laupäev, 29. september 2018

MEIE TÖÖDOKTOOBRIKUU ESIMENE NÄDAL

TEATED: 
29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Kontrolltöö nr 1 (teeme teisipäeval)
                          Tööks kordame esmaspäeval tv lk 38-39 harjutustega.
                          Oma raamatu tutvustus A4-le (õp kokkuvõtte ülesanne lk 50)-reedeks
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 2 (teeme esmaspäeval)
 • Peastarvutamine 100 piires
 • Kirjalik arvutamine 10 000 piires
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Avaldiste koostamine
Näited: Lahuta arvude 5346 ja 2387 summast arvude 3000 ja 1737 vahe. Liida arvude 5000 ja 2345 vahele arvude 4389 ja 1894 summa. Ära unusta sulge! Lisaks lahenda uuesti üle ülesanne õpikust (ül 99 lk 41), tegime tehted ka vihikusse.

                                Kontrolltöö nr 1 (teeme neljapäeval)
 • arvsõna ühendamine õige arvuga (tv ül 16 lk 12)
 • arvude koostise uurimine (tv ül 17 lk 13)
 • arvu esitamine järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana (õp lk 22 ja 23 kastid)
 • arvkiire lugemine
 • arvude kasvav ja kahanev järjekord- lisaks pead oskama rooma numbreid järjestada. Selleks pead teadma rooma numbreid XXX-ni.
 • 100 piires arvutamine peast.
 • kirjalik arvutamine 10 000 piires.
 • tekstülesande lahendamine
LOODUSÕPETUS-Tunnikontrollid tunnis loetud ja arutletud  lehekülgede kohta-kolmapäeval ja neljapäeval.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (tv lk 30-32)
Teeme tunnikontrolli nr 2.                                                     
eesti keel (õp lk 43, tv lk 36-39)K ja E
Arutleme "Varastatud kollane jalgratas katkendi üle", täidame kaardi põhjal lünkteksti, kordame kontrolltööks.                                                           
kunst
A3, kartong, käärid, liim, plastiliin
muusika                                                              


TEISIPÄEV-Täna esineb 4.tunni ajal Meisterjaan.
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
kontsert
eesti keel
Kontrolltöö ja õpetaja korjab töövihikud ära. Kontrolli, et nimi oleks peal ja vajalikud harjutused tehtud.
õpiabi/mudilaskoor
loodusring                                                    
                                                                            
KOLMAPÄEV                                          
eesti keel (õp lk 44-47)
Loeme luuletusi ja analüüsime neid. Tutvume L.Tungla luuleraamatutega.                                                        
inglise keel                                                         
muusikaõpetus  
riiklik tasemetöö loodusõpetuses                                           
matemaatika (õp lk 44-45, tv lk 34-35)
Kordame                                                      
loodusõpetus (õp lk 28-31, tv lk 14-15)
Planeet Maa                                            


NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 48-50)
Loeme luuletusi ja lõpetame esimese teema.
matemaatika (tv lk 30-35 tegemata ülesanded)
Kontrolltöö nr 1
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 32-35, tv lk 16-17)
Maa tiirleb ümber Päikese ja pöörleb ümber oma telje.
õpiabi                                                        

REEDE-õpetajate päev. Täna on sinu õpetajaks õp Anna.
aktus
eesti keel (õp lk 51-54, tv lk 40-41)
Alustame uue teemaga ja tutvume A.Perviku ning tema tegelastega.
matemaatika (tv lk 36-37)
Alustame korrutamisega.
Peale sööki oled vaba.
TOREDAT NÄDALAT!

laupäev, 22. september 2018

NELJAS NÄDAL


TEATED:
 • Tunniplaan muutus!
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Jutustamine (õp lk 36-37)
                          Test (reedel)
 • Ristsõna lahendamine raamatute kaante järgi
 • Sel nädalal loetud katkendite kohta küsimustele vastamine täislausega (õpikut võib kasutada)
 • Suur ja väike algustäht ning jutumärgid (skeemid õp lk 18, 26, 38)
 • Sulghäälikute õigekiri
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 2 (neljapäeval)-õp lk 20-27
 • mõisted (õp lk 23, 27)-Pead mõistetele seletuse kirjutama.
 • Mis moodustavad Päikesesüsteemi? Kuidas me kasutame päikeseenergiat?
 • Päike-sul on antud andmed Päikese kohta. Pead nende hulgast leidma õiged.
 • Joonisele planeetide nimede kirjutamine (õige järjekord!)
 • Tabeli järgi lünkteksti täitmine. Tuleta meelde, palju kestab ööpäev Maal ja kui pikk on meie aasta.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll  "Liitmine ja lahutamine 10 000 piires".
                                  Lehel on 24 tehet, millele pead vastuse kirjutama. Päeva, millal teeme, ei oska öelda. Teeme siis, kui tunnis jääb selleks piisavalt aega.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 31-33, tv lk 21-23)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv lk 22! Täna lõpetame lahutamise osa.                                 
eesti keel (õp lk 32-35, tv lk 28-29)K
Kuidas raamatut valida?                                              
kunst  
Võta kaasa väike peegel selfie jaoks. Veel läheb vaja, värvilisi pliiatseid, vildikaid kääre ja liimi.                                                            
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 34-36, tv lk 24-25)
Arvust summa lahutamine
eesti keel (õp lk 36-37, tv lk 30-31)K
G.Oster ja tema teos "Karvased sõrmed"
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                              
eesti keel (õp lk 38-39, tv lk 32-33)E
Uus ortofraafia osa - "Nimetused". Töövihiku harjutuste lahendamiseks vajad telefoni.                                                           
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                               
matemaatika (õp lk 37, tv lk 26-27)
Arvust summa lahutamine                                                
loodusõpetus (õp lk 24-27, tv lk 12-13)
Planeedid                                      
kunst
A3, õlipastellid, vesivärvid.

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 39, tv lk 34-35)E
Nimetuste ja nimede õigekiri. Võta igaks juhuks kaasa ka kirjanduse vihik!
matemaatika (õp lk 38-39, tv lk 28-29)
Arvule vahe liitmine
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 2. Pärast kontrolltöö lahendamist vajad telefoni, et töövihiku ülesannet lahendada.
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 40-43, tv lk 36-37)K ja E
M.Keränen ja tema teos "Varastatud oranž jalgratas". Teeme testi.
matemaatika (õp lk 40-41, tv lk 30-31)
Kirjalik liitmine ja lahutamine. Võta kaasa väike joonlaud!
tööõpetus
tööõpetus
Võta kaasa kingakarp, majapidamispaberi papptoru, paberteip, plastiliin, kase lehti, tammetõrusid, kastanimune, käbisid. Teeme midagi sellist.

TOREDAT SEPTEMBRI LÕPPU!

laupäev, 15. september 2018

KOLMAS NÄDAL

TEATED:
 • 18.09 kell 17.30 lastevanemate üldkoosolek
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Ümberjutustus (esmaspäeval)
                          Jutustamine teksti järgi (õp lk 22-24)
                          Etteütlus- Vaata üle skeemid õp lk 18 ja lk 26 (teeme reedel).
LOODUSÕPETUS- Kontrolltöö nr 1 (kolmapäeval)
 • Õpi selgeks mõisted - õp lk 11, 15, 19. Pead kirjutama nende tähenduse.
 • Lünktekst- sõnad on all antud. Loe läbi õp lk 8-11.
 • Küsimustele vastamine- Loe läbi õp lk 12-14
 • Kas lause on tõene või väär?- Õp lk 16, 19
 • Millega uuritakse maailmaruumi? Miks on vaja kosmonaudile skafandrit?Õp lk 17
 • Arutlemisülesanded- Kas me näeme läbi teleskoobi tuhandete valgusaastate kaugusel olevaid galaktikaid sellistena, nagu nad on? Kas teisel pool maakera elavad inimesed näevad samu tähtkujusid, mida näeme meie? Põhjenda.
 • Põhjanaela joonise järgi (õp lk 10) ilmakaarte kirjutamine joonisele.

MATEMAATIKA - Tunnikontroll nr 1 (esmaspäeval)
 • Arvude kirjutamine arvsõnade järgi (tv ül 16 lk 12)
 • Arvude kirjutamine järkarvude summana (õp lk 22 kast, õp ül 40 lk 22)
 • Neljakohaliste arvude kirjutamine (Näide: kirjuta neljakohaline arv, kus puuduvad sajalised või kirjuta neljakohaline  arv, kus puuduvad ühelised ja kümnelised jne.)
 • Oskad moodustada kolmekohalisi paarisarve
 • Arvu koostise muutmine (tv lk 10-11). Tuleta meelde, et suurendan võrra, tähendab liitmist, suurendan korda - korrutamist, vähendan võrra- lahutamist, vähendan korda-jagamist.
 • Korrutustabeli tundmine
 • Tehete järjekord- Enne korrutan ja jagan, siis liidan ja lahutan! Tuleta meelde kahekohaliste arvude korrutamist ja jagamist ühekohalisega! Näiteks 90:5, 2x35 jne.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 24-25)
Alustame teemaga "Liitmine", lahendame batuudikeskuse ülesandeid ja teeme tunnikontrolli.                                         
eesti keel (õp lk 20-21, tv lk 18-19)K
Kuidas juttu lugeda? Pealkirjastame lõike, iseloomustame tegelasi, kirjutame ümberjutustuse. Võta kaasa kirjanduse vihik!                                                          
kunst
A4, must vildikas, värvilised pliiatsid                                                          
mudilaskoor

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
muusikaõpetus
matemaatika (õp lk 26, tv lk 16)
Liitmise omadused
eesti keel (õp lk 22-25, tv lk 20-21)K
L.Sachar ja tema teos "Pahupidikool kukub kokku".
õpiabi                                                     
                                                                            
KOLMAPÄEV - Täna toimub 8.55-9.40 loeng tubakatoodete kahjulikkusest. Seoses loenguga jääb ära kunst.                                        
eesti keel (õp lk 25-27, tv lk 22-23)E
Loeme teabeteksti ja alustame uue keeleteemaga "Nimed". Õpi homseks pähe skeem õp lk 26.                                                       
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                                
matemaatika (õp lk 27, tv lk 17)
Liitmise omadused. Võta kaasa poe brošüüre, kus on peal toidukaubad koos hindadega. Vaja läheb liimi ja kääre.
eesti keel                                                 
loodusõpetus                                                 
kontrolltöö nr 1

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 27, tv lk 24-25)E
Nimede õigekiri
matemaatika (õp lk 28-29)
Lahutamine
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 20-23, tv lk 10-11)
Päike ja Päikesesüsteem
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 28-31, tv lk 26-27)E ja K
 Kirjutame etteütluse, tutvume R.Reinausi ja tema loominguga. Võta kaasa nii harjutuste kui ka kirjanduse vihik!
matemaatika (õp lk 30-31, tv lk 18-20)
Lahutamine
tööõpetus
Musta kartongi (3 lehte), plastiliini, sirklit.  Kui on, võta kaasa kuldsed-hõbedased pliiatsid.
TOREDAT NÄDALAT JA SÜGISE ALGUST!

laupäev, 8. september 2018

VANAVANEMATE PÄEV


TEINE NÄDAL

TEATED:
 • 18.09 kell 17.30 lastevanemate üldkoosolek
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Etteütlus (tv ül 30 lk 16)
LOODUSÕPETUS
 • ristsõna lahendamine hindele, kasutada saab õpikut.

ESMASPÄEV -Tudu raba
Stardime 8.30 kooli eest. Pane jalga kummikud, selga ilmastikukindel riietus. Võta kaasa jooki ja sööki (grillimisvõimalust meil seekord kahjuks pole). Tagasi oleme 13.30 paiku.                                               
TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
muusikaõpetus
matemaatika (õp lk 16-17, tv lk 10-11)
Arvu järgud
eesti keel (õp lk 12-13, tv lk 4-5) K ja E
Räägime raamatute liikidest. Täna läheb vaja harjutuste vihikut.
õpiabi                                                     
                                                                            
KOLMAPÄEV                                          
eesti keel (õp lk 14-17, tv lk 12-13) K
Tutvume J.Parijõe loominguga, loeme katkendi raamatust "Kui isa kinkis raamatuid".
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                              
matemaatika (õp lk 17, tv lk 12-13)
Arvu järgud - võta kaasa täring!                                                 
loodusõpetus (õp lk 12-15, tv lk 6-7)
Maailmaruum                                              
kunst
A4, liimipulk, käärid, värvilised pliiatsid või vildikad

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 17-19, tv lk 14-15) E
Pealkirjade õigekiri. Tunnis läheb vaja telefoni.
matemaatika (õp lk 18-21, tv lk 14)
Järguühikud
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 16-19, tv lk 8-9)
Täheteadus
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 19, tv lk 16-17)
Pealkirjade õigekiri, teeme etteütluse. Tunnis läheb vaja telefoni.
matemaatika (õp lk 22-23, tv lk 15)
Järguühikud
tööõpetus
tööõpetus
Värvilised paberid (kindlasti läheb vaja pruuni ja beeži), käärid, liim, vahtraleht.
TOREDAT NÄDALAT!