teisipäev, 23. oktoober 2018

TEATED:
 • Kanna helkurit, sest kooli juures kontrollitakse helkurite olemasolu.
 • Täida Kuu faaside tabelit ja võta tabel kolmapäeval kindlasti kaasa.
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
 • 1.11 sul peab olema vastatud 1.raamat
 • 29.11-2.11 luuletuse vastamine peast. Vali õpikust lk 86-89 üks luuletus ja õpi see pähe. Vastata saab esmaspäevast reedeni. Ise valid aja. Vastamistähtaeg on 2.11 2.vahetunnini.
 • 2.11 läheme tööõpetuse tunni raames (need, kel on praegu tööõpetus) Gustavi majja süüa tegema. Selleks too õpetajale 5€ hiljemalt 1.novembriks.
 • 5.11 esitada rühmatöö "Minientsüklopeedia pillidest"
 • 8.11 kooli aulas 3D planetaarium. Vaatame 3.tunni ajal filmi "Elu tekkimine". Pilet kinno on 3€.
 • 14.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€). Raha saab tuua 13.novembrini.
 • 16.11 on kodus õppimise päev. Õpetajad külastavad Konguta kooli. Kodus õppimise ülesanded tulevad blogisse.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Luuletuse esitamine peast (õp lk 86-89). Vali 1 luuletus ning õpi seda ilmekalt esitama. Vastata saab selle nädala jooksul. Reede on viimane päev vastamiseks.
Kontrolltöö nr 2 (reedel)- Kontrolltööks valmistab sind ette tv lk 62-63. Mitu ülesannet on pühendatud lühenditele (õp lk 72). Õpi need selgeks!
MATEMAATIKA- Kontrolltöö nr 2 (teisipäeval)
 • Korrutamine ja jagamine
 • Jäägiga jagamine
 • Tehete järjekord- Korda üle kirjalik liitmine ja lahutamine.
 • Tekstülesannete lahendamine
 • Skeemi järgi arvutamine ja skeemi juurde tekstülesande kirjutamine.

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika ( tv lk 47-48)
Kordame                     
eesti keel (õp lk 74-77, tv lk 54-55)K
Helju Rammo ja tema looming. Tunnis läheb sul vaja mõlemat vihikut.                                      
kunst
A3, liim, must vildikas, korrektorpliiats (mitte lint), torkimiseks naaskel või sukanõel.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika
Kontrolltöö nr 2
eesti keel (õp lk 80-83, tv lk 58-59)K
I.Tomusk ja "Johannese oratoorium"
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV -HALLOWEEN!!! Tule kooli kõrvitsaks maskeerituna ning võta kaasa raha, sest täna on avatud puhvet!                                            
eesti keel (õp lk 78-79, 84-85, tv lk 56-61)K
Kuidas teabeteksti lugeda? Ka täna läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                               
matemaatika (õp lk 70-72, tv lk 50-51)
Täht arvu tähisena                                           
loodusõpetus
Võta tänasesse tundi kaasa oma Kuu-vaatlus. Analüüsime vaatlustulemusi ja mängime kordamiseks "Kuldvillakut".
kunst
Värvilised paberid, käärid, liim

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (tv lk 62-63, õp lk 86-88)E ja K
Kordame kontrolltööks ja loeme luuletusi.
matemaatika (õp lk 73-75, tv lk 52-53)
Täht arvu tähisena
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 50-51, tv lk 26)
Gloobus
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 88-91)E ja K
Loeme luuletusi, teeme kontrolltöö ja alustame uue teemaga.
matemaatika (õp lk 76-78)
Kirjalik korrutamine
töö- ja tehnoloogia-Läheme Gustavi majja (Pikk 28) süüa tegema. Sealt läheb igaüks koju.
töö- ja tehnoloogia
ALUSTAME UUE HOOGA!laupäev, 13. oktoober 2018

TEATED:
 • Täida Kuu faaside tabelit
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
 • Jagasime eesti keele kokkuvõtva töö tegemiseks end rühmadesse (õp lk 90). Jagage rühmas ära pillid, mida uurima hakkate.
 • 1.11 peab olema vastatud 1.raamat
 • 2.11 läheme tööõpetuse tunni raames (need, kel on praegu tööõpetus) Gustavi majja süüa tegema. Selleks too õpetajale 5€ hiljemalt 1.novembriks.
 • 14.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€). Raha saab tuua 13.novembrini.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Etteütlus (neljapäeval)
                          Õpi selgeks õp lk 68 võõrsõnade õigekiri. Nende sõnadega tuleb etteütlus.
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 3 (kolmapäeval)-õp lk 28-37
 • mõisted (õp lk 35, 39)-Pead mõistetele seletuse kirjutama.
 • Maa tekkimine (õp lk 29)-sul on antud laused, pead need õigesse järjekorda panema.
 • Mille poolest erineb Maa teistest planeetidest ?(õp lk 28)-pead leidma loetelust õiged väited.
 • Mis on raskusjõud ja gravitatsioon? (õp lk 30, vaata üle ka tv ül 3 lk 15 lünktekst)-pead koostama laused ja valima lünkteksti õiged sõnad.
 • Ööpäeva ja aastaaegade vaheldumine (õp lk 32-33)- loetelust sobivate väidete valimine.
 • Kuu- ja päikesevarjutus (õp lk 34, tv ül 6 lk 17)- joonisele Kuu joonistamine
 • Kuu faasid (õp lk 37, tv ül 3 lk 20)-antud pildiseeria vales järjekorras. Pead reastama pildid alates Kuu loomisest.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 3 (teisipäeval)
 • Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (õp ül 159, 166)
 • Jäägiga jagamine (õp ül 173)
 • Tekstülesande lahendamine

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 62-64, tv lk 44)
Jäägiga jagamine                            
eesti keel (õp lk 68-69)E
Sõnaraamatu kasutamine. Võta tänasesse tundi kindlasti kaasa telefon, sest uurime sõnaraamatute veebiversioone.                                          
kunst
A3, A4, viltpliiatsid
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 65, tv lk 45)
Jäägiga jagamine ja tunnikontroll nr 3.
eesti keel (tv lk 48-49)
Teeme tööd "Võõrsõnastikuga". Võta kaasa telefon!
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                              
eesti keel (õp lk 70-71, tv lk 50-51)K
Kuidas teabeteksti lugeda? Ka täna läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                               
matemaatika (õp lk 66-67)
Tehete järjekord                                             
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 3                               
kunst
A3, õlipastellid, vesivärvid

NELJAPÄEV-HELKURITE KONTROLL!!!
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 72-73, tv lk 52-53)E
Lühendid, teeme etteütlus.
matemaatika (õp lk 67)
Tehete järjekord
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 46-49, tv lk 24-25)
Uus osa- "Planeet Maa".
õpiabi                                                        

REEDE
matemaatika
Vaja läheb vihikut, täringut ja nuppu.
kino
kino
Peale sööki oled vaba.
TOREDAT VAHEAEGA!!!


laupäev, 6. oktoober 2018

OKTOOBRI TEINE NÄDAL

TEATED: 
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
 • Kolmapäeval saad loodusõpetuses koduse vaatlusprojekti lehe, mida pead täitma 2 nädala jooksul.
 • Eesti keeles alustasime uue teemaga. Selle teema lõpuks pead õppima 1 luuletuse pähe (õp lk 86-89) ja rühmatööna peab valmima minientsüklopeedia pillidest (õp lk 90). Täpsemat tähtaega ei oska öelda (igal juhul on see peale vaheaega), sest see oleneb meie tundide tempost. Oska oma aega planeerida!

Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-Test (reedel)
 • poolitamine
 • töö sõnaraamatuga ("Võõrsõnastik" ja "Eesti õigekeelsussõnaraamat")
 • sulghäälikute õigekiri
 • töö teatmeteose tekstiga
MATEMAATIKA- Test "Tehete järjekord avaldises" (teeme teisipäeval)
                                  Sul on 16 tehet, pead neile leidma vastuse.
                                  Test "Korrutustabel" (kolmapäeval)


ESMASPÄEV -muusika jääb ära!                                             
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 50-51, tv lk 38-39)
Kontrolli, et sul oleks täidetud tv ül 54 lk 37! Korrutame ja tuletame meelde korrutamise omadusi.                   
eesti keel (tv lk  40-42, õp lk 55-57)
Lõpetame härra Lugemishullu ülesanded ja uurime teabekirjanduse liike. Tunnis läheb vastuste leidmiseks vaja telefoni.                                            
kunst  
Vaja läheb A4, musta värvilist paberit, pulgaliimi.
                                                              
TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 52-55, tv lk 40-41)
Summa korrutamise olemus. Teeme testi
eesti keel (õp lk 36-37, tv lk 43)K
Lucy ja Stephen Hawking ning nende teos "Georg ja universumi salavõti".
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                              
eesti keel (õp lk 62-63, tv lk 44-45)E
Väga oluline osa, mis peab selgeks saama- "Poolitamine"                                                           
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                               
matemaatika (õp lk 54-55, tv lk 40-41)
Teeme testi ja jätkame eile alustatud teemaga.                                               
loodusõpetus (õp lk 36-39, tv lk 20-21)
Maa kaaslased. Kuu satelliidid . Saad Kuu faaside vaatlemislehe, mida täidad 2 nädalat.                           
kunst
Vaja läheb A4, õlipastelle (kontrolli, et sul oleks valge õlipastell) ja vesivärve.

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel ((tv lk 45-47, õp lk 64-67)E ja K
Õpime õigesti poolitama ja tutvume Markus Saksatamme ning tema teose "Külaline Okidoki planeedilt"
matemaatika (õp lk 56-59, tv lk 42-43)
Alustame jagamisega
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 40-43, tv lk 22-23)
Meie suure teema viimane osa - "Päikesesüsteemi väikekehad".
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 68-69, tv lk 48-49) E
Sõnaraamatute kasutamine. Võta kaasa telefon, sest ÕS-e pole klassis palju. Teeme testi.
matemaatika (õp lk 56-59, tv lk 42-43)
Jagame ja mängime ettevalmistuseks jäägiga jagamisele "Tikumängu".
tööõpetus
tööõpetus
Hakkame punuma. Selleks tee valmis sõrestik, milles on paaritu arv lõimelõngu. Võta kaasa sukanõel ja erinevaid lõngu.
Siin pilt sõrestikust (1.pilt).
TOREDAT NÄDALAT!