laupäev, 3. september 2016

UUS NÄDAL

Kirjuta päevikusse tunniplaan.
Kanna iga päev kaasas matemaatika värvimislehte, sest täidame seda ka tunnis.
Hindelised ülesanded- logopeedi etteütlus
                                      eesti keele test (reedel)-Tunniplaan
                                      Teksti järgi tunniplaani täitmine
                                      matemaatika iseseisev töö nr 1 (kolmapäeval)
                                      1. Jätka arvurida-kordab kodune leht
                                      2. Kirjuta eelnev ja järgnev arv-kordab kodune leht
                                      3. Paaris või paaritu - kordame tunnis
                                      inimeseõpetuse jutuke oma kodust (neljapäeval)-Tr lk 5 (kodutöö)


ESMASPÄEV-matkapäev
Täna tähistame oma kooli 107.sünnipäeva ülekoolilise matkaga. Matkal vaatame ajaloolisi kohti Rakvere linnas. Tule kooli ilmale vastavas riietuses, sest vihmaga matk ära ei jää. Pane jalga mugavad jalanõud, sest käia tuleb päris palju. Matk algab kooli juurest 8.30 ja peaks lõppema 11.00.

TEISIPÄEV
Eesti keel (2 tundi)-(õp lk 12-13)
Tänaseks joonista tv lk 2-3 pilt lõpuni. Too ära abijoonega vihik ja vormista see.
Esimeses tunnis tuleb logopeed meile etteütlust tegema. Pärast seda räägime oma suvest edasi, sest reedel ei jõudnud kõik lapsed veel oma põnevatest seiklustest jutustada.
Matemaatika (tr lk 5-6) Täna läheb tunnis vaja ruudulist vihikut.
Kordame geomeetrilisi kujundeid, järjestame arve kasvavas ja kahanevas järjekorras, tuletame meelde paaris- ja paarituid arve ja mängime Bingo lotot.
Muusika
Rütmika
Õpiabi

KOLMAPÄEV
Eesti keel (õp lk 16-17, tv lk 5)
Läheme Leiutajatekülla, uurime kaarti, kirjeldame tegelasi, mängime Miljonimängu, loeme väiteid ja paneme kuulutustele pealkirju.
Muusika
Matemaatika (tr lk 7)
Teeme väikese iseseisva töö, lahendame paarilisega koos ülesandeid ja nuputame.
Loodus (tr lk 5-7, tv lk 5-6)
Täida ära tööraamatus ja töövihikus lk 4. Täna räägime oma kodust, elust maal ja linnas. Tunnis läheb vaja kääre ja liimi.
Käeline
Joonistame ruudustiku järgi Lottet. Selleks läheb sul vaja teravat harilikku, kustukat ja värvilisi pliiatseid.
Õpiabi/mudilaskoor

NELJAPÄEV
Enne 1.tundi on mudilaskoor
Eesti keel (õp lk 18-20, tv lk 6 ja 8)
Räägime Leiutajateküla koolist, võrdleme nende kooli tunniplaani enda omaga, loeme intervjuud, alustame oma koolipäeva kohta pildiseeria joonistamist.
Matemaatika (tr lk 8-9)
Kordame mõisteid üheline ja kümneline, uurime piltkirja.
Loodus (tr lk 8-9, tv lk 7)
Tänaseks jääb kirjutada lühijutt oma kodust ja joonistada pilt juurde (tr lk 5). Katsu kõik read täis kirjutada. Õpetaja hindab seda. Täna räägime lähedastest. Ka täna läheb vaja kääre ja liimi.
Klassijuhataja
Täna räägib Martin oma seiklustest Sõbrakesega. Tänase Karu koosoleku teemaks on sõbrad ja sõprus. Võta kaasa oma väike karu.
Käeline
Joonistame oma koolipäevast pildiseeriat. Selleks läheb vaja joonlauda.
Plokkflöödiring

REEDE
Eesti keel (õp lk 21, tv lk 7, 9, 4)
Eilses käelise tunnis joonistasime oma koolipäevast pildiseeria. Õpi selle pildiseeria järgi ka jutustama. Kordame tähestikku ja tähestikulist järjekorda, teeme ilukirja ja testi.
Matemaatika (tr lk 10-11)
Ka tänases tunnis kordame ühelisi ja kümnelisi, arvutame kahekohaliste arvudega, võrdleme arve.
Kehaline
Loodus (tv lk 7)
Lõpetame lähedaste teema. Kui jõuame, läheme õue õppekäigule. Õppekäiguks võta kaasa kirjutamisalus, millele saab kinnitada vaatluslehe ja mille peal saab kirjutada. Neid aluseid saab osta poest või teha ise mõnest karbi/kasti küljest omale alus. Aluse jätame kooli.
SEE KÕIK OOTAB MEID UUEL NÄDALAL EES.
OLE TUBLI!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar