laupäev, 3. veebruar 2018

UUS NÄDAL

Tartu ekskursiooni raha tuleb veel maksta 11 € (sõit ja trükimuuseum+töötuba). Raha saab tuua 12.veebruarini.

Hindelised ülesanded:
EESTI KEEL- Tunniplaani täitmine- teksti järgi tunniplaani täitmine
                          Lühimuinasjutu lugemine ja küsimustele vastamine
MATEMAATIKA-Tunnikontroll nr  25 ja 26 (teisipäeval)
  • Arvudest kümneliste, sajaliste, tuhandeliste leidmine (õp ül 1 lk 23)
  • Arvude kirjutamine- Korda üle, et sõna tuhat kirjutame lahku, sõnad sada,  liited -teist ja -kümmend kokku (tv ül 4 lk 23)
  • Arvteljele puuduvate arvude kirjutamine
  • Arvude võrdlemine (tv ül 3 lk 24)
  • Arvude järjestamine kasvavas ja kahanevas järjekorras
                             Kuulamisülesanne- arvude kirjutamine

LOODUS- Ristsõna lahendamine õpiku abiga (elektri kohta)-neljapäeval
                                
ESMASPÄEV
inglise keel
eesti keel  (2 tundi)(õp lk 30-31 , tv lk 25, 28-29)
Sellel nädalal loeme rüütel Rikardost, rüütlite koolist ja nende tunniplaanist, mõtleme loole lõppu, esitame sõnade kohta küsimusi, sobitame kokku omadussõnu ja nimisõnu.
matemaatika (õp ja tv lk 25)
Järjestame ja võrdleme arve.
käeline
Sul läheb vaja A4, valget guašši, õlipastelle, vildikaid.
õpiabi


TEISIPÄEV
eesti keel (2 tundi) (õp lk 32-33, tv lk 30-31)
Kääname sõnu, esitame sõnade kohta küsimusi, jutustame loetu järgi, kirjeldame sündmuskohta, mängime pinginaabriga pildi  värvimängu.
muusika
matemaatika  (õp lk 26, tv lk 26)
Kirjalik liitmine 10 000 piires. Võta kaasa väike joonlaud kirjalikuks arvutamiseks! Teeme tunnikontrolli arvude koostise ja võrdlemise kohta.
loodusõpetus (õp lk 22-23, tv lk 16-17)
Teemaks elekter
käeline
Tänase töö pühendame algavale olümpiale. Selleks läheb vaja värvilisi pabereid, kääre, liimi, vildikaid.

KOLMAPÄEV
matemaatika(õp lk 27, tv lk 27)
Kirjalik liitmine
muusika-veebitund Rasmus Puuriga
inglise keel
kehaline kasvatus (2 tundi)

NELJAPÄEV
liiklusring kell 8.00
eesti keel  (õp lk 34, tv lk 32)
Kirjeldame tegevuskohta, tuletame meelde vastandsõnu, joonistame kirjelduste järgi, räägime värviteraapiast.
matemaatika ( õp lk 28, tv lk 28)
Kirjalik lahutamine
inglise keel
klassijuhataja
loodusõpetus (õp lk 24-25, tv lk 18-19)
Lahendame elektriteemalist ristsõna ja loeme, kuidas teha vooluringi.
õpiabi

REEDE
kehaline kasvatus
eesti keel (2 tundi) (õp lk 35, tv lk 33)
Kirjeldame tegevuskohta, joonistame kirjelduste järgi, kordame tegusõnu ja sünonüüme, muudame nimisõnad tegusõnadeks.
matemaatika (õp lk 29, tv lk 29)
Kirjalik lahutamine
loodusõpetus (tv lk 18-19)
Koostame vooluringi, teeme katseid, räägime jada- ja rööpühendusest.
arvutiõpetus
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar