reede, 16. märts 2018

UUS NÄDAL


TEATED
 22.03 kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek
12.04 on koolis mustkunstietendus (2€)
17.04 ekskursioon Tallinnasse. Raha  (19€) saab tuua 16.aprillini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Test (vana tasemetöö)- reedel
 • Kuulamisülesanne
 • Kuulamisülesande järgi väidete parandamine
 • Sisult valede lausete õigeks parandamine
 • Täishäälikute õigekirjavigade parandamine
 • Teksti lugemine ja küsimustele vastamine, tabeli täitmine teksti järgi
 • Vanasõnade algustele lõpu leidmine ja nende seletamine
 • Käsk- ja küsilause moodustamine 
                
MATEMAATIKA- Tunnikontroll nr 32, 33- Sekund, minut, tund, sajand. Arvutamine nimega arvudega - esmaspäeval
 • Lünktekst-tv ül 1 lk 40 pähe!
 • Arvutamine-õp ül 2 lk 40
 • Sajandi kirjutamine aastaarvule-õp ül 2 ja 3 lk 41
 • Pikkusühikute teisendamine- tv ül 3, 4 lk 43. Korda üle pikkusühikute seosed (tv ül 1 lk 34)!
 • Pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine (nagu pikkusühikute tunnikontrollis nr 29 ül 4)
 • Arvutamine (tv ül 4 lk 34)
Kontrolltöö (kolmapäeval)
 • Sobiva ühiku kirjutamine (õp ül 2 lk 34, ül 2 lk 36, tv ül 2 lk 36)
 • Mõõtühikute lühendite tundmine (õp lk 34, 36, 38,40) m-meeter, t-tonn jne
 • Väidete parandamine (Korda üle pikkusühikute seosed ehk teisendamine (tv ül 1 lk 34, tv ül 1 lk 36, mis on pikkusühikud, mis on massiühikud ja mis on mahuühikud (tv ül 1 lk 43). Näiteks: tonn- massiühik, mõõdetakse massi, min-ajaühik, mõõdetakse aega jne , sajandite määramine)
 • Mõõtühikute teisendamine (tv ül 1, 2 lk 35, tv ül 2 lk 37, tv ül 6 lk 40, tv ül 3, 4 lk 43)
 • Nimega arvudega arvutamine (õp ül 2 lk 40, tv ül 3 lk 34, ül 5 lk 40)
 • Kellamudeli järgi kellaaja kirjutamine (tv ül 4 lk 42)
 • Kellaaja arvutamine (õp ül 5 lk 40, ül 5-6 lk 42)
Test kogu korrutustabeli tundmise kohta (korrutamine ja jagamine). Korda hästi, tehteid on palju. Teeme neljapäeval või reedel.

LOODUSÕPETUS- Tunnitöö (erinevad kaardiülesanded)

                          
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 60-61 , tv lk 56-57)
Uurime erinevaid entsüklopeediaid, räägime looduskaitsest, vastame küsimustele.
matemaatika (õp ja tv lk 44)
Hakkame kordama, mängime ja teeme tunnikontrolli.
käeline
2 rohelist värvilist paberit, käärid, liim.
õpiabi

TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 62-63, tv lk 58-59)
Õpime teabetekste lugema, analüüsime tekste, kordame täishäälikuühendi määramist.
muusika
matemaatika (õp ja tv lk 45)
Kordame ja mängime.
loodusõpetus (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Õpime kaarti lugema, uurime legendi ja leppemärke.
käeline
Vesivärvid, guašid, A3.

KOLMAPÄEV
matemaatika
Kontrolltöö
muusika
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  ( õp lk 64, tv lk 60)
Loeme loomalastest ja nende arengust, uurime ja teeme ise arengu skeeme, pealkirjastame pilte ja tekstilõike.
matemaatika ( õp ja tv lk 46-47)
Alustame uue osaga. Täna uurime rooma numbreid.
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus  (õp lk 40-41, tv lk 34-35)
Lahendame ülesandeid kaartide kohta hindele.
õpiabi

REEDE-Täna pole arvutiõpetust.
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 65, tv lk 61)
Loeme loomalastest edasi, võrdleme teabetekste ja ilukirjandust, kirjutame rühmas näidendit.
matemaatika
Teeme testi kogu korrutustabeli kohta. Võta kaasa nupp ja täring.
loodusõpetus (õp lk 42-43, tv lk 36-37)
Uurime Eesti kaarti, vaatame kaardil kõrguste ja sügavuste skaalat.
TULEB TÖÖKAS NÄDAL. OLE TERANE JA TÄHELEPANELIK!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar