laupäev, 3. november 2018

TEATED

TEATED:
  • 5.11 esitada rühmatöö "Minientsüklopeedia pillidest"
  • 8.11 kooli aulas 3D planetaarium. Vaatame 3.tunni ajal filmi "Elu tekkimine". Pilet kinno on 3€.
  • 12.11 läheme Neerutisse luureretkele (10€). Raha saab tuua 9.novembrini.
  • 16.11 on kodus õppimise päev. Õpetajad külastavad Konguta kooli. Kodus õppimise ülesanded tulevad blogisse.
  • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-ÕPI PÄHE ÕP LK 104 HELILISED JA HELITUD HÄÄLIKUD!
Test sel nädalal õpitu kohta (reedel): funktsionaalne lugemine, tähestikuline järjekord, liide -ki ja -gi.

MATEMAATIKA-Tunnikontroll nr 4(teisipäeval)
  • kirjalik korrutamine
  • tehete järjekord
  • tekstülesande lahendamine
LOODUSÕPETUS-Kaart (erinevad ülesanded kaardi kohta). Teeme kolmapäeval.


ESMASPÄEV                                                   
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika ( õp lk 78-79, tv lk 56-57)
Kirjalik korrutamine                
eesti keel (õp lk 95-98, tv lk 64-67)K
Tänaseks tunniks peab sul olema läbi loetud "Matilda" tekst (õp lk 92-95) ja täidetud tv lk 64-65. Täna uurime erinevaid raamatukogusid ja nende plaane.   
kunst
värvilised paberid, käärid, liim
muusika


TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 79, tv lk 57)
kirjalik korrutamine ja tunnikontroll
eesti keel (õp lk 99-101, tv lk 68-69)K
Juhan Saar "Kaks hobust".
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (õp lk 102-103,tv lk 70-71)K
Õige keel ja ilus keel
inglise keel                                                         
muusikaõpetus 
tasemetöö matemaatikast arvutiklassis                                             
matemaatika (õp lk 80-82)
Kirjalik jagamine                                          
loodusõpetus(õp lk 52-55, tv lk 28-29)
Kaart


NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 104-105, tv lk 72-73)E
Helilised ja helitud häälikud. Liide -ki ja -gi
film "Elu tekkimine"
matemaatika (õp lk 83)
Kirjalik jagamine
loodusõpetus (õp lk 56-59, tv lk 30-31)
Kuidas mõõta vahemaid? Tunnis läheb vaja joonlauda!
õpiabi                                                        

REEDE
eesti keel
eesti keel (õp lk 106-110, tv lk 74-75)E ja K
Kordame helilisi ja helituid häälikuid, loeme Puhhist ja Iiahist, teeme testi.
matemaatika (õp lk 84)
Kirjalik jagamine
töö- ja tehnoloogia
töö- ja tehnoloogia
TOREDAT ISADEPÄEVA JA LÕBUSAT MARDIPÄEVA! 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar