kolmapäev, 4. jaanuar 2017

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan. Kõik lapsed alustavad tindipliiatsiga kirjutamist.
Kanna iga päev kaasas arvutamis-värvimislehte.
13.01-Sul peab olema vastatud teine raamat. Kokku on vaja lugeda ja vastata aasta jooksul 4 raamatut.
13.01-Esita arvutamis-värvimisleht (lumememm)
Paljudel hakkab abijoontega vihik täis saama. Võta uus kaasa.
Mõtle, kas sul on sahtlis olemas A4, A3 paber, värvilised paberid.

Hindelised ülesanded
Eesti keel- Test
  1. Lugemisülesanne
  2. Täishääliku- ja kaashäälikuühendi leidmine
  3. Sulghäälikute õigekiri
  4. Nimede õigekiri
ESMASPÄEV-Võta kaasa uus eesti keele õpik, värvimisleht, päevik ja pinal. Pane õpikule kaaned ümber ja kirjuta nimi sisse. Uued tööraamatud ja -vihikud saad täna tundides kätte.
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 4-11)
Tutvume uue õpikuga, loeme luuletust erinevate maade lastest, vestleme nendel teemadel.
Matemaatika (tr lk 4-5)
Kordame.
Inimeseõpetus (tr lk 4)
Räägime raamatutest ja raamatukogudest
Käeline
Värvilised paberid, terve (A4) sinine värviline paber,  käärid, pulgaliim.
Õpiabi

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 12-13, tv lk 3-5)
Tutvume Bibi uue sõbraga, teeme oma jõulude kohta mõistekaarti, paneme nimesid tähestikulisse järjekorda, tuletame meelde häälikute jagunemist.
Matemaatika (tr lk 6-7)
Õpime ära tundma täisnurka. Võta kaasa joonlaud!
Käeline
Paberteip, guašid
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 14-15 )
Vestleme oma õpiku I osa huvitavatest maadest.
Muusika
Matemaatika (tr lk 8)
Tegeleme erinevate nelinurkadega, arvutame külgede pikkusi, joonestame ja kujutame nelinurki peegelpildis. Tänases tunnis on sul kindlasti joonestamiseks vaja teravat harilikku, kustukat ja joonlauda.
Kehaline

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Matemaatika (tr lk 9)
Joonestame nelinurki, arvutame ümbermõõte ja lahendame tekstülesandeid.
Eesti keel (tv lk 6-7)
Täna täidame kordamislehekülgi. Nii valmistume homseks testiks.
Inimeseõpetus (tr lk 5, tv lk 4)
Räägime arvutitest.
Klassijuhataja
Muusika

REEDE
Eesti keel (õp lk 16-17, tv lk 8)
Vestleme võõrastest inimestest ning nendega suhtlemisest, täidame töövihikust loovülesannet ning teeme testi.
Matemaatika (tr lk 10-11)
Õpime lugema arve 1000-ni, uurime arvude koostist. Võta kaasa täring.
Kehaline
Loodus (tr lk 6-7, tv lk 5)
HAKKAME JÄLLE RÕÕMSALT PEALE!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar