 30, tv lk 24)
Analüüsime jutu ülesehitust, lahendame loovülesannet.
matemaatika (õp lk 24, tv lk 18)
Alustame kontrolltööks kordamisega ja teeme tekstülesannete kohta tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 1
õpiabi

REEDE-
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 31, tv lk 25)
Kordame nimede ja nimetuste õigekirja, teeme etteütluse.
matemaatika (õp lk 25, tv lk 19)
Kordame
loodusõpetus (õp lk 20-21, tv lk 14-15)
Alustame uue osaga- selgroogsed loomad.
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT MEILE KÕIGILE!

laupäev, 16. september 2017

3.NÄDAL

   TEATED
 • 18.09 õppekäik Sagadisse
 • 21.09 kell 8.00 algab liiklusring
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Suuline eneseväljendus - loo ümberjutustamine (õp lk 20-22)
 • Test-etteütlus ja menüü
Etteütluseks korda suurt ja väikest algustähte ning pealkirjade õigekirja (õp lk 17). Testi 2.osa on menüüst info otsimine

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 4 (neljapäeval)
 1. Tekstülesannete lahendamine (tv ül 1 lk 12)
 2. Liitmine 100 piires
 3. Summade võrdlemine
 • Tunnikontroll nr 5 (reedel, kui jõuame)
 1. Tekstülesannete lahendamine
 2. Lahutamine 100 piires
 3. Tekstülesande lahendamine
LOODUSÕPETUS
 • Ristsõna lahendamine õpiku abiga (õp lk 10-13)
ESMASPÄEV-SAGADI
Tule kooli vihmakindlas riietuses. Stardime 8.30. Võta kaasa sööki-jooki ja grillimiseks vorstikesi. Õpetaja ostab ise ka viinereid kaasa. Tagasi oleme 13.30 paiku.

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 20-22, tv lk 16-17)
Loeme lugu 3.klassi poisist Tsatsikist ja pöörame tegusõnu.
muusika
matemaatika (õp lk 18, tv lk 12)
Koosta tänaseks 2 tekstülesannet nii, et ühe lahendamiseks tuleb liita, teise lahendamiseks aga lahutada. Kirjuta kumbki ülesanne eraldi paberilehele.
Tuletame meelde liitmist. Tähtis skeem, mis jääb järgmiseks tunniks pähe õppida on õp lk 18 (nimetused: LIIDETAV, LIIDETAV, SUMMA). Kui jõuame, siis mängime oma koostatud lauamängu. Võta kaasa täring ja nupp.
loodusõpetus (õp lk 10-13, tv lk 8-9)
Uurime talu ja tema kõrvalhooneid edasi, lahendame hindele ristsõna.
käeline
Sul läheb vaja 2 tervet värvilist paberit. 1 paber peab olema must ja teine heledam toon. Veel läheb vaja vildikaid. Kõige rohkem joonistame musta vildikaga. Kui sul on kodus must marker, siis võta see kindlasti kaasa.

KOLMAPÄEV
matemaatika-(õp lk 19, tv lk 13)
Räägime liitmise seadustest, täidame liitmistabelit ja mängime nurkade mängu.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Algab ujumine. Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad.

NELJAPÄEV
8.00 liiklusring
eesti keel (õp lk 23, tv lk 18)
Õpime abistavate küsimuste abil lugu ümber jutustama, jutustame pildiseeria järgi ning mõtleme, kuidas võiks lugu lõppeda.
matemaatika (õp lk 20, tv lk 14)
Tuletame meelde lahutamist. Homseks jääb pähe õppida skeem õp lk 20 (nimetused). Teeme liitmise kohta tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 14-15, tv lk 10)
Uurime rahvariideid
õpiabi

REEDE-TÄNA ON KARL HAINI SÜNNIPÄEV ja algab sügis.
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 24-25, tv lk 19-21)
Loeme Tsatsikist edasi, kordame lauselõpumärke, mängime jutustamismängu ja parandame lausete sõnastust.
matemaatika (õp lk 21, tv lk 15)
Tegeleme lahutamisega ja teeme tunnikontrolli, kui jõuame.
loodusõpetus (õp lk 16-17, tv lk 11)
Räägime mineviku pärandist.

PÄIKESELIST SÜGIST!

reede, 8. september 2017

OLEME HOOLSAD LUGEJAD


LENNA SÜNNIPÄEV

PALJU ÕNNE!

TEINE NÄDAL

         TEATED
 • 11.09- Peale 1.tundi läheme Pärdi pidunädala üritusele kinno. Pärast tunnid jätkuvad.
 • 12.09-Spordipäev
 • 13.09-Lastevanemate üldkoosolek kell 18.00
 • 14.09- Kergejõustikuvõistlused kell 14.00. Osalejad valitakse välja spordipäeva tulemuste põhjal.
 • 15.09-Too ära nukuteatri pileti raha - 8.80.
Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 2 - Arvude järjestamine ja võrdlemine (neljapäeval)
 1. arvkiirele arvude kirjutamine
 2. arvude võrdlemine ((tv ül 1 lk 9)
 3. tekstülesanne
 • Tunnikontroll nr 3- Võrdus, võrratus ja avaldis (reedel)
 1. Võrratuste lahendamine (õp ül 1 lk 16)
 2. Avaldise väärtuse arvutamine ehk liidad ja lahutad, korrutad ja jagad
 3. Võrdusesse tehtemärgi kirjutamine (õp ül 2 lk 16)
ESMASPÄEV
inglise keel
kino
kino
eesti keel (2 tundi) -õp lk 12-13, tv lk 10-11
Räägime, miks on vaja õigesti kirjutada, võrdleme kõnekeelt ja kirjakeelt, kordame h õigekirja ning täishäälikute pikkust.
õpiabi

TEISIPÄEV-SPORDIPÄEV
Tule staadionile 8.30. Kavas on 4 ala. Peale spordipäeva läheme kooli sööma. Oled vaba umbes 10.30.

KOLMAPÄEV
matemaatika-(õp lk 15, tv lk 9)
Võrdleme arve, korrastame võrratusi.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Tund toimub ilusa ilma korral õues.

NELJAPÄEV
eesti keel (õp lk 14-15, tv lk 12)
Loeme valmimeister Aisopose valmi, kirjeldame tegelasi, leiame valmi peamõtet.
matemaatika (õp lk 16, tv lk 10)
Lahendame võrdusi ja võrratusi, teeme tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 8-9, tv lk 6-7)
Räägime rahvuslikust ärkamisajast edasi

REEDE-TÄNA ON MARCUSE JA CARMENI SÜNNIPÄEVA TUND
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 16-17, tv lk 14-15
Loeme L.Tolstoi valmi ja vastame küsimustele, kordame suure algustähe reeglit, mõtleme ja kirjutame lugusid.
matemaatika (õp lk 17, tv lk 11)
Koostame ja lahendame avaldisi ning tekstülesandeid, teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 10-13)
Loeme eestlaste elust vanasti. Täna uurime talusid, räägime talutöödest ja vanadest tööriistadest.

TOREDAT NÄDALAT!

kolmapäev, 6. september 2017

SELLE AASTA HUVIRINGID


Loovusring 1.-3.klassile, esmaspäeviti 6. ja 7.tund üle nädala (2.a klassiruumis), juhendaja Evelin Rikma, esimene tund 25.septembril!
Loovusringis saab iga osaleja rakendada oma fantaasiat ja loovust. Ringis tutvume taaskasutuse ja säästva tarbimise põhimõtetega, meisterdame ja joonistame. Ringis valminud töödest koolimajas eraldi väljapanekud, näitused, samuti osaletakse töödega erinevatel konkurssidel. 

Liiklusring 3.klassile neljapäeviti kell 8 ajalooklassis, juhendaja Karin Põdra. Ringis toimub ettevalmistus kevadel ratturilubade eksamiks. 

Mudilaskoor 1.-5.klass, kolmapäeviti 6. t ja enne tunde, muusikaklassis/saalis, juhendaja Aire Aros (osalejad valib muusikaõpetaja)
Plokkflööt 2.-3.klass, esmaspäeviti 6.t, 4.klass,  reedeti 6.t muusikaklassis, juhendaja Aire Aros.
UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTTU PLOKKFLÖÖTI SELLEL ÕPPEAASTAL EI TOIMU! 

UUS! Rahuring 1.-3.klassile, kolmapäeviti 6.t (1.b klassiruumis) juhendaja Piret Kaarlõp, ringis osalemiseks vajalik võimlemismatt, selga mugavad riided. Esimene tund 20.septembril!

Kõik ringitunnid on TASUTA! 
Ringidesse registreerimiseks meil ringi nime, lapse nime ja klassiga huvijuht@rakverepk.ee 15.septembriks. Kohtade arv on piiratud, kes ees, see ringis sees! 
 

laupäev, 2. september 2017

ESIMENE NÄDAL

         TEATED
 • Too ära õpilaspilet pikendamiseks
 • Flöödiringi lapsed võtavad esmaspäeval kaasa flöödi.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • logopeedi etteütlus (neljapäeval)
MATEMAATIKA
 • tunnikontroll nr 1 (teeme reedel)
 1. Arvu järgud- sarnased ülesanded on tv ül 2, 3 lk 6.
 2. Arvude kirjutamine - õp ül 2 lk 14. Pead kirjutama numbrite ja sõnadega.
 3. Arvude kirjutamine- tv ül 7 lk 7
ESMASPÄEV
inglise keel- Õpetaja Annely rühm võtab kaasa joonelise vihiku ja õpetaja Andra rühm võtab kaasa õpiku, 2 joonelist vihikut ja kiirköitja.
eesti keel (2 tundi) -õp lk 4-7, tv lk 4-5
Võta kaasa harjutuste vihik. Täna tutvume oma õpikuga, loeme ja analüüsime Leelo Tungla loomingut, vestleme meie presidendi kooliaasta alguse kõnest ja teeme ilukirja.
matemaatika (õp lk 6-9, tv lk 4)
Võta kaasa ruuduline vihik. Täna kordame nelja põhitehet ja teeme numbri-teatrit.
käeline
Võta kaasa värvilised paberid, käärid ja pulgaliim.

TEISIPÄEV-MEIE KOOLI SÜNNIPÄEV!
Tähistame oma kooli 108.-ndat sünnipäeva matkaga. Selleks tule kooli 8.30 matkariietuses ning võta kaasa sööki-jooki meie ühiseks pikniku pidamiseks. Võta kaasa täispuhutud õhupall (õpetaja ostab ja annab esmaspäeval). Matkame läbi tammiku ja Vallimäe teatriparki. Meie päev on läbi 11.30. Kooli juurde koos tagasi ei minda. Selgita välja, kuidas koju lähed.

Õpi tänaseks pähe 1 osa (tumedalt trükitud) meie kooli visioonist: Rakvere Põhikool on mainekas kool, kus õppimine on huvitav, rõõmutoov ja väärtusi toetav.

KOLMAPÄEV
matemaatika-(õp lk 10-11, tv lk 5)
Räägime muistsest Egiptusest, nende sümbolitest, tuletame meelde arvu koostist.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Tund toimub ilusa ilma korral õues.

NELJAPÄEV
eesti keel (õp lk 8-9, tv lk 6-7)
Räägime kirjanduse liikidest, loeme suurmeeste mõtteteri, vestleme e-raamatutest ja raamatute ajaloost, moodustame liitsõnu.
matemaatika (õp lk 12-13, tv lk 6-7)
Tuletame meelde arvu järgud: üheline, kümneline, sajaline ja tuhandeline ja kinnistame arvsõnade õigekirja ning mängime suurte arvude BINGOT.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õpiku sisekaas, tv lk 4)
Võta kaasa vihik. Vaatame videot Eestimaast, uurime Eesti looduskaarti, teeme rühmatööd.

REEDE-MEIE LENNA SÜNNIPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 10-11, tv lk 8-9
Räägime erinevatest keeltest ja nende tekkest, tõlgime lauseid google`i abil ning korrastame neid, tuletame meelde võõrtähti ning kordame tähestikku.
matemaatika (õp lk 14, tv lk 8)
Järjestame arve 1000-ni,kirjutame arve sajaliste, kümneliste ja ühesliste summana. Teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 6-7, tv lk 4-5)
Uurime Eestit edasi. Täna vaatame Eesti halduskaarti, tuletame meelde maakondi ja räägime rahvustest, kes Eestis elavad.

TOREDAT NÄDALAT!

reede, 1. september 2017

ÜRITUSED

5.september kooli 108.sünnipäevale pühendatud matk
10.september kell 12.00 vanavanemate päev Rohuaia lasteaias, esinevad meie kooli lapsed
11.september kell 9.40-10.40 teatrikino külastus
12.september 8.30 spordipäev
13.september kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek
15.septembril too õpetajale ära nukuteatri pileti raha 8.80.
18.september metsaprogramm Sagadis
25.september Teadlaste Öö festivali üritus: e- ainete ja GMO loeng
26.septembril teadusvahetunnid
27.septembril kell 17.00 etendus "Don`t dray this at home"