laupäev, 2. september 2017

ESIMENE NÄDAL

         TEATED
  • Too ära õpilaspilet pikendamiseks
  • Flöödiringi lapsed võtavad esmaspäeval kaasa flöödi.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
  • logopeedi etteütlus (neljapäeval)
MATEMAATIKA
  • tunnikontroll nr 1 (teeme reedel)
  1. Arvu järgud- sarnased ülesanded on tv ül 2, 3 lk 6.
  2. Arvude kirjutamine - õp ül 2 lk 14. Pead kirjutama numbrite ja sõnadega.
  3. Arvude kirjutamine- tv ül 7 lk 7
ESMASPÄEV
inglise keel- Õpetaja Annely rühm võtab kaasa joonelise vihiku ja õpetaja Andra rühm võtab kaasa õpiku, 2 joonelist vihikut ja kiirköitja.
eesti keel (2 tundi) -õp lk 4-7, tv lk 4-5
Võta kaasa harjutuste vihik. Täna tutvume oma õpikuga, loeme ja analüüsime Leelo Tungla loomingut, vestleme meie presidendi kooliaasta alguse kõnest ja teeme ilukirja.
matemaatika (õp lk 6-9, tv lk 4)
Võta kaasa ruuduline vihik. Täna kordame nelja põhitehet ja teeme numbri-teatrit.
käeline
Võta kaasa värvilised paberid, käärid ja pulgaliim.

TEISIPÄEV-MEIE KOOLI SÜNNIPÄEV!
Tähistame oma kooli 108.-ndat sünnipäeva matkaga. Selleks tule kooli 8.30 matkariietuses ning võta kaasa sööki-jooki meie ühiseks pikniku pidamiseks. Võta kaasa täispuhutud õhupall (õpetaja ostab ja annab esmaspäeval). Matkame läbi tammiku ja Vallimäe teatriparki. Meie päev on läbi 11.30. Kooli juurde koos tagasi ei minda. Selgita välja, kuidas koju lähed.

Õpi tänaseks pähe 1 osa (tumedalt trükitud) meie kooli visioonist: Rakvere Põhikool on mainekas kool, kus õppimine on huvitav, rõõmutoov ja väärtusi toetav.

KOLMAPÄEV
matemaatika-(õp lk 10-11, tv lk 5)
Räägime muistsest Egiptusest, nende sümbolitest, tuletame meelde arvu koostist.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Tund toimub ilusa ilma korral õues.

NELJAPÄEV
eesti keel (õp lk 8-9, tv lk 6-7)
Räägime kirjanduse liikidest, loeme suurmeeste mõtteteri, vestleme e-raamatutest ja raamatute ajaloost, moodustame liitsõnu.
matemaatika (õp lk 12-13, tv lk 6-7)
Tuletame meelde arvu järgud: üheline, kümneline, sajaline ja tuhandeline ja kinnistame arvsõnade õigekirja ning mängime suurte arvude BINGOT.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õpiku sisekaas, tv lk 4)
Võta kaasa vihik. Vaatame videot Eestimaast, uurime Eesti looduskaarti, teeme rühmatööd.

REEDE-MEIE LENNA SÜNNIPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 10-11, tv lk 8-9
Räägime erinevatest keeltest ja nende tekkest, tõlgime lauseid google`i abil ning korrastame neid, tuletame meelde võõrtähti ning kordame tähestikku.
matemaatika (õp lk 14, tv lk 8)
Järjestame arve 1000-ni,kirjutame arve sajaliste, kümneliste ja ühesliste summana. Teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 6-7, tv lk 4-5)
Uurime Eestit edasi. Täna vaatame Eesti halduskaarti, tuletame meelde maakondi ja räägime rahvustest, kes Eestis elavad.

TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar