laupäev, 1. detsember 2018

DETSEMBER

TEATED:
 • 3.12 stiilipäev. Tule kooli päkapikuna!
 • Alusta oma referaadi materjali trükkimist. Ära unusta allikate aadresside kopeerimist. Aadressi juurde kirjuta kindlasti kuupäev!
 • 13.12 jõululaat
 • 17.12 läheme Viljandisse Jõulumaale ja Pärimusmuusika Aita. 19€ too ära 14.12.
 • 19.12 jõulupidu
 • 21.12 kontsert
Hindelised ülesanded
EESTI KEEL- Tunnikontroll (kolmapäeval)
 • Nimisõnade, omadussõnade leidmine lausest.
 • Kokku ja lahku kirjutamine
 • Sõna kohta küsimuse kirjutamine (laud-mis?, punane- missugune?, kassist-kellest?, tuleme-mida teeme?)
 • i ja j, tegijanimed
MATEMAATIKA-Tunnikontroll 6 (esmaspäeval)
 • peast arvutamine ja tehete järjekord;
 • arvude järjestamine kasvavas ja kahanevas järjekorras;
 • kirjalik liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine;
 • tekstülesande lahendamine.
                                   Kontrolltöö nr 4 (kolmapäeval)
 • vahetult eelnev ja järgnev arv (õp ül 377);
 • peast arvutamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • tekstülesannete lahendamine.
LOODUSÕPETUS- Kontrolltöö nr 5 (neljapäeval)
 • õpi selgeks mõisted (lk 67, 71, 73)
 • kontuurkaardile mandrite, maailmajagude, ookeanide kandmine
 • lünktekst "Ookeanide täitmine" (õp lk 69 loe mitu korda läbi)
 • Eesti geograafilise asendi kirjeldamine antud sõnadega (ekvaator, maailmajagu, idakallas -tv ül 1 lk 40)
 • Eesti naaberriigid ja nende pealinnad
 • Töö atlasega (tegime neljapäeval suurde vihikusse. Antud linn, leia, kus riigis ta asub, mis on selle riigi pealinn, pindala, rahvaarv).


ESMASPÄEV - Täna loevad luuletust/lugu oma klassikaaslasest Kristofer, Romi, Karl.
informaatika                                                        
inglise keel                                                          
matemaatika (õp lk 106-107)
Teeme tunnikontrolli, lahendame ülesandeid.
eesti keel (õp lk 148-149, tv lk 98-100)K ja E
Uurime sisukorda ja aineregistrit edasi. Õpime uue sõnaliigi-Omadussõna.
kunst
Roheline ja pruun värviline paber, käärid, liim. Kui tahad, võta kaasa sädelust kuuskede jaoks.


TEISIPÄEV-Täna loeb luuletust/lugu oma klassikaaslasest Jürgen.
inglise keel
kehaline kasvatus
kehaline kasvatus
matemaatika (õp lk 108-109)
Teeme viktoriini ja kordame edasi.
eesti keel (õp lk 150-155, tv lk 101-102) E ja K
 Kordame omadussõnu, loeme rühmades näidendit arvutihulludest
õpiabi /mudilaskoor
loodusring                                                  
                                                                            
KOLMAPÄEV -Täna loeb luuletust/lugu oma klassikaaslasest Maris.                       
eesti keel (õp lk 155-156, tv lk 103-105) E ja K
Teeme testi , räägime turvalisest internetist ja otsingumootoritest. Kindlasti läheb tunnis vaja telefoni!
inglise keel                                                         
muusikaõpetus                                           
matemaatika (õp lk 109)
Kontrolltöö                                 
loodusõpetus (õp lk 74-75, tv lk 44-45)
Euroopa kaart
kunst
A3, guašid, värvilised paberid, käärid, liim

NELJAPÄEV- Täna loeb luuletust/lugu oma klassikaaslasest Marcus.
kehaline kasvatus
eesti keel (õp lk 157-159, tv lk 106-107)E
Arvsõnade kokku ja lahku kirjutamine. Ka tänases tunnis läheb vaja telefoni.
matemaatika (õp lk 110-113, tv lk 68-71)
Pikkusühikud. Võta kaasa joonlaud!
klassijuhataja
loodusõpetus
Kontrolltöö
                                                       
REEDE-Täna loevad luuletust/lugu oma klassikaaslasest Anette ja Ramon.
eesti keel
eesti keel (õp lk 160-163, tv lk 108-111)K ja E
Piret Raud ja tema looming, kordame õpitud keelereegleid, täidame töövihikust viimased leheküljed.
matemaatika (õp lk 110-113, tv lk 68-71)
Pikkusühikud. Võta kaasa joonlaud!
töö- ja tehnoloogiaõpetus
töö- ja tehnoloogiaõpetus
Vaja läheb pruuni kartongi, beeži, punast ja rohelist värvilist paberit, WC-rulli papptoru, kääre, liimi.

TOREDAT ADVENDIAEGA!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar