laupäev, 7. aprill 2018

UUS NÄDAL

TEATED
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini. Meil on vabu kohti, kutsu sõber kaasa!

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL-Vana tasemetöö (reedel)
  • Kuulamisülesanne ja töö tabeliga, antud sõnadest lausete moodustamine
  • Jutu lugemine, lünkadesse sobivate sõnade kirjutamine (sõnad on antud), jutu kohta küsimustele vastamine, õigete väidete leidmine
  • Skeemi kohta küsimuste esitamine
                     

MATEMAATIKA- Kontrolltöö (kolmapäeval)
  • Rahaarvutused- antud rahatäht ja arv palju neid rahatähti on. Mitu eurot on kokku? (õp ül 1 lk 48).
  • Nulliga lõppevate arvude korrutamine ja jagamine (õp ül 3, 4 lk 50, ül 4 lk 51)
  • Puuduva arvu leidmine (õp ül 3 lk 48, ül 3 lk 49)
  • Teisendamine: korda üle pikkusühikute, massiühikute ja ajaühikute teisendamine (õp ül2, 3, 5, 6, 8 lk 56)
  • Võrratus (korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100)
  • Kahekohalise arvu korrutamine ja jagamine (õp ül 1 ja 5 lk 57)
  • Tekstülesannete lahendamine. Korda üle, et võrra rohkem/ vähem tähendab liitmist/lahutamist, korda rohkem/vähem tähendab korrutamist/jagamist.

ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 82-83,tv lk 74-75)
Õpime sõnaraamatuid kasutama, otsime sõnadele tähendusi, koostame lauseid.
matemaatika (õp ja tv lk 56-57)
Kordame
käeline
Värvilised paberid, käärid, liim, A4
õpiabi

TEISIPÄEV-16.00 pesakastide meisterdamine koolis. Võta kaasa tööriistad!
eesti keel (2 tundi) (õp lk 84-85, tv lk 76-77)
Teeme tööd sõnaraamatuga, uurime sõnade tähendusi ja sõnaraamatus esinevaid lühendeid.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 58-59)
Kordame rühmades koera-teemadel.
loodusõpetus (õp lk  tv lk 50-51, tv lk 42-43)
Analüüsime kontrolltöö vigu, alustame uue teemaga-Kool. Räägime eestikeelse kooli ajaloost, proovime lugeda üht vana aabitsast, vaatame katkendeid "Kevadest".
käeline
Värvilised pliiatsid


KOLMAPÄEV
matemaatika
Kontrolltöö
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV-Täna on koolis mustkunstietendus!
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 86, tv lk 78)
da-vormi õigekiri, pöörame sõnu, tuletame meelde i ja j õigekirja.
matemaatika ( õp ja tv lk 60)
Tutvume murdudega
inglise keel
klassijuhataja-mustkunstnikud
loodusõpetus  (õp lk 52-53, tv lk 44-45)
Lõpetame Kooli-teema ja alustame traditsioonidega.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 87, tv lk 79)
Loeme Paabeli tornist, leiame märkidele tähendusi.
matemaatika (õp ja tv lk 62)
Mis on murd? Räägime, mida näitab murru ülemine ja alumine number. Õpime tervikust osa leidma, voldime.
loodusõpetus (õp lk 52-53, tv lk 44-45)
Räägime tähtpäevadest ja kommetest, mängime vanu mänge.
arvutiõpetus
ILUSAT KEVADET!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar