laupäev, 14. jaanuar 2017

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas arvutamis-värvimislehte ja täringut.
26.01-läheme hundiretkele
29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Kuulamisülesanne
                   Laps kuulab teksti ja joonistab selle järgi pildi (esmaspäeval või teisipäeval)
                  Test
                 Lugemisülesanne ja sõnaliikide määramine
Matemaatika-Töö nr 8 (teisipäeval)
  1. Kujunditel täisnurkade leidmine ja tähistamine (tr ül 3, 6 lk7)
  2. Nelinurga joonestamine, mille kõik nurgad on täisnurgad, ristküliku joonestamine, mille kõik küljed on ühepikkused.
  3. Nelinurkade leidmine mustris (tr ül 2 lk 8, ül 8 lk 9)
  4. Arvu kirjutamine täissadade, täiskümnete ja üheliste summana (tr ül 2 lk 10, ül 3 lk 12)
  5. Arvu koostis (tr ül 6 lk 13)
  6. Võrratuse lahendamine (Täida lünk-   360>......  Laps mõtleb ise arvu)
                       Tunnikontroll 1000 piires liitmise kohta (neljapäeval)

Inimeseõpetus -Tunnikontroll (neljapäeval)
Joonisime ja ringitasime tähtsad laused ja sõnad (tr lk 6-8). Loe need üle, sest nende lausete kohta on lünktekst. Sina pead ülesande alt valima lünka õige sõna. Veel pead töös nimetama 3 erinevat liiki muuseume ning kirjelduse järgi ära tundma, kas lause käib raamatukogu või muuseumi kohta.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk16-19, tv lk 9)
Räägime suhtlemisest võõrastega ja alustame uue teema-Koduga.
Matemaatika (tr lk 12)
Võrdleme arve, loeme võrratusi, mängime arvukaartidega.
Inimeseõpetus (tr lk 8-9)
Räägime muuseumidest, nende liikidest. Tunnis läheb vaja kääre ja pulgaliimi.
Käeline
A4, valge õlipastell või valge küünal, õlipastellid, vesivärvid, värvilised paberid, käärid, liim.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 20-21, tv lk 10-11)
Loeme järjejuttu edasi, kordame sõnaliike, liitsõnu.
Matemaatika (tr lk 13)
Võrdleme arve edasi, uurime nende koostist, mängime arvukaartidega.
Käeline
A4, sinine värviline paber, käärid, liim, valge guašš, must vildikas
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 22-23 )
loeme järjejuttu edasi, kavastame loo.
Muusika
Matemaatika (tr lk 14-15)
 Alustame suurte arvudega liitmist.
Kehaline
Algab ujumine. Õp Karin lubas e-kooli pikemalt kirjutada.

NELJAPÄEV-Täna on tunniplaanis muudatus! Õp Airet täna pole ning muusikatund jääb ära. Järelikult on sul täna 4 tundi.
Matemaatika 
Kordame, teeme tunnikontrolli, mängime ja värvime värvimislehte.
Eesti keel (tv lk 12-13)
Täna täidame kordamislehekülgi. Kordame asesõnu ja sõnaliike.
Inimeseõpetus (tr lk 10, tv lk 6)
Räägime tervishoiumuuseumist ja teeme testi
Klassijuhataja

REEDE
Eesti keel (õp lk24-25, tv lk 14)
Räägime kodutundest
Matemaatika (tr lk 16-17)
Alustame suurte arvudega lahutamist.
Kehaline (suusatund)
Inimeseõpetus (tr lk 11, tv lk 7)
Võta kaasa mõõdulint. Tegeleme mõõtmisega.
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar