laupäev, 24. september 2016

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda ka tunnis.
Esmaspäevaks too ära Kilplala raha (14€).
Hindelised ülesanded
Eesti keel: Etteütlus sulghäälikute pikkuse kohta (neljapäeval). Harjutame seda osa koduste lehtedega.
                  Eesti rahvusloomast muinasjutu kirjutamine (tv lk 27)-kodutöö neljapäevaks
                  Kirjatehnika hindamine-töövihikust ilukirja lehekülg
Matemaatika: Töö nr 2 (esmaspäeval)
                         Nimetused avaldistes (tr lk 16, 18)-Sul on antud liitmistehe või lahutamistehe, kirjuta numbri alla nimetus (liidetav, summa, vähendatav, vähendaja või vahe).
                        Arvutamine 20 piires
                        Tekstülesande lahendamine- tuleta meelde, mis tehe teha, kui on tekstis sõnad võrra rohkem, võrra vähem, kokku.
                        Pöördtehe-Antud lahutamistehe, tee kontrollimiseks pöördtehe (tr ül 3 lk 20).
Loodusõpetus: Test "Okaspuud" (kolmapäeval)
                          Pead ära tundma kuuse oksa ja käbi ning männi oksa ja käbi.
                          Vaata üle värvitud laused tr lk 16-17, mis puudel on marikäbid.
                          Õpi selgeks tr lk 18 joonis.

ESMASPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 38-41, tv lk 23)
Räägime Venemaast, uurime kaarti, loeme venelaste kommetest.
Matemaatika
Teeme töö nr 2 ja värvime värvimislehte.
Käeline
Teeme matrjoškasid. Selleks läheb vaja kääre ja liimi.
Kehaline kasvatus

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi) (õp lk 42-43, tv lk 24-25)
Räägime kahjulikest nõuannetest, tuletame meelde sünonüüme ja antonüüme ning tegeleme sulghäälikute pikkustega.
Matemaatika (tr lk 24-25)
Täna läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest meie teemaks on sirglõik.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 44-45, tv lk 26-27)
Võta tänasesse tundi kaasa oma väike karu. Loeme vene muinasjuttu "3 karu", etendame seda, arutleme tegelaste käitumist.
Muusika
Matemaatika (tr lk 26-27)
Ka täna läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest mõõdame asjade pikkusi, tutvume uue pikkusühikuga- millimeeter. Õpin pähe, et 1 cm=10 mm.
Arvuti
Loodus (tr lk 20-21, tv lk 12)
Teeme testi okaspuude kohta. Meie uueks teemaks on "Põõsad". Joonime lauseid, vastame küsimustele, täiendame jooniseid.
Õpiabi

NELJAPÄEV
Eesti keel (tv lk 27-28)
Etendame muinasjuttu (võta kaasa oma karuke), täidame kordamislehekülge ja kirjutame etteütluse. Õpetaja korjab töövihikud kontrollimiseks.
Matemaatika (tr lk 28-29)
Ikka läheb vaja joonlauda, teravat harilikku ja kustukat, sest mõõdame ja teisendame.
Loodus (tr lk 22-23, tv lk 13)
Tänaseks teemaks on "Puhmad ehk kääbuspõõsad". Joonime lauseid, arutleme, kleebime.
Klassijuhataja
Käeline
Vaja läheb A4, guašše, pintslit, lappi, värvilisi pabereid, kääre, liimi.

REEDE-KILPLALA
Tule kooli 8.45. Buss väljub 9.00. Riietu vastavalt ilmale, sest tegevused on sees ja väljas. Võta kaasa sööki-jooki, natuke ka raha, sest seal on puhvet. Tagasi peaksime olema 14.00 paiku.
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar