laupäev, 13. oktoober 2018

TEATED:
 • Täida Kuu faaside tabelit
 • 29.10 too ära jõulumaa pileti raha (12 €)
 • Jagasime eesti keele kokkuvõtva töö tegemiseks end rühmadesse (õp lk 90). Jagage rühmas ära pillid, mida uurima hakkate.
 • 1.11 peab olema vastatud 1.raamat
 • 2.11 läheme tööõpetuse tunni raames (need, kel on praegu tööõpetus) Gustavi majja süüa tegema. Selleks too õpetajale 5€ hiljemalt 1.novembriks.
 • 14.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€). Raha saab tuua 13.novembrini.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Etteütlus (neljapäeval)
                          Õpi selgeks õp lk 68 võõrsõnade õigekiri. Nende sõnadega tuleb etteütlus.
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 3 (kolmapäeval)-õp lk 28-37
 • mõisted (õp lk 35, 39)-Pead mõistetele seletuse kirjutama.
 • Maa tekkimine (õp lk 29)-sul on antud laused, pead need õigesse järjekorda panema.
 • Mille poolest erineb Maa teistest planeetidest ?(õp lk 28)-pead leidma loetelust õiged väited.
 • Mis on raskusjõud ja gravitatsioon? (õp lk 30, vaata üle ka tv ül 3 lk 15 lünktekst)-pead koostama laused ja valima lünkteksti õiged sõnad.
 • Ööpäeva ja aastaaegade vaheldumine (õp lk 32-33)- loetelust sobivate väidete valimine.
 • Kuu- ja päikesevarjutus (õp lk 34, tv ül 6 lk 17)- joonisele Kuu joonistamine
 • Kuu faasid (õp lk 37, tv ül 3 lk 20)-antud pildiseeria vales järjekorras. Pead reastama pildid alates Kuu loomisest.
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 3 (teisipäeval)
 • Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (õp ül 159, 166)
 • Jäägiga jagamine (õp ül 173)
 • Tekstülesande lahendamine

ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 62-64, tv lk 44)
Jäägiga jagamine                            
eesti keel (õp lk 68-69)E
Sõnaraamatu kasutamine. Võta tänasesse tundi kindlasti kaasa telefon, sest uurime sõnaraamatute veebiversioone.                                          
kunst
A3, A4, viltpliiatsid
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 65, tv lk 45)
Jäägiga jagamine ja tunnikontroll nr 3.
eesti keel (tv lk 48-49)
Teeme tööd "Võõrsõnastikuga". Võta kaasa telefon!
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                              
eesti keel (õp lk 70-71, tv lk 50-51)K
Kuidas teabeteksti lugeda? Ka täna läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                               
matemaatika (õp lk 66-67)
Tehete järjekord                                             
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 3                               
kunst
A3, õlipastellid, vesivärvid

NELJAPÄEV-HELKURITE KONTROLL!!!
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 72-73, tv lk 52-53)E
Lühendid, teeme etteütlus.
matemaatika (õp lk 67)
Tehete järjekord
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 46-49, tv lk 24-25)
Uus osa- "Planeet Maa".
õpiabi                                                        

REEDE
matemaatika
Vaja läheb vihikut, täringut ja nuppu.
kino
kino
Peale sööki oled vaba.
TOREDAT VAHEAEGA!!!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar