laupäev, 1. oktoober 2016

OKTOOBRIKUU

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Esmaspäeval saan uue arvutamislehe, mida kannan iga päev kaasas! Uue värvimislehe tähtajaks on 1. november.
Hindelised ülesanded
Eesti keel-Pildi järgi muinasjutu kirjutamine (tv harj 4 lk 33) reedeks. Kirjuta muinasjutt A4-le ja illustreeri.
                  "Lumeeide "muinasjutu jutustamine. Sind aitab kava ja pildiseeria. Vastamine on  neljapäeval ja reedel.
                  Funktsionaalne lugemine-töö tekstiga.
                  Kirjatehnika- kirjutame tunnis koos kokkuvõtet ja õpetaja hindab minu käekirja.
Matemaatika-Töö nr 3 (teisipäeval)
  • Sirglõikude mõõtmine sentimeetrites ja millimeetrites
  • Antud pikkustega sirglõikude joonestamine (näiteks MS=48mm, LM=5 cm)
  • Piltide mõõtmine ja nende järgi lausete lõpetamine
  • Arvutamine 20 piires
Loodus-Kontrolltöö (tr lk 10-23) reedel
              Loe hoolikalt üle värvitud laused tr lk 10-23
              Korda üle lehtpuude nimetused, okaspuude nimetused, põõsaste ja puhmaste nimetused. Ülesanne käsib sul värvida lehtpuud ühte värvi, okaspuud teist värvi, põõsad kolmandat värvi ja puhmad neljandat värvi.


ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 46-49, tv lk 29)
Läheme Muinasjutumaale, jutustame muinasjutte ja loeme Aabi lugemispäevikut.
Matemaatika (tr lk 30-31)
Kordame homseks tööks.
Käeline
Sul läheb vaja A4.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 50-51, tv lk 30-31)
Loeme uue muinasjutu, tuletame meelde küsisõnu, moodustame küsilauseid, kirjutame naljalugu.
Matemaatika
Testi täitmine.Võta kaasa uus värvimisleht!
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV-õpetajate päev
Täna on minu õpetajateks Kristel ja Kaileen.Täna on meil 3 tundi, siis läheme sööma ja peale sööki koju.
Aktus
Muusika
Eesti keel (õp lk 52-55)
Loeme muinasjuttu ja teeme jutustamiseks kava.

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 52-55, tv lk 32-33)
Jutustame muinasjuttu "Lumeeit", täidame muinasjutu kohta Venni-diagrammi, moodustame küsilauseid.
Matemaatika (tr lk 32-33)
Uurime tasapinnalisi geomeetrilisi kujundeid.
Loodus
Kontrolli, et sul oleks tehtud tv lk 13. Täna kordame kontrolltööks. Võta kaasa erineva kujuga värvilisi sügislehti.
Klassijuhataja
Täna räägib Kevin oma seiklustest Sõbrakesega ja peame Karu-koosolekut.
Käeline
Sul läheb vaja veetopsi, PVA-d, pintslit. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.


REEDE
Eesti keel (tv lk 34)
Täidame kordamislehekülge, kirjutame koos muinasjutust kokkuvõtet ja teeme funktsionaalse lugemise testi.
Matemaatika (tr lk 34-35)
Tuletame meelde liiklusmärke, arvutame.
Kehaline
Loodus
Kontrolltöö
Inglise keel soovijatele

ILUSAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar