reede, 5. jaanuar 2018

UUS AASTA

 • Kui sul on kodus veel eesti keele, matemaatika ja loodusõpetuse õpik, siis too need ära.
 • Kontrolli, et su jooneline ja ruuduline vihik oleksid koolis.
 • Saad uued õpikud. Kirjuta nendesse oma nimi ning pane kaaned ümber!
 • 18.01 on koolis 4.tunni ajal teater "Öine seiklus". Pilet maksab 2.50. Raha saab tuua 18. jaanuarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Selle nädala kokkuvõttev test (reedel)
 • Lõikude järjestamine jutuks ja info otsimine lõikudest
 • Sõnaliikide määramine-nimi-, omadus- ja tegusõna
 • Lauselõpumärkide ja komade panek
 • Suur ja väike algustäht
MATEMAATIKA- Kordav test (teisipäeval)
 • tehete järjekord
 • tekstülesannete lahendamine
                                 Tunnikontroll  nr 20 ja 21 (neljapäeval)
 • puuduva jagatava ja jagaja leidmine
 • tekstülesande lahendamine
 • teksti järgi tähte sisaldava võrduse koostamine
 • töö joonisega-sirglõigult punktide leidmine
 • töö joonisega- ristuvate ja lõikuvate sirgete leidmine
ESMASPÄEV-Täna on Alice`i sünnipäev
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 2-7 , tv lk 4-5 )
Tutvume uue õpiku ja töövihikuga. Loeme lugu väikesest nõiast, jaotame teksti osadeks, järjestame lõike, vastame küsimustele, kordame asesõnu ning analüüsime tegelaste käitumist.
matemaatika ja käeline(õp lk 4-5 , tv lk 4-5)
Tänases tunnis läheb vaja teravat harilikku, kustukat ja joonlauda! Õpime, kuidas geomeetriliste kujundite abil loomi joonistada. Uurime näo proportsioone ja joonistame inimeste nägusid.
matemaatika ja käeline (õp lk 4-5, tv lk 4-5)
Õpime kujutama perspektiivi.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 8-9, tv lk 6-7)
Loeme väikesest nõiast edasi, jutustame kavapunktide järgi, ennustame lõikudele lõppe, vastame küsimustele ja uurime põhjalikult asesõnu.
muusika
matemaatika  (õp lk 6, tv lk 6)
Mis on sirglõik? Mis on sirge? Teisendame mõõtusid. Vaja läheb joonlauda ja teravat harilikku! Teeme kordava testi.
loodusõpetus (õp lk 8-9, tv lk 4-5)
Algab füüsika! Täna räägime jõust. Teeme katseid, täidame tabeleid.
käeline
Sul läheb vaja 1 väikest pilti, millel on mingi asi või elusolend või sa ise. Pilt peab olema lõigatud neljakandiliseks ning pilt võiks olla tikutoosisuurune. Veel läheb vaja A4, joonlauda ja vildikaid.

KOLMAPÄEV
matemaatika(õp lk 7, tv lk 7)
Uurime, mis vahe on ristuvatel ja lõikuvatel sirgetel.
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)
Ujumine!!! Võta kaasa ujumis- ja pesemisasjad!

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  (tv lk 8-9)
Kordame I poolaastal õpitud ortogramme, loeme volbriööst.
matemaatika ( õp lk 8, tv lk 8)
Uurime paralleelsust. Tänases tunnis läheb vaja lisaks joonlauale ka nurklauda (täisnurkse kolmnurga kujuline joonlaud- õp ül 1 lk 8 punane joonlaud ongi nurklaud). Lisaks mängime ja uurime optilisi illusioone ning teeme tunnikontrolli.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 8-9, tv lk 4-5)
Lõpetame jõu teema ja kui jõuame alustame kiiruse teemaga. Võta kaasa kalkulaator!
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 10-11)
Loeme väikesest nõiast edasi. Moodustame ise lõikude kohta küsimusi, iseloomustame tegelasi. Teises tunnis teeme testi.
matemaatika (õp lk 9, tv lk 9)
Joonestame murdjoont, räägime otspunktidest ja tippudest, uurime lahtist ja kinnist murdjoont. Ka täna läheb vaja joonlauda ja teravat harilikku ning murdjoone meisterdamiseks on vaja plastiliini. Ülejäänud asjad ostab õpetaja.
loodusõpetus (õp lk 10-11, tv lk 6-7)
Tänaseks teemaks on liikumine. Õpime valemi järgi keskmist kiirust arvutama, teeme katseid. Võta kaasa kalkulaator ja stopper! Poisid, meil on klassis katse tegemiseks vaja 2 väikest autot. Loodan teie peale, sest mina enam autodega ei mängi.
arvutiõpetus
TOREDAT UUT AASTAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar