laupäev, 28. jaanuar 2017

UUS NÄDAL29.03-muusikal "Sipsik" pilet 5€ ja sõit 4€
1.02-värvimis-arvutamisleht nr 6 esitada
14.02-sõbrapäevalaat: Igal klassil on oma müügilett. Tulu läheb kevadise klassiekskursiooni korraldamiseks.
2.03-Teater koolis "Kaks päeva maal" (2.tunni ajal). Pilet 2 €.
Kes tahavad osaleda E.Niidu "Midrimaa" konkursil, alustavad luuletuste õppimist.
Hindelised ülesanded
Eesti keel- Võõrsõnastikust sõnadele tähenduse otsimine ehk töö sõnaraamatuga. Kui kodus on kellelgi "Võõrsõnastikke", siis võtke kaasa. Klassis on 20 raamatut.
                  Funktsionaalne lugemine-töö tekstiga
Matemaatika- Töö nr 9 (teisipäeval)
  • Arvutamine 1000 piires
  • Tekstülesannete lahendamine
  • Võrdlemine (Korda üle: 1km=1000m)
  • Mõõtmine jooniselt. Võta kaasa joonlaud!
  • Ringjoonte joonestamine.Võta kaasa töökorras sirkel! Töö ajal me sirklit ei laena!
             Tunnikontroll kahekohaliste arvude liitmine (neljapäeval)
                      
Inimeseõpetus -Tunnikontroll " Kehaosad" (tr lk 16-17)
  • Loetelust näo osade leidmine
  • Joonise täiendamine ja parandamine-poisi joonis eestpoolt ja tagantpoolt. Pead kirjutama puuduvate kehaosade nimetused ning kontrollima, kas kirjutatud kehaosade nimetused on õiges kohas.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 34-35, tv lk 21)
Alustame uue teemaga-"Kool". Lahendame kuulamisülesannet, loeme lugu uuest õpilasest, kavastame ning otsime võõrsõnu.
Matemaatika (tr lk 24-25)
Kordame tööks. Enamus sai tr lk 23-24 täidetud. Need, kes ei saanud, saavad tänases tunnis neid lehekülgi lõpetada.
Inimeseõpetus (tr lk 14-15, tv lk 9)
Teemaks inimene, inimese areng Maal.
Käeline
Vaja läheb A4, guaššvärve (maalime sinise, valge ja pruuniga), pintslit, liimipulka.
Õpiabi

TEISIPÄEV-Rütmika jääb ära!
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 36-37, tv lk 22-23)
Loeme koomiksit, õpime kontrolltööks kordamise nippe, koostame tarkuse retsepti.
Matemaatika
Töö. Võta kaasa värvimisleht!
Käeline
Vaja läheb sinist värvilist paberit, kääre, liimi, A4, värvilisi pabereid ja sirklit.
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 38-39, tv lk 24 )
Räägime õppimisest väljaspool kooli, vestleme õpetlikest olukordadest ja uurime võõrsõnu.
Muusika
Matemaatika (tr lk 26-27)
Liidame omavahel kahekohalisi arve. Harjutame liitmist peast ja kirjalikult. Võta kaasa väike joonlaud!
Kehaline
Ujumine

NELJAPÄEV
Matemaatika (tr lk 28-29)
Liidame kahekohalisi arve 100 piires ja teeme liitmisoskuse kohta tunnikontrolli.
Eesti keel (tv lk 25)
Loeme teabeteksti ja luuletust ning otsime sealt infot.
Inimeseõpetus (tr lk 16-19)
Õpime kehaosi.

REEDE
Eesti keel (õp lk 40-41, tv lk 26)
Räägime mõtetest ja mõtlemisest, täidame loovülesannet ja teeme tööd sõnaraamatuga.
Matemaatika (tr lk 30-31)
Lahutame 100 piires.
Kehaline (sisetund)
Inimeseõpetus (tr lk 18-19, tv lk 10)
Kordame kehaosi, räägime inimese elundkonnast, teeme tunnikontrolli.
TOREDAT NÄDALAT!


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar