laupäev, 18. november 2017

UUS NÄDAL

Algab jäätmetekke vähendamise nädal.
Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL
 • Iseseisev töö nr 7-kuulamisülesanne, küsimuste järgi kutse koostamine, töö tekstiga, silbitamine, täishääliku pikkus, töö kalendriga.

MATEMAATIKA
Algab korrutustabeli õppimine. Sel nädalal tuleb sul pähe õppida korrutamine arvuga 2, 3, 4, 5, 6 ja 10.
 • Tunnikontroll nr 12 (teeme kolmapäeval)
 1. Peas peab olema 2- ja 4-ga korrutustabel, mis tuleb kuulamisülesandena ning vastuse kirjutamiseks pole kaua aega. Õpi 2- ja 4-ga korrutamine korralikult pähe!!!!
 2. Pead oskama avaldisest leida, kus on tegur, korrutis, jagatav, jagaja ja jagatis.
 3. Lahendada tekstülesandeid
LOODUS
 • Kontrolltöö nr 4-Taimed. Mürgised taimed (teeme reedel)
 1. Pead tundma piltidelt ära mürgised taimed (õp lk 40-43)
 2. Teksti parandamine- selleks loe läbi õp lk 36-37
 3. Küsimustele vastamine-vaata joonist õp lk 37(mida vajab taim, et toota suhkrut), õp lk 38 (taimtoiduliste, segatoiduliste ja lihatoiduliste loomade söök), õp lk 36 taimede paljunemine (õistaimed, okaspuud, sõnajalg- ja sammaltaimed)
 4. Loetelust kiskjate, taimtoiduliste ja segatoiduliste leidmine (õp lk 38)
 5. Taime osad (õp lk 37)

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 70-71, tv lk 56-57)
Loeme ägeda loo Tom Gates`ist ja tema sõpradest, räägime oma "muusikalisest maitsest", tuletame meelde ainsust ja mitmust, kirjutame oma hobidest.
matemaatika (õp lk 46, tv lk 40)
Tegeleme jagamisega.
käeline
Sinine terve A4, pulgaliim. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi)(õp lk 72-73, tv lk 58-59)
Liidame lauseid, tutvume mõistega liitlause, õpime kasutama jutumärke, koostame teksti põhjal kahekõnesid ja tuletame meelde sidesõnu, mis tahavad enda ette koma.
muusika
matemaatika  (õp lk 47, tv lk 41)
Korrutame ja jagame arvuga 2 ja 4. Tuletame meelde, et kui leiame arvust pool, siis jagame 2-ga ja kui veerandi, siis jagame 4-ga.
loodusõpetus (õp lk 40-41, tv lk 30)
Räägime mürgistest taimedest.
käeline
Tume värviline paber, valge guašš

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kordame 2- ja 4-ga korrutamast ja jagamist, teeme tunnikontrolli.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV-täna ei ole õpiabi!
liiklusring kell 8.00
eesti keel (õp lk 74, tv lk 60)
Loeme Tomist edasi, harjutame komade panekut.
matemaatika ( õp lk 48, tv lk 42)
Korrutame arvudega 3 ja 6.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 42-43, tv lk 31)
Jätkame mürgiste taimedega.

REEDE-
kehaline kasvatus
 eesti keel (2 tundi) (õp lk 75, tv lk 61)
Räägime ootamatust lõpplahendusest, mõtleme loodele lõppe üksi ja rühmas, jutustame pildiseeria järgi.
matemaatika (õp lk 49, tv lk 43)
Korrutame ja jagame arvuga 5 ja 10.
loodusõpetus
Kontrolltöö nr 4
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar