laupäev, 12. jaanuar 2019

UUS NÄDAL

Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Test "Tegusõna pöörded" (õp lk 20 tabel, tv ül 15, 16 lk 10)- reedel
                          Töö ajal saab kasutada õp lk 20 tabelit.
MATEMAATIKA-Kontrolltöö  (teisipäeval)
  • Arvude kirjutamine numbritega  (õp ül 687 lk 11)
  • Arvude kirjutamine järkarvude summana (õp ül 688 lk 11). Näide: 234 681= 200 000+ 30 000+4000+600+80+1  
  • Peastarvutamine (õp ül 689 lk 11)
  • Kirjalik liitmine, lahutamine, jagamine ja korrutamine
  • Tekstülesanded  (õp ül 724, 725 lk 16)
  • Tehete järjekord   
LOODUSÕPETUS-Kontrolltöö nr 7 (neljapäeval). Kontrolltööks loe tähelepanelikult mitu korda läbi õp lk 8-15.
  • Lünktekst elu tekke ja arengu kohta vees
  • Väidete  kontroll ehk kas lause tõene või väär
  • Lausete parandamine  
                                 Ristsõna lahendamine õpiku abiga
  
ESMASPÄEV 
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 17, tv lk 8)
Kordame
eesti keel (õp lk 20-21, tv lk 7-9)E
Tegusõna pöörded
kunst
A3, värvilised paberid, käärid, pulgaliim.
muusika

TEISIPÄEV
inglise keel
kehaline kasvatus-suusatund
kehaline kasvatus
matemaatika 
Kontrolltöö 
eesti keel ( tv lk 10-11)E
Tegusõna pöörded
õpiabi
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV           
eesti keel (õp lk 22-23, tv lk 12-13)K
Hille Karm ja "Kuidas minu kuldnokk ära lendas"
inglise keel                                
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 18-21, tv lk 11)
Järkarvu korrutamine                       
loodusõpetus (õp lk 12-15, tv lk 6-7)
Elu arenemine maismaal
kunst
2 A4 paberit, guašše, segamisalust, erinevaid rohelisi värvilisi pabereid, pruuni värvilist paberit, kääre, liimi

NELJAPÄEV
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 24-25, tv lk 14)K
Tegevusaeg
matemaatika (õp lk 22-23, tv lk 12)
Järkarvu korrutamine
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö
õpiabi
                                                       
REEDE
matemaatika (õp lk 24-25)
Järkarvu korrutamine
eesti keel (õp lk 26-27, tv lk 15)K
eesti keel (õp lk 28-29)E
G.Rodari ja "Telefonilood", olevik ja minevik ja teeme testi
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Kartongid, käärid, liim
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar