laupäev, 30. märts 2019

MURRUD

https://www.taskutark.ee/m/murrud-murru-lugeja-ja-nimetaja/
https://www.taskutark.ee/m/antud-arvust-mingi-osa-suuruse-arvutamine-osa-jargi-terviku-leidmine/
https://www.taskutark.ee/m/murdude-vordlemine-3/

HINGAMISELUNDID

https://www.taskutark.ee/m/hingamiselundid/

VERERINGE

https://www.taskutark.ee/m/vereringe-2/

APRILLIKUU

TEATED

 • Eesti keele teema lõpus tuleb juhendi järgi kirjutada muinasjutt (õp lk 158). Alustame muinasjutu kirjutamisega tundides.
 • 11.04 läheme Tallinna Skypark`i ja Sõjamuuseumi. Ekskursioon läheb maksma 17 €.
 • 18.04 on koolis teater "Hiirte pidu". Pilet maksab 2.50
 • 29.-30.05 läheme Naissaarele (hind 66+12=78, 5€ tegime sissemaksuks). Hind on 73€.

 • Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Muinasjutu jutustamine (kõik saavad hinded, vastamine algab teisipäevast)
                            Vali üks muinasjutt ja täida õp ül 11 lk 133 ülesanded.
                             Test  -reedel
  • Otsekõne kirjavahemärgid
  • Minevik ja olevik- Kirjuta laused minevikust olevikku.
   MATEMAATIKA-Kontrolltöö nr 9 (esmaspäeval)
  • Tehete järjekord avaldises
  • Kirjalik jagamine ja vastuse  kontrollimine
  • Tähe arvväärtuse leidmine ja vastuse kontrollimine
  • Tekstülesande lahendamine
  LOODUSÕPETUS- Kontrolltöö nr 12 (neljapäeval) õp lk 54-63
  • Luu koostis- Millest luu koosneb? Vaata teksti õp lk 54 ja joonist lk 54
  • Luustik -skeleti joonis(õp lk 55), kirjuta joonisel õigesse kohta luude nimetused. Nimetused on antud.
  • Õhu liikumise teekond sissehingamisel ja väljahingamisel (tv ül 4 lk 33)
  • Mis lihaste abil toimub sisse ja väljahingamine? Tähtsaim hingamislihas (õp lk 59)
  • Vereringe-õpi selgeks õp lk 63 MA TEAN, ET … - Antud valikvastustega tekst, tõmba vale sõna maha.
  • Vererakkude tüübid ja nende ülesanded (õp lk 62, tv ül 2 lk 34)
  • Ristsõna - vaata üle hingamiselundite joonis (õp lk 58), veresoonte liigid (õp lk 60), õp lk 57 mõisted, lülisammas ehk … (õp lk 55),mis rakud moodustavad luukoe?
                                   
  ESMASPÄEV
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika
  Kontrolltöö- See pole aprillinali!
  eesti keel (õp lk 130-133, tv lk 71)K
  Tšehhi muinasjutt "Lonkav rebane"
  kunst
  Oranž värviline paber, käärid, liim, vildikad
  muusika

  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 84-87, tv lk 54)
  Murrud
  eesti keel (õp lk 134-135, tv lk 72-73)E
  Otsekõne kirjavahemärgid
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV
  eesti keel (tv lk 72-73)E
  Otsekõne kirjavahemärgid
  inglise keel                                
  muusikaõpetus                                           
  matemaatika (õp lk 87, tv lk 55, 59, 60, 61)
  Murrud-kell
  loodusõpetus (õp lk 60-63, tv lk 34-35)
  Vereringe
  kunst
  A3, õlipastellid, guašid

  NELJAPÄEV
  kehaline
  eesti keel (õp lk 136-139, tv lk 74-76)K
  F.R.Kreutzwald ja "Vaeslapse käsikivi"
  matemaatika (õp lk 88-89, tv lk 55, 58)
  Murrud
  klassijuhataja
  loodus
  Kontrolltöö
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika
  Murrud
  eesti keel
  eesti keel (õp lk 140-141, tv lk 77-79) K
  Kunstmuinasjutud, test
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Papptorusid,liimi, kääre, värvilisi pabereid, papist piimapakke jne. Rühmatööna valmib loss ja selle elanikud.
  APRILL, APRILL!

  kolmapäev, 27. märts 2019

  laupäev, 23. märts 2019

  KÕNEKÄÄNUD

  https://www.taskutark.ee/m/test/konekaanud-ja-nende-tahendus-vali-oiged-vastused/
  https://www.taskutark.ee/m/test/konekaanud-ja-nende-tahendus-vali-oiged-vastused-test-nr2/
  https://learningapps.org/view889915

  II TRIMESTRI NELJAS NÄDAL

  TEATED

 • 11.04 läheme Tallinna Skypark`i ja Sõjamuuseumi. Ekskursioon läheb maksma 17 €.
 •  18.04 on koolis teater "Hiirte pidu". Pilet maksab 2.50
 •  29.-30.05 läheme Naissaarele (hind 66+12=78, 5€ tegime sissemaksuks). Hind on 73€.

 • Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Test (reedel)
  • otsekõne leidmine lausetest;
  • otsekõne kirjavahemärgid;
  • saatelausele otsekõne kirjutamine;
  • piltlikud väljendid ja nende tähendused;
  • vastandsõnad;
  • muinasjutu lugemine ja küsimustele vastamine.
  LOODUSÕPETUS- Kordamisbingo õpiku abiga (kolmapäeval)-õp lk 8-57
                                   
  ESMASPÄEV - Täna annavad 4.tundi lektorid Tartu ülikoolist
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika (õp lk 73-75, tv lk 49)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  projekt "Päike ja muud tähed"
  eesti keel (õp lk 121-)K
  Sissejuhatus uude teemasse
  muusika

  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 76-77)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  eesti keel (õp lk 122-123, tv lk 66-67)K
  August Jakobson ja "Hiir ja varblane"
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV
  eesti keel (õp lk 124-125, tv lk 66-67)K
  August Jakobson ja "Hiir ja varblane"
  inglise keel                                
  muusikaõpetus                                           
  matemaatika (õp lk 78-79, tv lk 50)
  Kordamine 
  loodusõpetus
  Mängime kordamisbingot hindele, õpikut võib kasutada.
  kunst
  A4, täna läheb vaja värvilisi pastakaid (musta on kindlasti vaja, hea, kui sul on ka punane ja kollane pastakas)

  NELJAPÄEV
  kehaline
  eesti keel (õp lk 126-127)E
  Väga oluline osa- "Otsekõne ja saatelause"
  matemaatika (õp lk 80-81, tv lk 51)
  Kordamine
  klassijuhataja
  loodus (õp lk 58-59, tv lk 32-33)
  Hingamiselundid
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika (õp lk 82-83, tv lk 52-53)
  Kordamine
  eesti keel
  eesti keel (tv lk 68-69) E
  Otsekõne kirjavahemärgid, test
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Joonlaud, käärid, terav harilik
  TOREDAT MÄRTSI LÕPPU!

  laupäev, 16. märts 2019

  MEELEELUNDID

  https://www.taskutark.ee/m/meeleelundid/
  https://www.taskutark.ee/m/meeleelundid-nahk/

  TUGI- JA LIIKUMISELUNDKOND

  https://www.taskutark.ee/m/tugi-ja-liikumiselundid/

  SIDESÕNAD

  https://www.taskutark.ee/m/sidesonad/

  EMAKEELEPÄEV

  Emakeelepäeval selgitasime välja meie klassi parimad etteütluse kirjutajad ja vanasõnade tundjad.
  Etteütluse 3 parimat:
  1.koht-Karmo
  2.koht - Teele
  3.koht- Märten
  Vanasõnade tundjad:
  1.koht_Teele
  2.koht-Jürgen
  3.koht-Karl

  MATEMAATIKA OLÜMPIAAD

  Meie Märten ja Jürgen olid matemaatika olümpiaadil väga edukad. Osavõtjaid oli 43. Märten saavutas 3.koha ja Jürgen 11.koha.
  Olite väga tublid!

  II TRIMESTRI KOLMAS NÄDAL

  TEATED

 •  Matemaatikas tuleb täita kodune uurimistöö (tv lk 47)- õpetaja kontrollib seda reedel.
 • 11.04 läheme Tallinna Skypark`i ja Sõjamuuseumi. Ekskursioon läheb maksma 17 €.

 • Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Jutustamine (õp ül 10 lk 111)- nagu oleksid Joosepi isa.
                            Õpetaja küsib jutustamist nädala jooksul alates teisipäevast. Ole selleks valmis!
                             Kontrolltöö nr 7 (reedel)- tv lk 64-65. Õpi pähe koma nõudvad sidesõnad!

  MATEMAATIKA- Test (kolmapäeval või neljapäeval)
  • peast jagamine
  • puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
  • kirjalik jagamine
  • tekstülesanded
  LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 11 (õp lk 48-53, vaata üle ka vihikust, mis on meel ja mis on meeleelundid)- kolmapäeval
  • Milleks on vaja meeleelundeid? (õp lk 51 MA TEAN, ET...)
  • Oskad nimetada meeleelundeid (õp lk 48)
  • Antud 1 joonis (silm või kõrv)- Kirjuta, mis meelega (nägemine/kuulmine) on tegemist, antud mõistete (silma/ kõrva osad) loetelu, kirjuta need joonisele õigesse kohta (õp lk 48-49 joonised).
  • Kuidas silm töötab? -Õpi selgeks õp lk 48. Pead töös oma lausetega sellest kirjutama.
  • Kuidas kõrv töötab?- Õpi selgeks õp lk 49 . (Kõrv on kuulamiselund …). Pead töös oma lausetega sellest kirjutama.
  • Mis kaitsevad silmi ja nägemist? (õp lk 49)
  • Antud pilt. Mis meelega on tegemist? (nägemine või kuulmine või haistmine või …)-Pildid õp lk 50.
  • Naha ülesanded (õp lk 53).
  • Naha joonis (õp lk 52)-joonisele antud mõistete kirjutamine
                                      Tunnitöö hindamine
                                   
  ESMASPÄEV 
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika (õp lk 68-69, tv lk 46)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  eesti keel (tv lk 59-61, õp 108-111)K ja E
  Koondlause ja T.Tellegen "Minu isa".
  kunst
  A3, värvilised paberid, käärid, liim
  muusika

  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 70)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  eesti keel (õp lk 112-113, tv lk 61-62)E
  Liitlause kirjavahemärgid
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV- kevade algus 
  eesti keel (õp lk 114-115, tv lk 63)K
  Kuidas hästi kirjeldada
  inglise keel                                
  muusikaõpetus                                           
  matemaatika (õp lk 71, tv lk 49)
  Jagamine kahekohalise arvuga    
  loodusõpetus
  Kontrolltöö nr 11
  kunst- kirjelduse järgi pildi joonistamine
  Kui sa ei taha õpetaja kirjelduse järgi pilti joonistada, siis võid tundi kaasa võtta oma kirjelduse kellestki või millestki ning selle järgi joonistada.
  A4
  NELJAPÄEVkehaline
  eesti keel (õp lk 115-117, tv lk 64-65)E ja K
  Kordamine kontrolltööks ja luuletused
  matemaatika (õp lk 72)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  klassijuhataja
  loodus (õp lk 54-57, tv lk 30-31)
  Meeleelundid
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika (õp lk 73, tv lk 47)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  eesti keel
  eesti keel (õp lk 118-120,111) E ja K
  Luuletused, teema kokkuvõte ja kontrolltöö
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Majapidamispaberi papptoru, papist munakarp, käärid, liim, kartong, guašid.
  ILUSAT KEVADE ALGUST!

  laupäev, 9. märts 2019

  KOKKAMINE GUSTAVI MAJAS

  Kui naised teevad süüa,
  siis mehed …
  Tegelikult pidasid poisid nõu, mis salatit nad tegema hakkavad.

  III TRIMESTRI II NÄDAL

  TEATED
 •  11.03 esita kirjandimapp, milles on mõistekaart, kava, mustand ja puhtand.
 •  13.03 klassiõhtu 14.30-17.00. Esmaspäeval arutame korraldajatega klassiõhtu kava. Pange oma tegevused ja mängud kirja.
 •  14.03 läheb loodusõpetuses vaja erinevaid toiduaineid (tv lk 27- jooki ära küll kaasa võta). Plastlusikad ostab õpetaja.
 • 3.raamat peab olema vastatud 14.03
 •  11.04 läheme Tallinna Skypark`i ja Sõjamuuseumi. Ekskursioon läheb maksma 17 €.

 • Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Etteütlus (selgitame emakeelenädala raames parimad õigekirja tundjad)
                            Hinded saavad etteütluse eest kõik. Etteütluse koostab kooli logopeed.
                            Tunnikontroll "Liht- või liitlause"(esmaspäeval)-õp lk 92
                            
  ESMASPÄEV 
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika (õp lk 60-61, tv lk 39-40)
  Mitmesugused ülesanded
  eesti keel (õp lk 97, tv lk 52-53)K ja E
  Samuel Seebimulli perekond ja tunnikontroll lausete liikide kohta.
  kunst
  A3, pikk joonlaud, värvilised pliiatsid
  muusika

  TEISIPÄEV
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 62-63, tv lk 36,41)
  Mitmesugused ülesanded
  eesti keel (õp lk 98-99, tv lk 54)K
  Õpime raamatu tegelast paremini tundma, kirjutame etteütluse.
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV - 2.tunni ajal esindab meie klassi ülekoolilises emakeele mängus Teele, Jürgen, Lisandra, Karl       
  eesti keel (õp lk 100-105, tv lk 46)K
  E.Raud "Sõjakirves on välja kaevatud"
  inglise keel                                
  muusikaõpetus                                           
  matemaatika (õp lk 64-66, tv lk 43)
  Jagamine kahekohalise arvuga    
  loodusõpetus (õp lk 48-51, tv lk 26-27)
  Meeleelundid- võta kaasa katseasjad (tv lk 27)
  kunst
  A3, seep, vesivärvid
  KLASSIÕHTU

  NELJAPÄEV-emakeelepäev
  kehaline
  eesti keel (õp lk 105, tv lk 55-57)K
  E.Raud "Sõjakirves on välja kaevatud". Tänases tunnis läheb vaja telefoni.
  matemaatika (õp lk 66-67, tv lk 42)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  klassijuhataja
  loodus (õp lk 52-53, tv lk 28-29)
  Meeleelundid
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika (õp lk 68-69, tv lk 44-45)
  Jagamine kahekohalise arvuga
  eesti keel (õp lk 106-107, tv lk 58-59)E
  eesti keel (õp lk 108-,111,  tv lk 60-61)K
  Koondlause ja T.Tellegen "Minu isa"
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Käärid, liim, värvilised pliiatsid
  ILUSAT NÄDALAT!

  reede, 1. märts 2019

  UUS TRIMESTER

  TEATED
 • Too ära tunnistus ning vaata üle, et vanema allkiri oleks olemas.
 •  8.03 läheb töö- ja tehnoloogiaõpetuse II rühm Gustavi majja süüa tegema. Selleks too õpetajale 5 €. Oled vaba 13.00 paiku. Selgita välja, kuidas koju lähed.
 •  9.03 lähevad Jürgen ja  Märten meie kooli 4. klassi esindama matemaatika olümpiaadile.
 •  11.03 tuleb esitada kirjand koos mõistekaardi, kava, mustandi ja puhtandiga. Alustame seda tööd esmaspäeval klassis ja jätkame teistel päevadel. Saad õpetajalt kiletasku, kuhu paneme mõistekaardi, kava, mustani ja puhtandi.
 •  13.03 klassiõhtu 14.30-17.00
 • 3.raamat peab olema vastatud 14.03

 • Hindelised ülesanded
  EESTI KEEL- Kontrolltöö nr 6  (teisipäeval)
                            Kontrolltööks kordame esmaspäeval tv lk 44-45 abil.
                            Poolitamine (reedel)- tunnikontroll poolitamise kohta.
  MATEMAATIKA- Tegime eelmisel trimestril kahekohalise arvuga korrutamise kohta tunnikontrolli ja kontrolltöö. Need hinded tulevad sellesse trimestrisse.
                                    Tunnikontroll (reedel)
  • Tundmatut sisaldava võrduse koostamine (õp ül 929, 936, 937, 942)
  • Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine
  • Ristküliku pindala ja pikkuse/laiuse järgi laiuse/pikkuse leidmine. S=axb   a=S:b    b=S:a

  LOODUS- Kontrolltöö nr 10 (neljapäeval) õp lk 42-47
  • Mõistete paigutamine skeemile (tv ül 6 lk 23)
  • Milliseid elundeid on joonisel kujundatud (õp lk 42 poisi joonis)
  • Elundkonnad ja nende ülesanded (õp lk 44-46, õpi selgeks pildi järgi, mis elundkond on, mis elundid sinna kuuluvad ja mis on elundkonna ülesanne)
  ESMASPÄEV 
  informaatika                                                        
  inglise keel                                                          
  matemaatika (tv lk 32, õp lk 54-55)
  Puuduv tegur
  eesti keel (õp lk 84, tv lk 44-45)E
  Kordame kontrolltööks ja alustame kirjandi kirjutamisega.
  kunst
  Värvilised paberid, A4, käärid, liim
  muusika

  TEISIPÄEV-vastlapäev
  inglise keel
  kehaline kasvatus
  kehaline kasvatus
  matemaatika (õp lk 56, tv lk 10)
  Puuduva jagatava leidmine
  eesti keel
  Koostame kirjandile kava ja teeme kontrolltöö.
  õpiabi
  loodusring                                                  
                                                                              
  KOLMAPÄEV           
  eesti keel (õp lk 85-87, tv lk 46)K
  Uus osa-Kirjeldamine
  inglise keel                                
  muusikaõpetus                                           
  matemaatika (õp lk 57, tv lk 36)
  Puuduva jagaja leidmine         
  loodusõpetus (õp lk 44-47, tv lk 24-25)
  Elundkonnad ja nende ülesanded
  kunst
  Värviline paber, käärid, liim

  NELJAPÄEV
  kehaline
  eesti keel (õp lk 88-91, tv lk 47-49)K
  Aapeli ja "Kummitavad palitud"
  matemaatika (õp lk 58-59)
  Puuduv tegur, jagatav, jagaja
  klassijuhataja
  Esitleme oma referaate. Õpetaja postkastis on referaadid olemas. Ole valmis tutvustama oma referaati. Kui soovid, võid teha esitluse ja saata see minu postkasti - keskla@rakverepk.ee.
  loodus
  Kontrolltöö
  õpiabi

  REEDE
  matemaatika
  Tunnikontroll
  eesti keel
  eesti keel (õp lk 92-93, tv lk 50-51)E
  Liht- ja liitlause. Tunnikontroll poolitamise kohta.
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  töö-ja tehnoloogiaõpetus
  Läheme Gustavi majja.
  ILUSAT NÄDALAT!