laupäev, 15. september 2018

KOLMAS NÄDAL

TEATED:
 • 18.09 kell 17.30 lastevanemate üldkoosolek
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Ümberjutustus (esmaspäeval)
                          Jutustamine teksti järgi (õp lk 22-24)
                          Etteütlus- Vaata üle skeemid õp lk 18 ja lk 26 (teeme reedel).
LOODUSÕPETUS- Kontrolltöö nr 1 (kolmapäeval)
 • Õpi selgeks mõisted - õp lk 11, 15, 19. Pead kirjutama nende tähenduse.
 • Lünktekst- sõnad on all antud. Loe läbi õp lk 8-11.
 • Küsimustele vastamine- Loe läbi õp lk 12-14
 • Kas lause on tõene või väär?- Õp lk 16, 19
 • Millega uuritakse maailmaruumi? Miks on vaja kosmonaudile skafandrit?Õp lk 17
 • Arutlemisülesanded- Kas me näeme läbi teleskoobi tuhandete valgusaastate kaugusel olevaid galaktikaid sellistena, nagu nad on? Kas teisel pool maakera elavad inimesed näevad samu tähtkujusid, mida näeme meie? Põhjenda.
 • Põhjanaela joonise järgi (õp lk 10) ilmakaarte kirjutamine joonisele.

MATEMAATIKA - Tunnikontroll nr 1 (esmaspäeval)
 • Arvude kirjutamine arvsõnade järgi (tv ül 16 lk 12)
 • Arvude kirjutamine järkarvude summana (õp lk 22 kast, õp ül 40 lk 22)
 • Neljakohaliste arvude kirjutamine (Näide: kirjuta neljakohaline arv, kus puuduvad sajalised või kirjuta neljakohaline  arv, kus puuduvad ühelised ja kümnelised jne.)
 • Oskad moodustada kolmekohalisi paarisarve
 • Arvu koostise muutmine (tv lk 10-11). Tuleta meelde, et suurendan võrra, tähendab liitmist, suurendan korda - korrutamist, vähendan võrra- lahutamist, vähendan korda-jagamist.
 • Korrutustabeli tundmine
 • Tehete järjekord- Enne korrutan ja jagan, siis liidan ja lahutan! Tuleta meelde kahekohaliste arvude korrutamist ja jagamist ühekohalisega! Näiteks 90:5, 2x35 jne.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 24-25)
Alustame teemaga "Liitmine", lahendame batuudikeskuse ülesandeid ja teeme tunnikontrolli.                                         
eesti keel (õp lk 20-21, tv lk 18-19)K
Kuidas juttu lugeda? Pealkirjastame lõike, iseloomustame tegelasi, kirjutame ümberjutustuse. Võta kaasa kirjanduse vihik!                                                          
kunst
A4, must vildikas, värvilised pliiatsid                                                          
mudilaskoor

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
muusikaõpetus
matemaatika (õp lk 26, tv lk 16)
Liitmise omadused
eesti keel (õp lk 22-25, tv lk 20-21)K
L.Sachar ja tema teos "Pahupidikool kukub kokku".
õpiabi                                                     
                                                                            
KOLMAPÄEV - Täna toimub 8.55-9.40 loeng tubakatoodete kahjulikkusest. Seoses loenguga jääb ära kunst.                                        
eesti keel (õp lk 25-27, tv lk 22-23)E
Loeme teabeteksti ja alustame uue keeleteemaga "Nimed". Õpi homseks pähe skeem õp lk 26.                                                       
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                                
matemaatika (õp lk 27, tv lk 17)
Liitmise omadused. Võta kaasa poe brošüüre, kus on peal toidukaubad koos hindadega. Vaja läheb liimi ja kääre.
eesti keel                                                 
loodusõpetus                                                 
kontrolltöö nr 1

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 27, tv lk 24-25)E
Nimede õigekiri
matemaatika (õp lk 28-29)
Lahutamine
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 20-23, tv lk 10-11)
Päike ja Päikesesüsteem
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 28-31, tv lk 26-27)E ja K
 Kirjutame etteütluse, tutvume R.Reinausi ja tema loominguga. Võta kaasa nii harjutuste kui ka kirjanduse vihik!
matemaatika (õp lk 30-31, tv lk 18-20)
Lahutamine
tööõpetus
Musta kartongi (3 lehte), plastiliini, sirklit.  Kui on, võta kaasa kuldsed-hõbedased pliiatsid.
TOREDAT NÄDALAT JA SÜGISE ALGUST!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar