teisipäev, 31. oktoober 2017

teisipäev, 24. oktoober 2017

UUS NÄDAL

TEATED
 • Teisipäeval läheb vaja vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte. NB! Kuivatatud leht peab olema täiesti sirge!
 • Sul peab olema loetud 1.novembriks 1 raamat.
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks.
 • Lastekontsert "Vanavanemate jõulud" Jõhvi kontserdimajas on 7.detsembril. Raha (9€) too ära 14.novembriks.
 • Roomajate näitus on koolis 16.novembril. Raha (2€) saab tuua 16.novembrini.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Funktsionaalne lugemine ehk iseseisev töö nr 4- kuulamisülesanne, teksti järgi lausete parandamine, õigete ja valede väidete leidmine, samatähenduslike sõnade leidmine tekstist, lõigu kohta küsimuse moodustamine. Teeme esmaspäeval.
 • Kontrolltöö nr 1-teeme neljapäeval. Kontrolltööks aitab valmistuda teisipäeval saadud kodune leht.
 1. Nimetuste õigekiri-Antud tabel päistega, sina pead sinna alla kirjutama näiteid. Näiteks ilmakaar-pead tooma sinna alla 2 näidet. Selleks vaata üle õp lk 31 mõistekaart.
 2. Teksti parandamine-Kogu tekst on antud väikeste tähtedega, sina pead parandama vead. Selleks tuleta meelde reegleid  (mõistekaardid õp lk 17, 31).
 3. Tabeli täitmine-antud nimisõna, kirjuta sõna juurde ainsus või mitmus. Näiteks on antud sõna kass, sina kirjutad kassid või antud sõna teed, sina kirjutad tee.
 4. Tegusõna pööramine -õpi selgeks tabel õp lk 46. Sa pead teadma ainsuse asesõnu ja mitmuse asesõnu ning antud tegusõna vastava asesõna järgi pöörama.
 5. Jaatav ja eitav kõne-Antud jaatav lause, sina pead lause kirjutama eitavas kõnes. Näiteks: Mina joon. Mina ei joo. Vaata õp lk 46 tabelit.
 6. Tegusõnade tundmine. Antud kahesõnalised laused. Leia tegusõna! Näiteks:Ema itsitab. Isa norskab.
 7. Kahe lihtlause ja kahe laiendatud lihtlause moodustamine (õp lk 54)- Näiteks: Lihtlause-Kass sööb. Laiendatud lihtlause-Väike kass sööb maitsvaid krõbinaid.
 8. Tekstist küsimustele vastuste leidmine- Tekst on koos tunnis loetud ja arutatud.

MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 9 - Mitmetehteline tekstülesanne. Liidetava leidmine.Teeme teisipäeval. Selleks aitab valmistuda esmaspäevane kodune leht.
LOODUSÕPETUS
 • Kontrolltöö nr 2 - Selgroogsed loomad: kalad, kahepaiksed, roomajad. Teeme teisipäeval.
 1. Lünktekst-Selleks loe läbi õp lk 20-21.
 2. Pead oskama nimetada selgroogsete 5 rühma ning kirjutama selle rühma juurde ühe looma nimetuse.
 3. Antud looma joonis. Kirjuta antud kehaosad õigesse kohta. Vaata üle joonised õp lk 22, 24, 26.
 4. Kus saavad hingata roomajad ja kalad? Millega nad hingavad? (Õp lk 22, 26)
 5. Tabeli täitmine-Selleks vaata üle kalade, kahepaiksete ja roomajate paljunemine. Kuidas nende paljunemist nimetatakse, kuidas nende lapsi nimetatakse ja kas laps on sarnane oma vanematega (õp lk 23, 25, 27)
 6. Loetelust kalade, roomajate leidmine. Selleks vaata üle pildid õp lk 23, 27.
 7. Nimeta kahepaiksete ja kalade iseloomulikke tunnuseid ja kirjelda, milleks loomal neid vaja on. Pead tooma 2 näidet ühe looma kohta koos kirjeldusega. Näiteks voolujooneline keha, ujulestad jne.
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 50-52 tv lk 40-41)
Loeme lugu 3.b klassist, proovime lugu jutustada erinevate tegelaste "silmade läbi", seletame väljendeid, kirjutame telegrammidest kokkuvõtteid.
matemaatika (õp lk 35, tv lk 29)
Õpime leidma puuduvat liidetavat.
käeline
Sul läheb vaja A4, valget ja sinist guašši, värvide segamisalust, laia pintslit, musta paberit, kääre, liimi.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 54, tv lk 43-45)
Kordame kontrolltööks, tutvume liht- ja liitlausetega
muusika
matemaatika (õp lk 36, tv lk 29)
Kordame liidetava leidmist, teeme tunnikontrolli, lahendame Halloweeni-teemalisi ülesandeid.
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 2
käeline
Täna läheb vaja A3, tervet musta värvilist paberit, valget guašši, vähemalt 2 väikest kuivatatud vahtralehte, pulgaliimi ja musta vildikat. Kui soovid eriti peenikest kirja teha, võta kaasa korrektor ehk valgenduspliiats.

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kordame liidetava leidmist.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-Täna teeme klassijuhatajatunni asemel eesti keele.
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 53, 55, tv lk 42)
Õpime raamatuid tutvustama.
matemaatika ( õp lk 36)
Õpime leidma puuduvat vähendatavat.
inglise keel
eesti keel (õp lk 56)
Loeme valmimeister Aisoposest, arutleme tema mõtete üle, teeme kontrolltöö.
loodusõpetus (õp lk 30-31, tv lk 22-23)
Uurime lindude rühma.
õpiabi

REEDE-Sõidame välja 8.45. Läheme Nukuteatrisse vaatama etendust "Canterville`i lossi vaim". Pärast etendust läheme vanalinna kummitustuurile. Lõpetame oma Tallinna päeva Mc Donald`sis. Tagasi oleme 16.00 paiku. Võta kaasa jook ja rahakott!
TOREDAT NOVEMBRIT!

esmaspäev, 16. oktoober 2017

NOA LAEV

Sellised näevad välja meie pildid Noa laevast ja suurest veeuputusest.


reede, 13. oktoober 2017

MEIE KALAD KOEVAD

Kalad vist "kuulasid pealt", kui me loodusõpetuse tunnis rääkisime kalade kudemisest ning otsustasid anda meile näitliku õppetunni. Nüüd jääb loota, et neid marjateri keegi ära ei sööks.

UUS NÄDAL

TEATED
 • Too ära jõulumaa raha (13€) 17.oktoobriks
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks
 • 20.oktoobril osaleme Kino Maale filmifestivalil, mille raames tähistatakse  nukufilmi 60. juubelit. 2. ja 3. tunni ajal vaatame saalis nukufilme "Miriami lood", kokku 13 lugu. Kindlasti võiksid filme vaatama tulla ka kodused õed-vennad!
Hindelised ülesanded:
MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 8 - Kahekohaliste arvude lahutamine peast ja kirjalikult. Tuleta meelde arvude kahanev ja kasvav järjekord. Teeme teisipäeval.
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 44-45 tv lk 36)
Loeme lugu Trillest ja Lenast, lahendame loovülesannet, räägime Noast ja tema laevast ja moodustame lauseid.
matemaatika (õp lk 33, tv lk 27)
Õpime kirjalikult lahutama. Võta kaasa joonlaud!
käeline
Sul läheb vaja sinist kartongi, kääre ja liimi.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 46-47, tv lk 37-38)
Leiame tekstidest tegusõnu, pöörame neid. Räägime eitavast ja jaatavast kõnest, kirjutame jutukest oma tavalisest päevast.
muusika
matemaatika (tv lk 27)
Kordame kirjalikku lahutamist ja teeme tunnikontrolli.
loodusõpetus (õp lk 26-27, tv lk 20-21)
Tutvume roomajatega.
käeline
Täna läheb vaja A4, vesivärve ja õlipastelle.

KOLMAPÄEV
matemaatika (õp lk 34, tv lk 28)
Lahendame mitmetehtelisi tekstülesandeid.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 48-49, tv lk 39)
Loeme Trillest ja Lenast edasi, arutleme laste käitumise üle ja kirjutame loost kokkuvõtte.
matemaatika ( tv lk 28)
Lahendame mitmetehtelisi tekstülesandeid.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 27, tv lk 20-21)
Lõpetame roomajate teema ja kui jõuame, mängime kordamiseks Kuldvillakut.
õpiabi

REEDE-Oled vaba 11.05.
kehaline kasvatus
multifilmid
multifilmid


VIHIKUD JA RAAMATUD NURKA! LAHEDAT VAHEAEGA!

laupäev, 7. oktoober 2017

UUS NÄDAL

TEATED
 • Too ära jõulumaa raha (13€) 17.oktoobriks
 • Too ära ülejäänud Tallinna raha (10€) 2.novembriks
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Funktsionaalne lugemine "Liisa päevik" (esmaspäeval)
 • Kokkuvõtlik jutustamine (õp lk 38-39)
MATEMAATIKA
 • Tunnikontroll nr 7 - Kahekohaliste arvude liitmine peast ja kirjalikult. Tuleta meelde arvude kahanev ja kasvav järjekord. Teeme neljapäeval.
          
LOODUSÕPETUS
 • Tunnikontoll nr 2 - Kalad ja kahepaiksed (reedel)
Selleks loe uuesti tähelepanelikult läbi õp lk 22-25 ning vaata kehaosade jooniseid (õp lk 22, 24).

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 38-40 tv lk 30-31)
Tutvume tüdrukuga, kelle nimi on Triibik. Räägime keskkonnasõbralikkusest ja analüüsime erinevaid katkendeid, teeme hindele töö.
matemaatika (õp lk 30, tv lk 24)
Liidame kahekohalisi arve peast.
käeline
Vaja läheb värvilisi pabereid, kääre, pulgaliimi, vildikaid.
õpiabi

TEISIPÄEV-TÄNA ON ÕPETAJA KONVERENTSIL NING MEIL ON ASENDUSÕPETAJA. MEIL ON TÄNA AINULT 3 TUNDI. OLED VABA 11.05.
eesti keel (1 tund)(õp lk 40-41, tv lk 32-33)
Analüüsime katkendite sissejuhatusi, lõpetust, kirjeldame tegelasi, kirjutame ise loole sissejuhatusi, lõppe. Tunnis kirjutame iseseisvalt ühe õnneliku lõpuga muinasjutu.
matemaatika (õp lk 30, tv lk 24)
Liidame kahekohalisi arve, mängime arvutamismänge ja lahendame tekstülesandeid.
muusika


KOLMAPÄEV
matemaatika (õp lk 31, tv lk 25)
Täna kordame kirjalikku liitmist. Võta kaasa väike joonlaud!
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 41, tv lk 33)
Kordame nimisõna mõistet, tuletame meelde mitmust ja tema tunnuseid.
matemaatika (õp lk 32, tv lk 26)
Lahutame kahekohalisi arve peast ja teeme liitmise kohta tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 24-25, tv lk 18-19)
Lõpetame kalade osa ja alustame kahepaiksete uurimist.
õpiabi

REEDE-
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi)-õp lk 42-43, tv lk 34-35)
Loeme Triibikust edasi ja jutustame kokkuvõtlikult 1.osa, otsime tekstist sünonüüme, tegeleme nimisõnade ainsuse ja mitmusega.
matemaatika (õp lk 32-33, tv lk 26)
Lahutame kahekohalisi arve peast ja tuletame meelde kirjalikku lahutamist.
loodusõpetus (õp lk 24-25, tv lk 18-19)
Uurime kahepaikseid edasi. Teeme kalade ja kahepaiksete kohta tunnikontrolli.
arvutiõpetus
Tunnis läheb sul vaja oma meiliaadressi. Kui sul ei ole peas, siis kirjuta oma kasutajanimi ja parool päevikusse või paberile.
TOREDAT NÄDALAT!

teisipäev, 3. oktoober 2017

esmaspäev, 2. oktoober 2017