laupäev, 17. november 2018

UUS NÄDAL

TEATED:
VAATA ÜLE OMA HINDED JA KIIRUSTA NENDE PARANDAMISTEGA!
 • 29.11 pannakse hinded välja.
 • 13.12 jõululaat
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
 • 19.12 jõulupidu
 • 21.12 kontsert
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL-Etteütlus "Helitu hääliku naabrid" (esmaspäeval)
                         Etteütlus "Kaashäälikuühend" (tv harj 165 lk 83)-kolmapäeval
                         Etteütlus "I ja j" (tv harj 181 lk 89)-reedel
MATEMAATIKA- Kontrolltöö nr 3 (neljapäeval)
 • peastarvutamine 1000 piires- NB! Mõtle tehete järjekorrale!
 • kirjalik arvutamine (korrutamine, jagamine, liitmine ja lahutamine)
 • täht otsitava arvu tähisena (õp lk 71, 72, 73, 74). Kolmapäeval saad tunnis selle teema kordamiseks lehe.
 • tekstülesannete lahendamine. Üks tekstülesanne on õp ül 193, 194 lk 68 tüüpi. Lahendasime need ülesanded vihikusse.

LOODUS-Kontrolltöö nr 4 (õp lk 46-63)-kolmapäeval
 • Mõistetega lausete moodustamine-Antud 3 sõna, moodusta neist lause. Vaata üle õp lk 46-47 , 51 tumedas trükis sõnad, mõisted lk 51,55,59.
 • Piltide põhjal seletamine, et Maa on kerakujuline (õp lk 46-47)
 • Mille poolest erineb gloobus Maast? (õp lk 50-51). Sind aitab gloobuse mõiste. Mille poolest erineb kaart Maast? (mõiste õp lk 55).
 • Joonisele ekvaatori, nullmeridiaani, põhja- ja lõunapooluse, ida- ja läänepoolkera märkimine. Vaata üle, mis ilmakaarde jääb Eesti nullmeridiaanist.
 • Mõõtkava liigid (õp lk 59)
 • Kaardilt 3 peamise osa leidmine. Need peamised osad kaardil  on: pealkiri, legend ja mõõtkava.
 • Teksti järgi kaardi joonistamine. Korda üle ilmakaared!

ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 86-88)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 122-123, 82-83)E
Kirjutame etteütluse ja uurime kaashäälikuühendit.
kunst
A4, vildikad, ajaleht, liimipulk. Kindlasti läheb vaja musta vildikat.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 88-89)
Mitmesugused ülesanded
eesti keel (õp lk 124-127, tv lk 84)K
Siiri Laidla "Nõiatembud raamatukogus"
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV                                
eesti keel (tv lk 85-87)K
Etteütlus ja "Nõiatembud raamatukogus". Tunnis läheb vaja telefoni.
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 89-91)
Mitmesugused ülesanded                                        
loodusõpetus
Kontrolltöö
kunst
A4 (2 lehte), vesivärvid, pulgaliim.

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 128-129, tv lk 88)E
I ja j õigekiri
matemaatika
Kontrolltöö nr 3
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 64-67, tv lk 36-37)
Mandrid ja maailmajaod
                                                       
REEDE
eesti keel (õp lk 130-132, tv lk 89-91)K ja E
eesti keel
Loeme luuletusi, analüüsime neid, kordame kontrolltööks. Võta kaasa telefon!
matemaatika (õp lk 92-95, tv lk 64)
Arvud 100 000-ni
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Vaja läheb A4, kääre, pruuni värvilist paberit, valget guašši ja liimi.
TOREDAT HINGEDEKUUD!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar