laupäev, 30. september 2017

OKTOOBRIKUU

TEATED
 • Too ära jõulumaa raha (13€) 17.oktoobriks
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Kontrolltöö (vana tasemetöö lahendamine)
MATEMAATIKA
 • Kontrolltöö nr 1
 1. Antud numbritega arvude kirjutamine (tuleta meelde, kus asuvad arvus ühelised, kümnelised ja sajalised)
 2. Antud arvude järjestamine (tuleta meelde, mis on kasvav järjekord ning kahanev järjekord)
 3. Antud võrratused, leia neist tõesed. Näide 35+7>42-8
 4. Antud arvudest õige valimine, et võrratus oleks tõene (õp ül 1 lk 16)
 5. Avaldise väärtuse arvutamine (tv ül 3 lk 11, õp ül 1,2 lk 17)
 6. Arvutamine 1000 piires
 7. Võrduste korrastamine ehk puuduva arvu kirjutamine võrdusesse. Pead jälgima, et avaldise parem ja vasak pool oleksid võrdsed. Näide: 16+47+4=60+....
 8. Tekstülesande lahendamine
 9. Tekstülesande analüüsimine (õp ül 4 lk 25, tv lk 1 lk 16)
 10. Väidetele vastamine-loe väiteid tähelepanelikult. JÄTA MEELDE!LIITMINE ON LAHUTAMISE PÖÖRDTEHE ja LAHUTAMINE ON LIITMISE PÖÖRDTEHE

LOODUSÕPETUS
 • Tunnikontoll nr 1
Lünktekstid-selleks loe läbi õp lk 20-21 ja vaata suurde vihikusse kleebitud lehte (täitsime sealt ära alguse). Sind aitavad järgmised küsimused. Mille järgi on selgroogsed oma nime saanud? Millest koosneb selgroog? Kuidas nimetatakse kehas olevaid luid? Millistesse rühmadesse jaotatakse selgroogsed loomad? Milliste tunnuste järgi tunneme ära kalad? Milliste tunnuste järgi tunneme ära linnud?

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 32-33, tv lk 26)
Saame teada, kes oli Voltaire ja loeme tema mõistujuttu.
matemaatika (õp lk 26, tv lk 20)
Kordame kontrolltööks Eestimaa teede teemadel.
käeline
Sul läheb vaja A3, guašše, pintslit
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 34-35, tv lk 27-28)
Jaotame teksti osadeks ja järjestame lõike, seletame väljendeid, kirjutame lühikokkuvõtet loost ja kääname sõnu
muusika
matemaatika (õp lk 27, tv lk 21)
Kordame kontrolltööks
loodusõpetus
Teeme tunnikontrolli ja alustame kalade (vaala, delfiini, hai) uurimist.
käeline
Sul läheb vaja värvilisi pabereid, kääre ja pulgaliimi. Vaata, et sul oleks terve sinine A4.

KOLMAPÄEV
matemaatika
kontrolltöö nr 1
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-õpetajate päev. Täna annavad tunde kaks noort õpetajat! Oled vaba 12.10.
aktus
eesti keel (õp lk 36-37)
Loeme lugu Facebook`ist, jaotame loo sisu osadeks, kavastame lugu.
matemaatika (õp lk 28, tv lk 22)
Lahendame salakirju.
inglise keel

REEDE-
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 37, tv lk 29)
Täiendame skeemi järgi lugusid, teeme kontrolltöö.
matemaatika (õp lk 29, tv lk 23)
Tutvume morsetähestikuga ja lahendame salakirju.
loodusõpetus (õp lk 22-23, tv lk 16-17)
Uurime kalu edasi.
arvutiõpetus
Tunnis läheb sul vaja oma meiliaadressi. Kui sul ei ole peas, siis kirjuta oma kasutajanimi ja parool päevikusse või paberile.
TOREDAT OKTOOBRIT!!!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar