laupäev, 10. detsember 2016

UUS NÄDAL

Toon ära Lottemaa sõiduraha (13 €)
Sellel nädalal lõpetame oma tööraamatuid ja -vihikuid. Kanna kaasas värvimislehte.
Muudatused sellel nädalal
Teisipäeval on jõulupeol tantsuga esinejatel 4 tundi. Need, kes ei esine, lähevad peale 3.tundi koju.
Neljapäeval algab laat juba 8.00. Müüjad registreerivad end varem huvijuhi juures, ostjad võtavad raha kaasa.
Reedel on sul natuke tundide järjekord muutunud: eesti keel, matemaatika, loodus, kehaline.
Hindelised ülesanded
Eesti keel-Eelmine nädal ei jõudnud teha kordavat tööd. Teeme selle ära sellel nädalal.
 1. Antud 7 lauset. Pane punktid õigesse kohta.
 2. S ja h tahavad enda kõrvale tugevat sõpra. Lünka tuleb kirjutada õige sulghäälik.
 3. Nimede õigekiri-Nimi algab suure tähega
 4. Kaashäälikuühendi leidmine
 5. Suluta kaashääliku pikkus-lünka 1 või 2 tähe kirjutamine
Loodusõpetus-Kontrolltöö (kolmapäeval)
 1. Lünkteksti täitmine antud sõnadega -Loe läbi tr lk 36, 40, 41
 2. Mida tähendab, et taim või loom on looduskaitse all? Mõtiskle selle üle.
 3. Antud looma kirjeldus, sina pead loetelust leidma sobiva looma. Loe üle tr lk 44-49 loomad.
 4. Nimeta 2 looma, kes söövad ainult taimi ja 2 looma, kes söövad ainult liha.
 5. Looma või linnu kirjeldamine "Looduse leksikoni"abiga (tr lk 38-39).
 6. Looma või linnu joonistamine ning kehaosade märkimine
  Kordamislehekülgede täitmine (tv lk 34-35) tööraamatu abiga. Vaata üle, kas oskad.   Teeme arvatavasti reedel
TOREDAT NÄDALAT!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar