laupäev, 29. september 2018

OKTOOBRIKUU ESIMENE NÄDAL

TEATED: 
29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Kontrolltöö nr 1 (teeme teisipäeval)
                          Tööks kordame esmaspäeval tv lk 38-39 harjutustega.
                          Oma raamatu tutvustus A4-le (õp kokkuvõtte ülesanne lk 50)-reedeks
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 2 (teeme esmaspäeval)
 • Peastarvutamine 100 piires
 • Kirjalik arvutamine 10 000 piires
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Avaldiste koostamine
Näited: Lahuta arvude 5346 ja 2387 summast arvude 3000 ja 1737 vahe. Liida arvude 5000 ja 2345 vahele arvude 4389 ja 1894 summa. Ära unusta sulge! Lisaks lahenda uuesti üle ülesanne õpikust (ül 99 lk 41), tegime tehted ka vihikusse.

                                Kontrolltöö nr 1 (teeme neljapäeval)
 • arvsõna ühendamine õige arvuga (tv ül 16 lk 12)
 • arvude koostise uurimine (tv ül 17 lk 13)
 • arvu esitamine järkarvude summana ja järguühikute kordsete summana (õp lk 22 ja 23 kastid)
 • arvkiire lugemine
 • arvude kasvav ja kahanev järjekord- lisaks pead oskama rooma numbreid järjestada. Selleks pead teadma rooma numbreid XXX-ni.
 • 100 piires arvutamine peast.
 • kirjalik arvutamine 10 000 piires.
 • tekstülesande lahendamine
LOODUSÕPETUS-Tunnikontrollid tunnis loetud ja arutletud  lehekülgede kohta-kolmapäeval ja neljapäeval.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (tv lk 30-32)
Teeme tunnikontrolli nr 2.                                                     
eesti keel (õp lk 43, tv lk 36-39)K ja E
Arutleme "Varastatud kollane jalgratas katkendi üle", täidame kaardi põhjal lünkteksti, kordame kontrolltööks.                                                           
kunst
A3, kartong, käärid, liim, plastiliin
muusika                                                              


TEISIPÄEV-Täna esineb 4.tunni ajal Meisterjaan.
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
kontsert
eesti keel
Kontrolltöö ja õpetaja korjab töövihikud ära. Kontrolli, et nimi oleks peal ja vajalikud harjutused tehtud.
õpiabi/mudilaskoor
loodusring                                                    
                                                                            
KOLMAPÄEV                                          
eesti keel (õp lk 44-47)
Loeme luuletusi ja analüüsime neid. Tutvume L.Tungla luuleraamatutega.                                                        
inglise keel                                                         
muusikaõpetus  
riiklik tasemetöö loodusõpetuses                                           
matemaatika (õp lk 44-45, tv lk 34-35)
Kordame                                                      
loodusõpetus (õp lk 28-31, tv lk 14-15)
Planeet Maa                                            


NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((õp lk 48-50)
Loeme luuletusi ja lõpetame esimese teema.
matemaatika (tv lk 30-35 tegemata ülesanded)
Kontrolltöö nr 1
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 32-35, tv lk 16-17)
Maa tiirleb ümber Päikese ja pöörleb ümber oma telje.
õpiabi                                                        

REEDE-õpetajate päev. Täna on sinu õpetajaks õp Anna.
aktus
eesti keel (õp lk 51-54, tv lk 40-41)
Alustame uue teemaga ja tutvume A.Perviku ning tema tegelastega.
matemaatika (tv lk 36-37)
Alustame korrutamisega.
Peale sööki oled vaba.
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar